You are here

Opfølgningsudvalget for transatlantiske forbindelser

Vores opfølgningsudvalg for transatlantiske forbindelser blev oprettet i september 2014 og har mandat til at overvåge de transatlantiske forbindelser til civilsamfundet og afholde regelmæssige dialoger og høringer om forhold, der vedrører forbindelserne med USA og Canada.