Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Tisztelt Olvasóink!

Izgatottan várom, hogy megkezdhessem alelnöki tevékenységemet az EGSZB most induló mandátumidőszakában. Megtiszteltetés számomra, hogy kollégáim engem választottak erre a tisztségre. Úgy érzem, hogy a kommunikáció minden szervezetben alapvetően fontos szerepet játszik.

Mindig is lenyűgözött az a munka, amit az EGSZB alkalmazottai és tagjai nap mint nap végeznek. Az új megbízatás esélyt kínál arra, hogy mindent friss szemmel számba vegyünk és megvizsgáljunk. Már csak amiatt is, hogy a Covid korlátoz bennünket az utazásban, meg kell ragadnunk a lehetőséget az újraértékelésre.

A helyreállítási alapok és a költségvetés nem ejthetők túszul!

November 18-án az EGSZB „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” (SOC) szekciójának, az EGSZB „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi kohézió” (ECO) szekciójának és az EGSZB „Alapvető jogok és jogállamiság” csoportjának elnökei, Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri és Cristian Pîrvulescu közös nyilatkozatban adtak hangot mély aggodalmuknak két kormány álláspontja miatt, amelyek azzal fenyegetnek, hogy megvétózzák az EU költségvetését, ha az továbbra is a jogállamiság tiszteletben tartásához kötődik.

Az EGSZB határozottan támogatta az Európai Bizottság javaslatát a Next Generation EU csomagra vonatkozóan, amely – a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi kerettel együtt és összesen 1,82 billió euró összegben – csillapítani hivatott a Covid19-válság hatásait, illetve lehetővé teszi az uniós gazdaságok számára a gyors helyreállást.

A nyilatkozat szerint az, hogy az uniós finanszírozás felhasználását attól teszik függővé, hogy a tagállamok betartják-e a jogállamiság elvét, nem ellentmondásos, mivel ez az egyik olyan alapvető érték, amelyre az EU épül.

A teljes nyilatkozat itt olvasható: https://europa.eu/!cH83Bj

„...-t kérdezzük”

„...-t kérdezzük” rovatunkban EGSZB-tagokat kérünk meg arra, hogy válaszoljanak egy általunk különösen fontosnak tartott aktuális kérdésre.

Ezúttal Stefano Palmieri-t, a „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi kohézió” (ECO) szekció elnökét kértük meg a következő kérdés megválaszolására:

„Mi a véleménye arról, hogy a hosszú távú uniós költségvetés és a helyreállítási csomag elfogadását három tagállam akadályozza? Ha más nézőpontokból vizsgáljuk a kérdést, vajon ez az EU egyik legnagyobb intézményi és politikai válsága?”

Stefano Palmieri, az ECO szekció elnökének írása

Igazi megdöbbenéssel értesültem arról, hogy a november 10-én arról hallott biztató hírek után, hogy az Európai Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjai megállapodásra jutottak a következő többéves pénzügyi keret és a helyreállítási alap végleges részleteiről, két tagállam – amelyekhez később egy harmadik is csatlakozott – azt a nyers döntést hozta, hogy egész Európát túszul ejti. Az európai vezetők november 19-i videokonferenciája sem tudott kiutat találni ebből a zsákutcából.

EGSZB-hírek

Egy virágzó, inkluzív és fenntartható Európa az EGSZB új elnöki programjának középpontjában

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) közzétette új elnökének, Christa Schwengnek a 2020–2023-as mandátumidőszakra vonatkozó teljes programját. A program most online, az EU valamennyi nyelvén elérhető.

Christa Schweng programja egy olyan Európa merész jövőképét vázolja fel, amely erősebben és ellenállóképesebben lábal ki a Covid19-válságból, és az EGSZB erőteljes hozzájárulását irányozza elő Európa helyreállításához és a részvételi demokráciához.

A körforgásos gazdaság európai platformja magasabb sebességre kapcsol a második ciklusban

Egy november 3–4-én, teljes egészében online megrendezett éves konferencián az EGSZB kijelentette, hogy eltökélt amellett, hogy a körforgásos gazdaság platformját az európai körforgásos gazdaság kiépítésére irányuló közös erőfeszítések valódi központjává tegye.

Az EGSZB a migráns nők és gyermekek integrációjának hiányosságairól

Az uniós tagállamok integrációs politikáiban nem mindig veszik teljes mértékben figyelembe, hogy milyen sajátos igényeik vannak azoknak a nőknek és gyermekeknek, akik megpróbálják felvenni a harcot a diszkriminációval vagy a beilleszkedésük útjában álló akadályokkal. Az EGSZB az októberi plenáris ülésen ismertetett egyik feltáró véleményében javaslatokat tett ezeknek a hiányosságoknak a kezelésére.

Az EGSZB szerint nincs kiút a válságból a köz- és magánberuházások fokozása nélkül

Figyelembe véve a Covid19-válság katasztrofális társadalmi és gazdasági hatását, az EGSZB két véleményben fejtette ki nézeteit a jelenlegi gazdasági válságról és az EU-beli helyreállítás kilátásairól.

EGSZB–Cedefop fórum: sürgős és összehangolt választ kell adni az alacsony készségszintekre Európában

November 5-én és 6-án az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) megtartotta a harmadik politikai ismeretbővítési fórumot, amely a kompetenciafejlesztési pályákkal foglalkozott. A fórumon a szóban forgó területhez köthető szociális partnerek, kormányképviselők és civil társadalmi szereplők gyűltek össze, akik arra figyelmeztettek, hogy a jelenlegi világjárvány tovább gyorsíthatja a digitális forradalom által már elindított változásokat a munka világában, és ez még fontosabbá teszi a továbbképzést és az átképzést.

Az EGSZB megerősített szociális párbeszédet szorgalmaz az EU-ban

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) támogatja a hatékony szociális párbeszéd megerősítését az uniós tagállamokban, mivel az kulcsfontosságú szerepet játszik azoknak a gazdasági, munkaügyi és szociálpolitikáknak az alakításában, amelyek Unió-szerte jobb élet- és munkakörülményeket teremtenek. A szociális párbeszéd tehát nélkülözhetetlen a gazdasági fenntarthatóság eléréséhez és előmozdításához.

A társadalmi igazságosság a migránsok és az etnikai kisebbségek számára kulcsfontosságú a strukturális rasszizmus kezelésében

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság arra kérte az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy alkalmazzanak holisztikus megközelítést a sokszínűség és inkluzivitás társadalmaikban történő népszerűsítését illetően, és fokozzák jogi és politikai erőfeszítéseiket az Európában egyre erősödő rasszizmus és idegengyűlölet leküzdésére.

Tekintettel arra, hogy egyre nő a migránsokat és etnikai kisebbségeket célzó támadások és gyűlöletbeszéd volumene, és a jelenlegi világjárvány súlyosbítja az e csoportokat érő strukturális megkülönböztetést, az EU-nak haladéktalanul többet kell tennie ez ügyben, ideértve a sokszínűség kezelésének ösztönzését.

EGSZB-s vita az uniós acélipar előtt álló kihívásokról

November 9-én az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) távülés keretében vitát tartott az uniós acéliparról. A vita, melyet Pietro Francesco De Lotto, a CCMI új elnöke vezetett, elsősorban a nemzetközi acélipar kapacitásfeleslegének és dekarbonizációjának kérdését járta körül. A felszólalók az európai acélipar megoldandó problémáiról beszéltek: a Covid19 utáni helyreállítást célzó tervről, a termelési folyamatok dekarbonizációjáról, az uniós védintézkedésekről és a kereskedelemről.

Meglepetésvendég

Új rovat született.

Mostantól minden hónapban találkozhat meglepetésvendégünkkel. A vendégek olyan, az európai kultúra közegében ismert személyiségek közül kerülnek majd ki, akik követik az aktuális eseményeket, és világlátásukkal, újszerű gondolataikkal tágítják horizontunkat, megihletik fantáziánkant és egy kis boldogságot csempésznek életünkbe.

Most első alkalommal meglepetésvendégünk nem más, mint Pierre Kroll, belga karikaturista, a Le Soir napilap állandó munkatársa.

A rajzaiból sugárzó humor és utánozhtatlan stílusa tették híressé, amelyek révén Európa és a világ ügyeit eredeti, váratlan megvilágításba képes helyezni.

Nagylelkűen eleget téve kérésünknek, hogy a legégetőbb aktuális eseményekre reflektáljon, Pierre Kroll ezzel a rajzzal lepett meg minket. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Csoportokkal kapcsolatos hírek

A gazdaság az Európai Bizottság által jelzettnél jobban visszaeshet

Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

Az Európai Bizottság nemrég közzétett 2020. őszi gazdasági előrejelzésére reagálva a Munkaadók csoportja – elnöke, Stefano Mallia kezdeményezésére – nyilatkozatot adott ki. A csoport egyetértett az Európai Bizottság 2020. őszi gazdasági előrejelzésével, amely hangsúlyozta, hogy a pandémia újbóli fellángolása megszakította az európai gazdaság talpra állásának folyamatát.

Az Európa előtt álló kihívások és a Munkavállalók csoportjának prioritásai

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

A Covid19-világjárványt követő bármely helyreállítási és újjáépítési tervben kiemelt helyen kell kezelni a munkavállalók jogainak megőrzését és a szolidaritást mint alapelvet. Ennek konkrét prioritásokká és intézkedésekké alakítása érdekében november 24-én a Munkavállalók csoportja rendkívüli ülést szervezett.

Séamus Boland az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának új elnöke

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának cikke

Az EGSZB új mandátumidőszakának (2020–2025) kezdetével Séamus Boland vette át a Sokféleség Európája csoport elnöki tisztét. A csoport az új mandátumidőszak október 27-i, első ülésén megerősítette új funkciójában.

 

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Menekültekről szóló kiállítás decemberben az EGSZB-nél!

Az EGSZB bemutatja Bruno Fert francia fotós „Refuge: Private worlds in exile” című kiállítását.

A sorozat darabjain egy-egy fotó és a hozzájuk kapcsolódó személyes történet látható. A képek görög- és franciaországi menekülttáborokban – többek között a calais-i „dzsungelben” – és másutt összetákolt hajlékokban készültek.

A kiállítást a Kommunikáció és Intézményközi Kapcsolatok Igazgatósága és a Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” (SOC) szekció közösen szervezi azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az EGSZB által a migrációs politikák, illetve az EU migrációs paktuma kapcsán végzett munkára.

A világjárvány miatt a kiállítás csak virtuálisan tekinthető meg. Ne hagyja ki!

A kiállítás az alábbi linkről érhető el:

https://www.eesc.europa.eu/hu/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)