Antisemitismul este un test pentru ideea europeană

Uniunea Europeană are obligația de a apăra valorile noastre fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor care aparțin minorităților. Din acest motiv, CESE a sprijinit cu fermitate, în cadrul sesiunii sale plenare din martie, elaborarea Strategiei Comisiei Europene privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești.

„CESE crede cu tărie că antisemitismul este un test pentru ideea europeană, statul de drept, drepturile fundamentale și democrație”, explică raportorul Ákos Topolánszky.

Comitetul salută strategia întrucât scopul acesteia nu este doar combaterea antisemitismului, ci și promovarea vieții evreiești, și avansarea pe calea unor politici publice și a unei cooperări comunitare care să promoveze acceptarea reciprocă.

CESE consideră că este esențial să se înțeleagă originile și cauzele tuturor formelor de violență împotriva persoanelor și comunităților evreiești, pentru a putea acționa eficient, nu numai prin intermediul sistemului de justiție penală, ci și printr-un sistem de acțiune mai eficient la nivel comunitar și societal. 

În plus, ca parte integrantă a identității europene, cultura evreiască trebuie să devină mai accesibilă cetățenilor și publicului larg. Comitetul invită instituțiile UE, statele membre și partenerii sociali să prezinte și să omagieze în mod corespunzător rolul comunității evreiești în UE, ca parte esențială și inalienabilă a unei culturi comune.

Comitetul consideră că trebuie utilizate în mod consecvent toate instrumentele juridice constituționale și ale UE pentru a descuraja conținutul antisemit în mass-media, îmbunătățind în același timp cunoștințele și înțelegerea vieții evreiești, prin relatări mai echilibrate și mai sensibile. 

În majoritatea cazurilor, reprezentarea comunităților evreiești și a membrilor acestora în mijloacele mass-media tradiționale și rețelele sociale este foarte limitată, axându-se în principal pe impactul violenței antisemite și al terorismului. În același timp, dincolo de aceasta, este nevoie de un conținut pozitiv, ca recunoaștere a importanței coexistenței în societățile noastre. 

În sfârșit, CESE încurajează Comisia Europeană să acorde combaterii antisemitismului și agendei strategice pentru promovarea vieții evreiești o dimensiune externă puternică în toate aspectele cooperării cu țările terțe și cu organizațiile internaționale. Comitetul desemnează politica de vecinătate a UE și instrumentele de cooperare pentru dezvoltare, precum și instrumentele care aduc țările candidate la UE mai aproape de UE, ca mecanisme adecvate de combatere a antisemitismului și de promovare a vieții evreiești. (gb)