F’din il-ħarġa, ir-relatur tal-KESE Jan Dirx jaqsam magħna l-opinjoni tal-KESE dwar waħda mill-kwistjonijiet li l-aktar jaħarqu fuq l-aġenda tal-UE: ir-riforma tas-suq tal-elettriku tal-UE.

Il-KESE qed janalizza l-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għal dan is-suq, u f’din il-kolonna is-Sir Dirx jispjega fil-qosor x’qed jipproponi l-Kumitat biex dan is-suq isir ta’ benefiċċju akbar għall-konsumaturi, in-negozji, u b’mod aktar ġenerali, għaċ-ċittadini.

Ir-rapport tal-KESE dwar ir-riforma tas-suq tal-elettriku jinsab għad-diskussjoni fil-plenarja ta’ Ġunju tal-KESE.