Redactat de Grupul „Organizații ale societății civile” al CESE

 

La 24 ianuarie, societatea civilă europeană a trimis o scrisoare deschisă președintelor Comisiei Europene și Parlamentului European, precum și Președinției belgiene a Consiliului Uniunii Europene. Semnatarii scrisorii îndeamnă cele trei instituții principale ale Uniunii Europene (UE) implicate în procesul decizional al UE să ia măsuri concrete pentru a pune în aplicare un dialog deschis, transparent și constant cu organizațiile societății civile în toate domeniile de politică, astfel cum se prevede la articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Scrisoarea deschisă a fost inițiată de Grupul „Organizații ale societății civile” al CESE și de Societatea civilă Europa și include propuneri specifice de punere în aplicare. Scrisoarea a primit sprijinul unui număr total de 156 de semnatari din 26 de state membre. Printre semnatari se numără 39 de rețele europene, 85 de organizații naționale și 60 de membri ai Grupului „Organizații ale societății civile” al CESE.

Dialogul civil rămâne fragmentat și nestructurat la nivelul instituțiilor UE, în pofida dispozițiilor legale. Acesta este motivul pentru care semnatarii scrisorii deschise #EUCivilDialogueNow solicită instituțiilor UE:

  • să inițieze un acord interinstituțional privind dialogul civil;
  • să stabilească, în cadrul fiecărei instituții, funcții de conducere responsabile de relațiile cu societatea civilă;
  • să încurajeze și să promoveze o cooperare mai strânsă între actorii civili și sociali.

Aceste eforturi trebuie să se bazeze pe recomandările Conferinței privind viitorul Europei. Ca un prim pas, semnatarii propun o comunicare a Comisiei Europene privind consolidarea dialogului civil la nivelul UE.

Scrisoarea deschisă este disponibilă în 24 de limbi la linkul: https://www.eesc.europa.eu/ro/agenda/our-events/events/eu-civil-dialogue-now/open-letter.

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă care anunță scrisoarea deschisă, disponibilă în 24 de limbi, la adresa: https://www.eesc.europa.eu/ro/agenda/our-events/events/eu-civil-dialogue-now