U strategiju Global Gateway moraju biti uključeni predstavnici svih društvenih skupina radi pravodobnog ostvarivanja djelotvornih rezultata

This page is also available in

Image
EESC member Dumitru Fornea

Inicijativa EU-a Global Gateway pravi je korak naprijed u poboljšanju povezanosti s partnerima izvan EU-a i zemljama u razvoju koje dijele naš način razmišljanja. U svojem mišljenju o toj temi Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) naglašava da se predstavnici civilnog društva moraju uključiti u odbor koji će se uspostaviti radi koordinacije ulaganja u okviru strategije Global Gateway. Također ističe da prihvatljivost projekata koji će se provoditi u sklopu te strategije mora biti povezana s vrijednostima i načelima EU-a.

U raspravi o mišljenju „Global Gateway”, usvojenom na svibanjskom plenarnom zasjedanju, članovi i članice EGSO-a istaknuli su da EU tom inicijativom razvija svoju stratešku snagu. Napomenuli su i da se zahvaljujući toj politici, koja se temelji na jačim trgovinskim odnosima sa zemljama u razvoju u kontekstu pravedne tranzicije, omogućuju veća ulaganja. Drugim riječima, inicijativa Global Gateway nije osmišljena samo kao diplomatski instrument već i kao komunikacijski alat.

Dumitru Fornea, izvjestitelj za to mišljenje, naglasio je: Strategija Global Gateway važna je za to da EU održi i ojača svoje fizičke veze s drugim dijelovima svijeta, posebno kad je posrijedi infrastruktura koja omogućuje pristup vodi, hrani i energiji.

EGSO pozdravlja namjeru Europske komisije da uspostavi odbor za koordinaciju te inicijative s obzirom na to da je zajedničko upravljanje tom strategijom prijeko potrebno za postizanje rezultata u relativno kratkom vremenskom razdoblju.

Međutim, niz članova i članica EGSO-a naglasio je da je nužno uključiti organizacije civilnog društva, među ostalima i sindikate i predstavnike poduzeća. Njihov doprinos bit će važan za kvalitetu i relevantnost odluka koje će donositi taj odbor.

Povrh toga, EGSO čvrsto vjeruje da se ulaganja u prioritetne koridore za prometnu, energetsku i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu moraju temeljiti na procjenama učinka kojima se ocjenjuju strateška pitanja, uključujući iskustva stečena tijekom oružanih sukoba u Ukrajini, Gorskom Karabahu, Siriji, Osetiji i Libiji, kao i druga pitanja povezana s klimatskim promjenama i zaštitom okoliša.

Global Gateway kao oznaka vrijednosti EU-a

Za razliku od kineske inicijative Jedan pojas, jedan put, inicijativom Global Gateway ne stvara se ni administrativna ni dodatna financijska struktura. Riječ je o krovnoj marki čiji je cilj osigurati poštovanje i promicanje europskih vrijednosti.

Violeta Jelić, suizvjestiteljica za to mišljenje, dodala je: Poštovanje temeljnih ljudskih prava, procjena utjecaja na društvo i okoliš te usklađenost s postupcima transparentnosti i dužne pažnje moraju biti uvjeti sine qua non za pokretanje svakog projekta koji financiraju državni i nedržavni akteri EU-a.

Niz članova i članica EGSO-a istaknuo je da dramatično ratno stanje u Ukrajini ukazuje na potrebu za brzim financijskim prilagodbama. Stoga financijski instrumenti u okviru strategije moraju biti dovoljno fleksibilni i sveobuhvatni kako bi se mogli brzo aktivirati u kriznim situacijama koje se pojavljuju na globalnoj razini, a posebno u susjedstvu EU-a.

Kontekst

Komunikacija o strategiji Global Gateway objavljena je 1. prosinca 2021. nakon sastanka skupine G7 održanog u srpnju, a u njoj je utvrđena nova strategija za jačanje suradnje EU-a s partnerima putem velikih ulaganja u infrastrukturu diljem svijeta. U razdoblju od 2021. do 2027. Tim Europa, odnosno institucije EU-a i države članice EU-a, mobilizirat će do 300 milijardi eura koje će se uložiti u digitalne, klimatske i energetske, prometne, zdravstvene, obrazovne i istraživačke projekte.

See also

Downloads

Global Gateway strategy must involve representatives from all walks of life to deliver timely and effective results