Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Együtt az európai értékekért

Tisztelt Olvasóink!

2022 óta hatályos kommunikációs stratégiánk most a végrehajtási szakaszba lép.

Rengeteg fejlesztés zajlik: igyekszünk hatásosabban megfogalmazni üzeneteinket, és próbáljuk megtalálni a közös hangot partnereinkkel és az érdekelt felekkel..

 

Rendezvények, időpontok

Térjünk a lényegre!

Ebben a rovatban Pietro Francesco De Lotto, az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottságának elnöke ismerteti az EGSZB nézeteit a kék megállapodásról, amely az uniós menetrend egyik legégetőbb kérdése, illetve elmondja azt is, hogy miért van szükség átfogó vízügyi stratégiára.

Pietro Francesco de Lotto: A vízzel kapcsolatos kihívások tükrében az Európai Uniónak kék megállapodásra van szüksége

A víz emberi jog, és az élet valamennyi területén nélkülözhetetlen. A vízhez való hozzáférés régóta magától értetődőnek számít Európában.

Megkérdeztük...

Megkérdeztük...

„Megkérdeztük...” rovatunkban EGSZB-tagokat kérünk meg arra, hogy világítsák meg valamely általuk készített jelentés jelentőségét.

Ezúttal Giuseppe Guerini EGSZB-taggal, A banki válságkezelési és betétbiztosítási keretrendszer felülvizsgálata című vélemény előadójával beszéltünk. A vélemény elfogadása a júliusi plenáris ülésszakon várható.

 

Giuseppe Guerini: „Az európai betétbiztosítási rendszer kulcsfontosságú a bankunió kiteljesítéséhez”

EGSZB info: „Milyen álláspontot képvisel az EGSZB az eurócsoport bankunióról szóló javaslatával és az azt követő jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban? Legfőképpen pedig mi az álláspontja a válságkezelésről és a betétbiztosítási rendszerekről?”

Aktuális vendégünk...

Meglepetésvendégünk

„Meglepetésvendégünk” rovatunkban a tudomány, az újságírás, a kultúra és a közélet kiemelkedő személyiségeivel készített interjúkat közlünk. E havi vendégünk Boško Savković szerb író, újságíró, film- és dokumentumfilm-producer, aki az EGSZB „Külkapcsolatok” szekciójának keretében működő, az uniós és a szerb civil társadalom közötti kötelékek szorosabbra fűzésén munkálkodó EU–Szerbia konzultatív vegyes bizottság társelnöke, valamint a Szerb Munkáltatók Szövetsége elnökségének tagja.

Boško Savković: Nem vagyok Che Guevara, csak egy polgár azok közül, akik biztonságos országban szeretnének élni

EGSZB info: Mesélne nekünk arról az eseményről, amely a letartóztatásához, majd pedig a bebörtönzéséhez vezetett?

Boško Savković: 2023. június 4-én hatalmas demonstráció szerveződött Belgrádban két mészárlást követően, amelyekben 18 ember vesztette életét, felük gyermek. Az emberek azt gondolták, hogy politikai demonstrációról van szó. Épp ellenkezőleg, békés demonstráció volt, az egyik legnagyobb, amelyet valaha szerveztek. Az emberek a rendőrségért felelős miniszter és az Elektronikus Médiát Szabályozó Hatóság tagjainak leváltását követelték.

EGSZB-hírek

A villamosenergia-piac reformja – Az EGSZB „e-eszközt” javasol a villamos energia vásárlására és eladására

Az EGSZB támogatja egy olyan jövőbeli villamosenergia-piac létrehozását, amely a köz- és magánszféra partnerségén, valamint a szabályozás és a liberalizáció kombinációján alapul.

Energiaválság – A jövőbeli intézkedéseknek testre szabottnak, célzottnak és az átállással szemben ellenállónak kell lenniük

Az EGSZB egy „ zöld hármas” kritérium bevezetését javasolja a jövőbeli beavatkozások által az EU gazdasági rendszerére gyakorolt hatás értékeléséhez.

Az Unió tiltsa be a javíthatatlan termékeket!

Az EGSZB azt javasolja, hogy Európában ne lehessen forgalmazni javíthatatlan termékeket, és nem elegendő pusztán arra kötelezni a gyártókat, hogy tájékoztassák a fogyasztókat arról, ha egy terméket nem lehet megjavítani.

Az EGSZB egy európai élelmezéspolitikai tanács létrehozását javasolja

Ez a tanács segítene az élelmiszerrendszereket jelenleg érintő válságok kezelésében, illetve előre jelezné az Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán felmerülő jövőbeli kihívásokat.

Hátrányos megkülönböztetés a fiatalokkal szemben kizárólag a koruk miatt

A fiataloknak ugyanolyan díjazásban és szociális ellátásokban kellene részesülniük, mint más munkavállalóknak, és ugyanolyan minimálbért is kellene kapniuk. Bizonyos tagállamokban azonban ez még mindig nem teljesül.

Az EGSZB támogatja azt a kérést, hogy az alapvető szociális jogok élvezzenek elsőbbséget az uniós jog szerinti gazdasági szabadságokkal szemben

Az EGSZB arra kérte az EU Tanácsának spanyol elnökségét, hogy támogassa azt a javaslatot, hogy a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv kötelező erejű jogi eszközzé váljon a szociális jogok megerősítése és megőrzése érdekében Európában.

A globális HIV-járvány továbbra is közöttünk van: Nagy szükség van a közösségi szerepvállalásra és tenni kell a megbélyegzés ellen

Az EGSZB szerint a HIV megelőzése, a folyamatos gondozás és a diszkrimináció felszámolása továbbra is kulcsfontosságú a jelenlegi globális közegészségügyi válság leküzdéséhez.

Az EGSZB új, innovatív bevételi forrásokat javasol az uniós költségvetés számára

Az EGSZB szakpolitikai ajánlásokat fogalmazott meg az uniós költségvetés saját forrásainak új generációjára vonatkozóan. Egy új véleményben az EGSZB sürgeti az Európai Bizottságot, hogy fejlessze tovább a társaságiadó-keretet (BEFIT), és javasolja, hogy fontolja meg egy a digitális tranzakciókra kivetett uniós szintű adó, valamint egy kiegészítő illeték kivetését, mely utóbbit azokra az uniós vállalatokra szabnának ki, amelyek olyan harmadik országbeli gyártóktól importálnak termékeket, amelyek nem biztosítják a munkavállalók megfelelő védelmét.

A civil társadalom és a független média egyfajta tűzfalat jelent a dezinformáció ellen

Az erős civil társadalmi hálózat – a politikai tudatossággal, szilárd jogszabályi kerettel és a független médiával együtt – az egyik legfontosabb fegyver a dezinformáció elleni küzdelemben helyi szinten.

Új kiadvány: Az EGSZB tevékenységei a spanyol elnökség idején (2023. július–december)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság fontos szerepet fog játszani az Európai Unió Tanácsa új spanyol elnöksége folyamán, mivel az elnökség számos vélemény elkészítésére kérte fel.

Az EGSZB Munkáltatók csoportjának a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv témájában készült ellenvéleménye határozott támogatást kapott

Az EGSZB Munkáltatók csoportjának cikke

Az EGSZB júniusi plenáris ülésén a Munkáltatók csoportja ellenvéleményt terjesztett elő, hogy határozottan hangot adjon a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvvel kapcsolatos aggodalmainak. A jegyzőkönyv alapvetően megváltoztatná az EU szociális piacgazdaságának jellegét és működését.

A társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv a munkavállalókért

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

A társadalmi haladásról szóló, az EU alapvető jogszabályaiban rögzített jegyzőkönyv választ adna a munkavállalók azon igényére, hogy Európa részéről szilárd szociális védelemben részesüljenek.

A népesség elöregedése Európában: az uniós szakpolitikai döntéshozatal egyik kiemelt jelentőségű témája

Miguel Ángel Cabra de Luna, az EGSZB Civil társadalmi szervezetek csoportjának tagja

Európában meredeken nő az idősek száma. Egy új EGSZB-vélemény egy sor szakpolitikai ajánlást terjeszt elő annak kapcsán, hogy miként lehet optimális választ adni erre a mind súlyosabbá váló problémára.