Komunikacija krizės metu

Šiame paskutiniajame prancūzų kalba parengtame serijos epizode už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar kalba apie patirtį per COVID pandemiją. Ji pasakoja, kaip pandemija pakeitė visą EESRK komunikacijos darbą: solidarumas ir įsipareigojimas veikti tapo visos jos veiklos ir visų iniciatyvų, visų pirma pilietinio solidarumo premijos iniciatyvos, pagrindu. Pirmininko pavaduotojos nuomone, „po šios pandemijos niekas nebus kaip ankščiau. Tačiau mūsų atsakomybė – reaguoti, kad Europa taptų stipresne. To mūsų prašo Europos piliečiai.“

Papasakok man... (Draw me...)

Baigiame rubriką „Papasakok man...“. Šie paskutinieji straipsniai papildo nuo pandemijos pradžios mus lydėjusių pasakojimų ciklą. Nuoširdūs pasakojimai apie šį priverstinės izoliacijos laiką mus jaudina, skatina ieškoti grožio kituose, geriau suvokti gyvenimo prasmę ir pajusti akimirkos svarbą laike ir erdvėje.

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Šiuo spartesnių pokyčių laikmečiu pastebėjome, kokia trapi gali būti mūsų demokratija, mūsų visuomenė ir mūsų planeta. 

Savo pirmininkavimą pradėjau 2018 m. balandžio mėn., manydamas, kad mūsų kelionei į tvarią Europą paspartinti turime atgaivinti humanistinę Renesanso dvasią. Po „Brexitʼo“ ir prieš Europos rinkimus žinojau, kad pilietinei visuomenei tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo pertvarkant ekonomiką į tvaresnį ir pažangesnį modelį.

Šį mėnesį baigiasi mano kadencija ir dabar galiu pasakyti, kad Europa ir vėl parodė savo atsparumą. Nacionalistai ir euroskeptikai pralaimėjo ES rinkimus, o COVID-19 pandemija negailestingai smogė jų melagingam naratyvui. ES ėmėsi beprecedenčių priemonių ir per keletą mėnesių sugriovė tabu, kurie, atrodė, yra nepajudinami, apsaugodama mūsų piliečius ir bendruomenes bei investuodama į tvirtą ateities strategiją, kuri kaip niekad sulaukė plataus pritarimo.

Įsidėmėtinos datos

2020 m. spalio 6–7 d., Briuselis (Belgija)
Naujų EESRK narių priėmimo dienos

2020 m. spalio 27–29 d., Briuselis (Belgija)
Atnaujintos sudėties EESRK plenarinė sesija

Karolina Dreszer-Smalec: „Ko pasimokėme iš koronaviruso“

2020 m. kovo mėnesį pradėjome suvokti, kad COVID-19 pandemija yra ne tik sveikatos krizė – ji paveiks daug mūsų gyvenimo aspektų. Asociacijoms ir aktyvistams taip pat tapo akivaizdu, kad savo įprastame darbe turėsime atremti naujus iššūkius. Susidariusi padėtis pasirodė esanti netgi blogesnė, nei tikėtasi.

Martin Siecker: Visada žvelk į šviesiąją gyvenimo pusę

Ar norėčiau 2000 spaudos ženklų pasidalyti savo mintimis, įžvalgomis ir potyriais per koronaviruso krizę? Šitiek spaudos ženklų mažoka tokiam viską griaunančiam reiškiniui apibūdinti – po vieną šimtmečiui. Bet kokiu atveju, tai mano chaotiškos mintys.

Jože Smole: „Per krizę tapome vieningi ir stipresni“

Atsitiko tai, ko dar nesame matę. Staiga mus užklupo virusas ir jis plito taip greitai, kad visoje šalyje buvo įvestas visuotinis karantinas. Kadangi tokia padėtis buvo beprecedentė, nežinojome, kaip su ja susidoroti kuo veiksmingiau.

Janusz Pietkiewicz: visuotinės svarbos paslaugos ir pandemija

Vasarį keičiant kovui, kol buvo atliekami tyrimai ir vyko diskusijos, kaip ir kiekvienais metais su savo draugais bulgarais šventėme linksmąją Martenitsa šventę. Ant riešo užsirišome baltų ir raudonų siūlų raištelius ir buvome apdalyti sėkmę nešančiomis lėlytėmis iš vilnos.

Giulia Barbucci: Tuo laikotarpiu profesinės sąjungos buvo kaip niekada stiprios

Kovo 11 d. grįžau namo, į Romą. Slogi atmosfera, nerimas. Šiaurės Italijoje jau skaičiuojamos mirtys. Mano dukra Ilaria sugrįžo iš Milano, kur studijuoja, o Brselonoje gyvenanti ir dirbanti vyresnioji dukra Miriam labai sunerimusi.

Dilyana Slavova – COVID-19 išmokė mane neatidėlioti savo gyvenimo projektų

Pandemija vėl išryškino sienas Europoje, kartais netgi tos pačios šalies viduje. Galima būtų manyti, kad dėl to sumažėjo regionų ir miestų tarptautinio bendradarbiavimo mastas. Tačiau iš esmės viskas buvo priešingai.

Claudine Otto: Europos lygmeniu reikėtų didesnio savarankiškumo globalizacijos atžvilgiu

Vos paskelbus izoliavimą, gatvės ištuštėjo. Labiausiai stebino – tyla. Baigėsi veiklos paieškos, kelionės į užsienį dėl dviejų valandų posėdžio, nutilo miesto gaudesys, neliko vėluojančių autobusų...

Renate Heinisch: Kartu įveikime vienišumą

Kadangi esu vaistininkė, kilus koronaviruso epidemijai aktyviai domėjausi su lyčių aspektu susijusios medicinos sritimi. COVID-19 atveju lyčių skirtumai ypač ryškūs psichinės sveikatos srityje.

Vyrai palyginti dažniau patenka į intensyviosios terapijos skyrių ir dažniau miršta, ypač jaunesni vyrai.

Laure Batut: baimė, atsparumas, o tada?

Iš pradžių – baimė ir šokas

Baimė. Ta tikra baimė. Kuri sustabdė viską, kuri kiekvieną vakarą, suskaičiavus aukas, sėjo nerimą dėl artimiausių, labai jaunų ar labai senų pažeidžiamų žmonių. Kuri mums primena, kad tamsa yra šalia, ji laukia.

Bente Sorgenfrey: didžiausias dėmesys – svarbiausiems dalykams mano gyvenime

Kovo 11 d., koronaviruso krizei prasidėjus Danijoje, mano kolegos ir aš ėmėmės sklandaus mūsų organizacijos narių veiklos sustabdymo. Daug darbuotojų turėjo dirbti iš namų, kitiems teko patirti kupinų įtampos momentų ligoninėse, slaugos namuose ir paslaugų sektoriuje, kuriuose krizės metu darbas vyko toliau. Reikėjo aiškių sprendimų ir glaudaus bendradarbiavimo su kolegomis. 

Arnaud Schwartz: sveikatos, ekologinės, socialinės ir ekonominės krizės. Bendradarbiaukime, kad sukurtume tinkamą gyventi pasaulį

Tolimas nacionalistiniam užsisklendimui ir autoritarinei tendencijai, bendradarbiavimas yra gyvybiškai svarbus Europos lygmeniu. Valstybių bendradarbiavimas kovojant ne tik su virusu, bet ir su jo priežastimis ir padariniais yra ypač svarbus, nes ateities pandemijos – kaip ir tarša, klimato kaita ar biologinės įvairovės krizė – nepaiso sienų.

EESRK naujienos

Už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar: tai tik atsisveikinimas

Viskam ateina laikas. Dabar atėjo laikas atsisveikinti. Kartu praleidome dvejus su puse metų. Kartu praleidome dvejus su puse metų: nuo 2018 m. balandžio mėn. man teko garbė būti už komunikaciją atsakinga pirmininko pavaduotoja ir dirbti kartu su Milena Angelova, už biudžetą atsakinga pirmininko pavaduotoja.

Už biudžetą atsakinga pirmininko pavaduotoja Milena Angelova: Pasirinkti tinkamiausius veiksmus

Europos Sąjunga šiuo metu išgyvena dinamišką ir itin svarbų momentą. Siekiant rasti tinkamą strategiją, kad ES galėtų sėkmingai spręsti visus uždavinius ir veikti kaip stipri pasaulinio lygmens veikėja, reikia koordinuotų visų institucijų, visų suinteresuotųjų subjektų ir visų Europos piliečių pastangų ir sinergijos.

Dirbtinis intelektas: ES teisėje turėtų būti nustatytos saugios ribos didelės rizikos taikomosioms programoms

Biometrinis atpažinimas emocijoms sekti, stebėti ir nustatyti neturėtų būti naudojamas Europos į žmogų orientuotame dirbtiniame intelekte, teigia EESRK savo liepos mėn. plenarinėje sesijoje priimtame atsake į Europos Komisijos baltąją knygą dėl DI.

Europos lyčių lygybės strategija turi padėti šalinti žalingą COVID-19 krizės poveikį moterims

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ragina Europos Komisiją skubiai įgyvendinti naują Lyčių lygybės strategiją ir kartu šalinti žalingą COVID-19 krizės poveikį lytims, kuris dar labiau padidino esamą socialinę ir ekonominę lyčių nelygybę ir sustiprino smurtą prieš moteris bei įvairias jų diskriminavimo formas.

Neutralaus poveikio klimatui užtikrinimas labai priklausys nuo ES gebėjimo bendradarbiauti su savo piliečiais

Neutralaus poveikio klimatui užtikrinimas labai priklausys nuo ES gebėjimo bendradarbiauti su savo piliečiais. Su klimatu ir aplinka susijusių problemų sprendimas tapo vienu svarbiausių ES prioritetų. ES turi imtis esminių pokyčių, kad skatintų gerovės ekonomiką – nuo klimato kaitos iki kritinės padėties klimato srityje.

EESRK ragina keistis duomenimis skaitmeninės ir bendro vartojimo ekonomikos srityse

EESRK ragina ES valstybes nares aktyviau koordinuoti mokesčių klausimus Europos ir tarptautiniu lygmeniu, atsižvelgiant į skaitmeninę ir bendro vartojimo ekonomiką. Geriau koordinuojant šiam naujam ekonomikos sektoriui taikomą mokesčių politiką ir parengiant atitinkamas priemones bei veiksmingus sprendimus būtų galima pagerinti mokestinių prievolių vykdymą, užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir išnaudoti visą naujojo ekonomikos sektoriaus potencialą.

EESRK pritaria Europos geležinkelių metams 2021-aisiais

Geležinkeliai turėtų atlikti svarbų vaidmenį ateityje užtikrinant mobilumą ES ir turėtų tapti pagrindine transporto rūšimi. Todėl EESKR džiaugiasi, galėdamas palaikyti Europos Komisiją, kuri pasiūlė 2021 m. paskelbti geležinkelių metais.

EESRK pabrėžia labai svarbų prekybos vaidmenį skatinant tvarų ekonomikos atsigavimą po COVID-19 krizės

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) liepos mėn. plenarinėje sesijoje priėmė nuomonę dėl naujausios, 2018 m. apimančios Europos Komisijos ataskaitos dėl laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo. EESRK pabrėžia labai svarbų prekybos vaidmenį „skatinant tvarų ekonomikos atsigavimą ir sudarant sąlygas įmonėms atkurti ir pertvarkyti savo nutrūkusias vertės grandines“. Kartu jis apgailestauja, kad į įgyvendinimo ataskaitą „iš esmės neįtraukta“ pilietinės visuomenės stebėsenos veikla.

Koronaviruso krizė: EESRK teigia, kad ES bendrovės turėtų persvarstyti savo verslo modelį

Turime keisti verslo modelį Europoje ir visame pasaulyje, tačiau ES ilgalaikiai tvaraus ekonomikos augimo tikslai turėtų išlikti mūsų ateities ramsčiais, nepaisant COVID-19 krizės.

Nuolatiniai pokyčiai kelia grėsmę transeuropinio transporto tinklo kūrimui

Nuolatiniai ES valstybių narių vidaus politikos prioritetų pokyčiai yra pagrindinė kliūtis, trukdanti laiku įgyvendinti transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) projektus, o tokia situacija verčia abejoti, ar pavyks pagrindinį tinklą sukurti iki 2030 m.

Pasaulinis atšilimas: EESRK ragina mažinti CO taikant naujas mokestines priemones

Nauji mokesčiai ir papildomos išmetamam CO2 skirtos priemonės padės, tačiau jų nepakaks: tikėtina, kad pasaulinis atšilimas tęsis, nebent iš atmosferos būtų pašalintas jau išskirtas anglies dioksidas

EESRK teigimu, nereguliuojama globalizacija didina nelygybę

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nuomonėje, kurios rengimą inicijavo Georgi Stoev ir Thomas Student ir kuri buvo priimta EESRK liepos mėn. plenarinėje sesijoje, pažymima, kad konkurencingumo, inovacijų ir darbo vietų kūrimo skatinimas pagal atnaujintą daugiašalę prekybos sistemą turėtų būti pasaulinio bendradarbiavimo reguliavimo srityje prioritetas.

Grupių naujienos

EESRK ragina prekybos susitarimuose patobulinti žemės ūkio apsaugos sąlygas

EESRK darbuotojų grupė

Liepos mėn. plenarinėje sesijoje buvo priimta nuomonė savo iniciatyva dėl žemės ūkio produktams taikomų apsaugos priemonių įtraukimo į ES prekybos susitarimus

Kaip reaguotų ekonomika, jei visoje Europoje užtikrintume bendrus minimalius nedarbo draudimo standartus?

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Kilus koronaviruso pandemijai grėsminga krizė virto visuotiniu ekonomikos nuosmukiu – per visą šimtmetį taikos laikotarpiu BVP nėra taip stipriai sumažėjęs kaip dabar – ir milijonams žmonių pradėtos taikyti įvairios nedarbo ar darbo ne visą dieną sistemos. Nors mūsų socialinės apsaugos sistemos daugeliu atvejų galėjo sušvelninti poveikį, bet apskritai jos nėra tinkamai pasirengusios, panašiai kaip ir mūsų sveikatos priežiūros sistemos nebuvo pasirengusios pandemijai, nes jos stipriai nukentėjo nuo ne vienerius metus taikytų griežto taupymo priemonių reaguojant į 2008 m. krizę.

Paskelbtas naujas EESRK grupės „Įvairovė Europa“ užsakytas tyrimas „Naujas konsensusas dėl Europos pilietinės visuomenės vertybių ir jų vertinimo“

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Ar pilietinės visuomenės organizacijos (PVO) Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Graikijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje vienodai supranta tokias vertybes kaip demokratija, teisinė valstybė ir solidarumas?

EESRK grupės „Įvairovė Europa“ prašymu EESRK užsakytas ir Europos politikos centro (EPC) atliktas naujas tyrimas „Naujas konsensusas dėl Europos pilietinės visuomenės vertybių ir jų vertinimo“ rodo, kad tirtų šalių PVO šias vertybes iš esmės apibrėžia vienodai, net jei solidarumą aiškina šiek tiek kitaip nei demokratiją ir teisinę valstybę.