Strategia „Global Gateway” trebuie să implice reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale pentru a obține rezultate eficace și în timp util

This page is also available in

Image
EESC member Dumitru Fornea

Inițiativa „Global Gateway” a UE reprezintă un pas înainte în îmbunătățirea conectivității cu partenerii din afara UE și cu țările în curs de dezvoltare cu aceeași viziune. În avizul său pe această temă, Comitetul Economic și Social European (CESE) subliniază că reprezentanții societății civile trebuie să facă parte din consiliul care va fi creat pentru a coordona investițiile Global Gateway. Acesta subliniază, de asemenea, că eligibilitatea proiectelor Global Gateway trebuie să fie legată de valorile și principiile UE.

În cursul dezbaterii Avizului „Global Gateway”, adoptat în sesiunea plenară din mai, membrii CESE au subliniat că în cadrul acestei inițiative UE își dezvoltă pilonul strategic. Ei au evidențiat, de asemenea, că această politică deschide calea către investiții mai ample și se bazează pe relații comerciale mai strânse cu țările în curs de dezvoltare, în contextul tranziției juste. Cu alte cuvinte, inițiativa Global Gateway nu este concepută doar ca instrument diplomatic, ci și ca un instrument de comunicare.

Raportorul avizului, Dumitru Fornea, a subliniat că: strategia Global Gateway este importantă pentru ca UE să-și mențină și să-și consolideze legăturile fizice cu alte părți ale lumii, în special în ceea ce privește infrastructura care asigură accesul la apă, alimente și energie.

CESE salută intenția Comisiei Europene de a crea un comitet de coordonare a acestei inițiative, având în vedere că o guvernanță comună a acestei strategii este foarte necesară pentru a obține rezultate într-o perioadă de timp relativ scurtă.

Cu toate acestea, mai mulți membri ai CESE au subliniat că organizațiile societății civile, inclusiv sindicatele și reprezentanții întreprinderilor, trebuie să fie implicați în inițiativă. Contribuția lor va spori calitatea și relevanța deciziilor luate de acest consiliu.

În continuare, CESE insistă că investițiile în coridoarele prioritare pentru transporturi, energie și infrastructura de comunicații electronice trebuie să se bazeze pe evaluări ale impactului care să analizeze aspectele strategice, inclusiv învățămintele desprinse din conflictele armate din Ucraina, Nagorno-Karabah, Siria, Osetia, Libia, precum și alte aspecte legate de schimbările climatice și protecția mediului.

„Global Gateway” este o marcă a valorilor UE

Spre deosebire de inițiativa Chinei „O centură, un drum”, Global Gateway nu este o structură administrativă, nici o structură financiară suplimentară. Este o marcă-umbrelă menită să asigure respectarea și promovarea valorilor europene.

Coraportoarea avizului, Violeta Jelić,a adăugat că respectarea drepturilor fundamentale ale omului, evaluarea impactului social și de mediu și respectarea procedurilor de transparență și de diligență trebuie să se regăsească în condițiile sine qua non pentru lansarea oricărui proiect finanțat de actori statali și nestatali din UE.

O serie de membri ai CESE au adăugat că situația dramatică a războiului din Ucraina demonstrează necesitatea unor adaptări financiare rapide. Prin urmare, instrumentele financiare din cadrul strategiei trebuie să fie suficient de flexibile și de cuprinzătoare pentru a fi utilizate rapid în situații de criză care apar pe plan mondial, în special în vecinătatea UE.

Contextul avizului

Comunicarea „Global Gateway” a fost publicată la 1 decembrie 2021 în urma reuniunii G7 de la începutul lunii iulie, stabilind o nouă strategie pentru ca UE să își intensifice cooperarea cu partenerii săi prin investiții majore în infrastructură în întreaga lume. Între 2021 și 2027, Echipa Europa, adică instituțiile UE împreună cu statele membre, va mobiliza investiții în valoare de până la 300 de miliarde EUR în proiecte digitale, climatice și energetice, și legate de transporturi, sănătate, educație și cercetare.

See also

Downloads

Global Gateway strategy must involve representatives from all walks of life to deliver timely and effective results