Grupul privind semestrul european

This page is also available in

Grupul privind semestrul european (GSE) coordonează, consolidează și sprijină activitatea desfășurată de secțiunile/CCMI din cadrul CESE în legătură cu semestrul european. De la înființarea sa, semestrul european funcționează ca un ciclu anual de coordonare a politicilor economice și, începând din 2018, este completat de acțiuni legate de Pilonul european al drepturilor sociale. În urma crizei economice, sociale și politice din Europa, semestrul european a devenit punctul central al dezbaterilor privind reforma în Europa. CESE a recunoscut importanța crescândă a acestuia și, printr-o decizie a Biroului din 5 decembrie 2017, a hotărât să înlocuiască Grupul de coordonare Europa 2020 cu un organism care să se axeze pe semestrul european și pe examinarea propunerilor societății civile europene privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă.