U strategiji EU-a za rodnu ravnopravnost ne smiju se zanemariti ni štetni učinci krize uzrokovane bolešću COVID-19 na žene

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) poziva Europsku komisiju da brzo provede svoju novu strategiju za rodnu ravnopravnost, ali i da istodobno krene uklanjati štetne posljedice pandemije bolesti COVID-19 na rodnu ravnopravnost jer je pandemija dodatno pogoršala postojeće socijalne i gospodarske rodne nejednakosti zbog povećanja nasilja nad ženama i različitih oblika njihove diskriminacije.

„Žene su u doba COVID-a 19 sve više izložene riziku od nasilja, siromaštva, višestrukih oblika diskriminacije i ekonomske ovisnosti. Strategiju bi trebalo odmah provesti kako bi se spriječilo da žene i dalje plaćaju cijenu pandemije”, rekla je Giulia Barbucci, izvjestiteljica za mišljenje EGSO-a o rodnoj ravnopravnosti usvojeno na plenarnom zasjedanju u srpnju.

EGSO je u mišljenju naveo da se Komisija mora pobrinuti za to da se u predmetnoj strategiji uzmu u obzir negativne posljedice krize na rodnu ravnopravnost i da se rodna perspektiva uklopi u mjere oporavka u svim državama članicama.

Suzivjestiteljica za mišljenje Indrė Vareikytė istaknula je važnu ulogu medija u stvaranju i perpetuiranju stereotipa koji dovode do predrasuda prema ženama i proizvode dodatne nejednakosti.

Rekla je da EGSO poziva da se u sljedeći indeks ravnopravnosti spolova koji objavljuje Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) uključi nova tema – mediji i oglašavanje. Mediji bi tako trebali usvojiti kodekse ponašanja i druge mjere kojima se zabranjuje seksizam i uklanjaju stereotipi.