Strategia UE privind egalitatea de gen nu trebuie să omită să abordeze efectele negative ale crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra femeilor

Comitetul Economic și Social European (CESE) invită Comisia Europeană să pună în aplicare cu promptitudine noua sa Strategie privind egalitatea de gen, abordând totodată impactul negativ de gen al pandemiei de COVID-19, care a agravat și mai mult inegalitățile sociale și economice existente în materie de gen, crescând violența împotriva femeilor și diferitele forme de discriminare împotriva acestora.

„În contextul pandemiei de COVID-19, femeile au fost expuse unui risc crescut de violență și sărăcie și unor forme multiple de discriminare și depență economică. Strategia ar trebui pusă în aplicare fără întârziere, pentru a evita ca femeile să plătească, în continuare, prețul pentru această pandemie”, a afirmat dna Giulia Barbucci, raportoarea avizului pe tema egalității de gen, adoptat în sesiunea plenară din luna iulie a Comitetului.

În avizul său, CESE a susținut că Comisia trebuie să se asigure de faptul că această strategie ține seama de impactul negativ al crizei asupra egalității de gen și că perspectiva de gen este inclusă în toate măsurile de redresare ale statelor membre.

Coraportoarea avizului, dna Indrė Vareikytė, a subliniat rolul important pe care mass-media îl joacă în ceea ce privește crearea și promovarea de stereotipuri care aduc prejudicii femeilor și generează și mai multe inegalități.

Aceasta a afirmat că CESE solicită o nouă orientare tematică – mass-media și publicitate – care să fie inclusă în următorul indice al egalității de gen publicat de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE). Prin urmare, mass-media ar trebui să adopte coduri de conduită și alte măsuri prin care să se interzică sexismul și să se elimine stereotipurile. (ll)