Slovensko predsedstvo in EESO: skupaj za skupne cilje

This page is also available in

SKUPNO SPOROČILO ZA JAVNOST PREDSEDNICE EESO CHRISTE SCHWENG IN SLOVENSKEGA ZUNANJEGA MINISTRA ANŽETA LOGARJA

Evropski ekonomsko-socialni odbor pozdravlja prednostne naloge slovenskega predsedstva Sveta in izraža pripravljenost za tesno sodelovanje z Ljubljano pri njihovem uresničevanju. Člani EESO so imeli na julijskem plenarnem zasedanju priložnost za razpravo o prednostnih nalogah s slovenskim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem.

Slovenija, ki bo Svetu EU predsedovala pod sloganom Skupaj. Odporna. Evropa., bo v ospredje postavila gospodarsko okrevanje na podlagi zelenega prehoda in digitalne preobrazbe, odpornost EU in konferenco o prihodnosti Evrope. Na zunanjepolitičnem področju bo slovensko predsedstvo posebno pozornost namenilo Zahodnemu Balkanu in zlasti verodostojnemu nadaljevanju širitvenega procesa EU.

Zavedamo se, da le s skupnim delovanjem lahko zagotovimo, da bo Evropa naredila še en korak naprej na področju teh politik. Potrebujemo in predvsem želimo konstruktivno sodelovanje vseh deležnikov na podlagi odprtega dialoga, je povedal slovenski zunanji minister Anže Logar.

Delo EESO je veliki meri usklajeno s predstavljenimi prednostnimi nalogami predsedstva. V naslednjih šestih mesecih bo Odbor dejaven in predan partner Slovenije pri izpolnjevanju teh ambicioznih načrtov, je napovedala predsednica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Christa Schweng.

Minister Logar je pojasnil, da se bo Slovenija še naprej usklajeno in učinkovito odzivala na pandemijo COVID-19 ter pridobivala spoznanja za prihodnost. Zato bo eden od poudarkov tudi vzpostavitev evropske zdravstvene unije, je dodal.

Predsednica EESO je pozdravila njegovo izjavo. Menimo, da mora biti eno od spoznanj, pridobljenih s koronavirusno krizo, to, da je treba v praktično vseh evropskih državah okrepiti zdravstvene sisteme, predvsem z osredotočanjem na odpornost in preprečevanje, je povedala ga. Schweng.

Minister Logar je med razpravo poudaril, da bosta ključna elementa gospodarske prenove Unije zeleni prehod in digitalna preobrazba na podlagi pravičnosti in priložnosti za vse, v skladu z načeli evropskega stebra socialnih pravic.

V zvezi z Zahodnim Balkanom si bo predsedstvo prizadevalo za približevanje regije standardom EU na vseh področjih. To bo tudi glavni cilj vrha EU-Zahodni Balkan, ki bo oktobra potekal v Sloveniji. Osredotočili se bomo na reševanje socialno-ekonomskih posledic pandemije COVID-19 v regiji. Želimo premostiti razvojno vrzel in okrepiti sodelovanje na področjih, kot sta zeleni in digitalni prehod, je poudaril minister Logar. EESO ima z organizacijami civilne družbe v regiji dolgoletne in odlične odnose. Zelo bi bili hvaležni, če bi ugotovitve foruma civilne družbe Zahodnega Balkana, ki bo potekal septembra, lahko neposredno vključili v vaše delo, je dejala predsednica Schweng.

Člani EESO že pripravljajo pet raziskovalnih mnenj na zaprosilo predsedstva. Teme, ki jih obravnavajo, se nanašajo na različne prednostne naloge predsedstva, od izobraževanja odraslih in digitalizacije do pravičnih verig preskrbe s hrano.