Grúpa Éagsúlacht Eoraip

This page is also available in

Toisc go bhfuil an Grúpa Éagsúlacht Eoraip (Grúpa III) ann in éineacht le Grúpa na bhFostóirí agus Grúpa na nOibrithe, cinntítear gur fórsa dinimiciúil é an Coiste atá cumhachtaithe chun na hábhair is imní do na heagraíochtaí éagsúla sóisialta, gairme, eacnamaíocha agus cultúrtha dá bhfuil an tsochaí shibhialta sna Ballstáit comhdhéanta, a chur in iúl go láidir. Ag luí leis na hathruithe a tugadh isteach le Conradh Liospóin, tá Grúpa III comhdhéanta "d'ionadaithe agus geallsealbhóirí eile na sochaí sibhialta, go háirithe sna réimsí eacnamaíocha, cathartha, gairmiúla agus cultúrtha."

Is é an ghné ar leith a chruthaíonn céannacht Ghrúpa III ná an réimse leathan catagóirí atá ann. Is ó na grúpaí seo a leanas a thagann a chuid comhaltaí: eagraíochtaí feirmeoirí, gnólachtaí beaga, earnáil na ceardaíochta, na gairmeacha, gníomhaithe an gheilleagair shóisialta (comhlachtaí frithpháirteacha, comharchumainn, fondúireachtaí agus eagraíochtaí neamhbhrabúsacha), eagraíochtaí tomhaltóirí, eagraíochtaí comhshaoil, agus comhlachais a dhéanann ionadaíocht thar ceann an teaghlaigh, saincheisteanna ban agus comhionannais inscne, an aosa óig, grúpaí mionlaigh agus grúpaí beagdheise, daoine faoi mhíchumas, na hearnála deonaí, agus na bpobal leighis, dlí, eolaíoch agus acadúil.

Is é an sprioc chomhpháirteach atá acu ná fíordhaonlathas eacnamaíoch, sóisialta agus rannpháirteach a bhaint amach san Aontas Eorpach. Mar a tharlaíonn, is é mana Ghrúpa III ná "Fíordhaonlathas rannpháirteach a bhaint amach san Aontas Eorpach, trí idirphlé sibhialta" agus tagann an t-éiteas ar a bhfuil a ghníomhaíochtaí bunaithe faoi thrí cholún:

  • Éagsúlacht sa daonlathas
  • Comhdhearcadh a chothú
  • Rannpháirtíocht chathartha Eorpach - gníomhaíocht áitiúil

Mandate Priorities 2018-2020