În cadrul sesiunii sale plenare din ianuarie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a abordat impactul schimbărilor climatice și al degradării mediului asupra păcii, securității și apărării. Comitetul subliniază nevoia urgentă de a investi în găsirea unor răspunsuri reziliente la aceste provocări globale.

Având în vedere că misiunea fundamentală a proiectului UE este de a promova și de a menține pacea, Europa trebuie să își intensifice eforturile de consolidare a păcii.

În avizul său, CESE subliniază că promovarea păcii este indisociabilă de apărarea și promovarea drepturilor fundamentale și a democrației. Prin urmare, Comitetul consideră că este imperativ să se continue integrarea legăturii dintre climă și securitate în politicile externe ale UE. Acest lucru ar trebui realizat prin crearea unor interfețe proactive între instituțiile responsabile cu relațiile externe, coeziunea internă a UE și serviciile de securitate și apărare ale statelor membre. Termenul „legătura dintre climă și securitate” se referă la impactul schimbărilor climatice și al degradării mediului asupra păcii, securității și apărării.

Ozlem Yildirim, membră a CESE și raportoare a avizului, a declarat: „CESE propune, de asemenea, măsuri specifice pentru a anticipa în mod eficace provocările, în special investind în soluții reziliente, pregătind procesele decizionale pentru tensiunile care vor urma și, mai ales, definind o veritabilă strategie în acest domeniu la nivelul UE. Respectarea promptă și efectivă a angajamentelor în materie de climă de către toate părțile constituie, de asemenea, o pârghie preventivă importantă!”

Propunerea Comisiei Europene ține seama de legătura dintre climă și securitate. Cu toate acestea, CESE consideră că documentul nu reușește să stabilească parametri geografici, politici și militari, neabordând caracterul evolutiv al acestei legături, în condițiile în care situația se va deteriora și ar putea duce la tensiuni grave între statele membre. Comisia și statele membre trebuie să poarte un dialog specific permanent cu privire la legătura dintre climă și securitate. (at)