Il-gwerra fl-Ukrajna kkawżat ħsara ambjentali transfruntiera sinifikanti, u qajmet tħassib kbir. Il-KESE jħeġġeġ li l-azzjonijiet tar-Russja jsiru reat skont il-liġi tal-UE u jenfasizza l-ħtieġa għall-protezzjoni ambjentali biex jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet fundamentali.

L-ekosistemi tal-Ukrajna ġew affettwati b’mod serju, bil-qerda mifruxa tal-foresti u t-tniġġis tal-arja u tal-ilma. Dan joħloq theddida għall-bijodiversità rikka, l-ekosistemi, is-saħħa tal-bniedem u l-produzzjoni agrikola tagħha. Il-KESE jingħaqad mal-Parlament Ewropew u jirrakkomanda li l-ekoċidju jiġi rikonoxxut bħala reat kriminali skont il-liġi tal-UE biex jiġi żgurat li r-Russja tinżamm responsabbli għall-azzjonijiet tagħha u biex jiġu evitati diżastri ambjentali futuri.

Ir-relatur, Ozlem Yildirim, qalet: “Il-KESE jenfasizza li hemm il-ħtieġa urġenti biex tittejjeb il-protezzjoni ambjentali sabiex jiġu rispettati d-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u lil hinn minnha, u li din il-ħtieġa hija aċċentwata mill-ħsara ambjentali kbira kkawżata mill-gwerra fl-Ukrajna”.

Il-Kumitat jappella wkoll għal inizjattiva biex dawn l-effetti jiġu ddokumentati u kkwantifikati, sabiex jiġu żgurati l-protezzjoni legali, ir-responsabbiltà u l-irkupru ġust wara l-kunflitti f’konformità mal-istandards internazzjonali.

Id-dritt għal ambjent b’saħħtu huwa kruċjali għall-benesseri soċjali u ekonomiku, peress li ħafna impjiegi jiddependu fuq klima b’saħħitha. Il-KESE jħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE biex isaħħu l-għodod u l-isforzi legali eżistenti sabiex jipproteġu d-dritt għal ambjent b’saħħtu, b’mod partikolari fid-dawl tal-fraġilità tal-ekosistemi enfasizzata mill-kunflitt fl-Ukrajna. (ks)