„Helyi szemmel” – 3. évad, 24. rész – Az Európát átható migrációs válság: hol tartunk és merre tovább?

Podcastunk új epizódjában az elhúzódó európai migrációs válságot vizsgáljuk. A kérdés úgy került ismét előtérbe, hogy Olaszország és Franciaország között a közelmúltban patthelyzet alakult ki, mivel mindkét ország megtagadta, hogy az Ocean Viking náluk tegye partra a Líbia partjainál kimentett informális migránsokat. Hol tart jelenleg az európai migrációs politika? Mi lett az európai szolidaritásból a 2015-ös szíriai menekültválság jelentette kemény próbatétel óta? Hogyan történhetett meg, hogy kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok egyféle jogi senkiföldjén rekedtek?

Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Tisztelt Olvasóink!

Minden év új reményeket és álmokat hoz, és újból elhatározzuk, meg is valósítjuk őket.

Rendezvények, időpontok

Térjünk a lényegre!

„Térjünk a lényegre!” rovatunkban arra kérjük az EGSZB tagjait, hogy ismertessék az EGSZB legfontosabb olyan javaslatait, amelyek valamely EU-t érintő kiemelt kérdés kezelésére irányulnak.

Joó Kinga: „Mindenki számára elérhető, magas színvonalú ápolás-gondozásra van szükség”

Kinga JOÓ

Az európai gondozási stratégia azzal indít, hogy leszögezi: életünk során mindnyájan részesülünk gondozásban, vagy nekünk kell gondoznunk valakit. Ez valóban így van, de Európában a mindenki számára elérhető magas színvonalú ellátás sokaknak még mindig csak álom. Többek között ez ösztönözte a stratégia kidolgozását.

Megkérdeztük...

„Megkérdeztük...”

Ebben a hónapban „Megkérdeztük...” rovatunkban Jaroslaw Pietrast, az Európai Unió Tanácsának volt főigazgatóját kértük meg, hogy beszéljen egy olyan kérdésről, amely manapság mindenkit érdekel és mindenkit érint: az energiaválságról.

Jaroslaw Pietras: „Nincs még vége az energiaválságnak”

EGSZB info: Pietras úr, mi a véleménye a jelenlegi uniós energiapiacról, és Ön szerint milyen kilátások vannak a jövőre nézve?

Aktuális vendégünk...

Meglepetésvendégünk

Ebben a rovatunkban újságírók és prominens személyiségek véleményét, gondolatait és észrevételeit mutatjuk be fontos és aktuális európai témákról. Ezúttal Olena Abramovics ukrán riporter a vendégünk. Az új év elején elmondja olvasóinknak, hogy bízik egy jobb világ eljövetelében.

Olena Abramovics: Ukrajna 2023-ban – a küzdelmet a győzelem után is folytatni kell

„Soha nem szalasztunk el egy alkalmat arra, hogy elszalasszunk egy alkalmat” – tartja a mondás. Egy mondás, mely a mindent átfogó háború kitörése előtti években kezdett el terjedni Ukrajnában. 

EGSZB-hírek

Minden évnek az ifjúság európai évének kellene lennie

Decemberi plenáris ülésén az EGSZB a fiatalok munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatos kérdéseket vitatott meg. A vita az ifjúság 2022-es európai évének egyfajta lezárása és egyben a készségek 2023-as európai évének felvezetője volt. Az EGSZB hosszú távú stratégiát szorgalmazott a fiatalok szerepvállalására vonatkozóan, és azt ajánlotta, hogy az európai évek keretében ne csak promóciós tevékenységek folyjanak, hanem dolgozzanak ki világos terveket is.

 

A nemek közötti egyenlőség pénzügyi dimenziója még mindig nem kap elég figyelmet az uniós szakpolitikákban

Az EGSZB a decemberi plenáris ülésszakán vitát tartott arról, hogy a finanszírozási és állami gazdaságélénkítési politikák milyen szerepet játszanak a nemek közötti egyenlőségnek és a nők gazdasági szerepvállalásának előmozdításában az EU-ban. A vita két vélemény elfogadásához kapcsolódott: az egyik vélemény témája a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés és beruházás volt, a másik pedig arról szólt, hogy a tagállamok miként javíthatják a helyreállítási és rezilienciaépítési terveikben javasolt közvetlen és közvetett intézkedések nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatását.

Az élelmiszereket nem szabad pénzügyi eszközként kezelni, mivel ezek nem olyan árucikkek, mint a többi

Az ukrajnai háború tovább súlyosbította a globális élelmiszerár-válságot, de az valójában inkább a nyersanyagpiac strukturális és rendszerszintű problémáinak tudható be, amelyek éhínségekhez vezetnek és veszélyeztetik az emberek megélhetését. Ezt az EGSZB egy december 14-én elfogadott saját kezdeményezésű véleményében is kiemelte.

Az EGSZB támogatja az uniós szakpolitikák és szabályozások kötelező versenyképességi ellenőrzését

A versenyképességi ellenőrzésnek minden uniós szakpolitikai és jogalkotási folyamatra ki kell terjednie – érvel az EGSZB egy új véleményben, amelyben egy uniós „versenyképességi menetrendet” is szorgalmaz.

Euromediterrán együttműködés a Covid19 után: civil társadalmi szervezetek nélkül nem működtethető a gazdaság és a társadalom

Az EGSZB decemberi plenáris ülésén vitát tartottak az euromediterrán régió Covid19-világjárványt követő újjáépítéséről és rezilienciájáról, különös tekintettel a digitális jártasságra.

Az alapvető jogok és a jogállamiság hatékony kommunikálása érdekében az EU-nak a közösségi alapú értékekre és konkrét emberi történetekre kell összpontosítania

Az EGSZB arra kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy törekedjenek az alapvető jogok és a jogállamiság nyilvánossággal való jobb megismertetésére. Egy decemberben elfogadott véleményében az EGSZB azt javasolja, hogy összpontosítsanak a méltányosságra és az igazságosságra, és adjanak szót azoknak, akik közvetlenül megtapasztalják az emberi jogok megsértését.

Azbeszt – az EU-nak az Európai Bizottság által javasoltnál szigorúbb határértéket kellene bevezetnie

Az azbesztnek való kitettségre vonatkozó technikai határértéket alacsonyabb szinten kellene majd meghatározni, mint amit az Európai Bizottság a munkavállalóknak a foglalkozási azbesztnek való kitettség veszélyeivel szembeni védelméről szóló, nemrégiben előterjesztett irányelvben javasol – mondja az EGSZB a decemberi plenáris ülésén elfogadott véleményében.

Tiltott vagyoni eszközök: új uniós irányelv segíti a szervezett bűnözés elleni küzdelmet

Decemberi plenáris ülésén az EGSZB üdvözölte az Európai Bizottság vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról szóló irányelvjavaslatát, amely fontos lépés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felé az EU-ban. Annak ellenére, hogy néhány tagállamban általános javulás tapasztalható, a bűncselekményből származó befagyasztott vagy elkobzott vagyoni eszközök százalékos aránya továbbra is rendkívül alacsony az EU-ban.

Az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály: a médiaszabadság védelmének fontos sarokköve

Az EGSZB üdvözölte az Európai Bizottság médiaszabadsággal kapcsolatos kezdeményezéseit, de figyelmeztetett arra, hogy a puszta ajánlások és a nem kötelező erejű jogi megközelítés nem elégségesek annak biztosításához, hogy az európai média továbbra is szabad és független maradjon a politikai, kereskedelmi és egyéb beavatkozásoktól.

Az oktatásnak kell a fenntartható fejlődés középpontjában állnia

Az oktatás segíthet abban, hogy a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló társadalmak körforgásossá és fenntarthatóvá alakuljanak át. Egy decemberben elfogadott saját kezdeményezésű véleményében az EGSZB olyan transzformatív oktatást szorgalmaz, amely lehetővé teszi, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a zöld átálláshoz.

 

Tengerészeti technológiai ipar: Az EGSZB ismételten figyelmeztet az ágazatot fenyegető veszélyekre

A tengerészeti technológiai ágazatban sürgősen megfelelő szakpolitikai intézkedésekre és beruházásokra van szükség ahhoz, hogy az ágazat megállja a helyét a nemzetközi versenyben – állapítja meg az EGSZB egy közelmúltbeli feltáró véleményében. A hangsúlyt a készségfejlesztésre, a finanszírozásra és a piachoz való hozzáférésre kell helyezni.

Latin-Amerikának új társadalmi szerződésre van szüksége a gazdasági helyreállítás ösztönzése érdekében

Latin-Amerikának új társadalmi szerződésre van szüksége, amely biztosítja a politikai elszámoltathatóságot, a befogadást, a szociális védelmet és a minőségi foglalkoztatást – jelentette ki az EGSZB egy tavaly decemberben elfogadott, a Covid19 utáni latin-amerikai társadalmi-gazdasági helyzetről szóló saját kezdeményezésű véleményében. Ehhez a szabad és demokratikusan szervezett civil társadalmak jelentik a legjobb kiindulópontot.

Az EU svéd elnöksége: az EGSZB is részt vesz a prioritásokról és a programról szóló vitában

Az EGSZB december 15-én Stockholmban tartott ülésén Christian Danielsson, Svédország uniós ügyekért felelős államtitkára ismertette az EU Tanácsa soron következő svéd elnökségének politikai irányvonalát, és hat kulcsfontosságú kérdésben kérte az EGSZB hozzájárulását.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

2023: ideje elfogadni egy versenyképességi programot

Stefano Mallia, az EGSZB Munkáltatók csoportja elnökének cikke

2023 első féléve a megfelelő időszak annak szorgalmazására, hogy az EU kiemelt prioritásává emeljen egy versenyképességi programot. 

A kényszermunka képei: ILO-kiállítás az EGSZB-ben

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

Az EGSZB székhelyén tavaly decemberben megrendezett ILO-kiállításon az ILO pályázatának legjobb képeit állították ki, amelyek a kényszermunka csapdájába esett emberek szívszorító történeteit mutatták be a világ minden tájáról. 

Séamus Bolandot újraválasztották a Civil társadalmi szervezetek csoportja elnökének

Az EGSZB Civil társadalmi szervezetek csoportjának cikke

December 14-én az EGSZB Civil társadalmi szervezetek csoportjának tagjai közfelkiáltással újabb két és fél évre Séamus Bolandot választották csoportelnöknek.