Podcast – Il-fehma tal-organizzazzjonijiet lokali – S2 E3: Narrattiva ġdida għall-Ewropa

Il-kriżi tal-COVID-19 uriet kemm hija importanti s-solidarjetà bejn l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini tal-UE. Fid-dawl ta’ din l-esperjenza, niddiskutu għalfejn il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, li għadha kemm bdiet, hija pass ġdid u importanti biex naħsbu flimkien dwar il-futur Ewropew komuni tagħna.

Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Ftit ottimiżmu għas-sajf

Għeżież qarrejja,

Dan is-sajf qed nibdewh b’ħafna aktar aħbarijiet tajba mis-sena li għaddiet. Sal-aħħar ta’ Lulju kważi 70 % tal-adulti fl-UE jkunu ħadu mill-inqas doża waħda ta’ tilqima kontra l-COVID-19. L-ivvjaġġar qed isir possibbli, għalkemm għadu kkumplikat. U t-tnedija tal-fond ta’ NextGenerationEU qed taqbad ir-ritmu.

Dati tad-Djarju

13 ta’ Lulju, Brussell

Round Table taż-Żgħażagħ dwar il-Klima u s-Sostenibbiltà

22-23 ta’ Settembru 2021, Brussell

Sessjoni plenarja tal-KESE

“Mistoqsija waħda lil...”

“Mistoqsija lil...”

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil ... ”, aħna nistaqsu lill-membri tal-KESE jirrispondu mistoqsija ta’ attwalità li nqisuha partikolarment rilevanti.
Għall-edizzjoni ta’ Lulju, staqsejna lis-Sur Cristian Pîrvulescu, President tal-Grupp ad hoc dwar id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt, biex jaqsam magħna ħsibijietu dwar il-libertà tal-espressjoni.

 

Il-libertà tal-espressjoni hija dritt li rridu ngħożżu u niddefendu

Il-midja soċjali qiegħda kulma jmur trewwaħ in-nirien tal-vjolenza. Dan il-fenomenu jwassal għal vjolenza verbali jew fiżika kontra kwalunkwe awtorità, kemm jekk hija politika, tal-pulizija, istituzzjonali jew privata. Hemm l-impressjoni li fuq il-midja soċjali kollox jista’ jingħad, kollox jista’ jiġi difiż, kemm jekk inhu veru jew falz. Persuna tista’, pereżempju, tqis li d-diżappunt tagħha huwa leġittimu u tasal sal-punt li tagħti daqqa ta’ ħarta lill-President ta’ Franza.

Fil-fehma tiegħek, bħala President tal-Grupp Ad Hoc dwar id-Drittijiet Fundamentali u l-Istat tad-Dritt, f’dan il-kuntest, sa liema punt ma għandux jinqabeż il-limitu fir-rigward tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet individwali, b’mod partikolari l-libertà tal-espressjoni?

Inrawmu kultura komuni rigward id-drittijiet fundamentali fl-Ewropa

mill-membru tal-KESE Cristian Pîrvulescu

Id-drittijiet fundamentali, l-istat tad-dritt, u d-demokrazija żgur li m’għadniex nistgħu ngħodduhom bħala ċerti fil-kontinent tagħna. Issa qed jidher dejjem aktar ċar li hemm bżonn niddefendu dawn il-valuri kontra l-populiżmu, id-diskors ta’ mibegħda, l-attakki fuq il-minoritajiet, l-ispazju li qed jonqos għas-soċjetà ċivili, u t-tendenza ta’ ċerti gvernijiet li jikkonċentraw il-poter. Il-Grupp Ad Hoc dwar id-Drittijiet Fundamentali u l-Istat tad-Dritt huwa impenjat biex irawwem kultura komuni rigward id-drittijiet fundamentali fl-Ewropa.

Aqta' min hi l-persuna mistiedna?

Il-mistieden sorpriża

Kull xahar b’sorpriża nippreżentaw mistieden li x-xogħol u l-impenn tiegħu huma sors ta’ ispirazzjoni għall-oħrajn.

Għall-edizzjoni ta’ Lulju tal-KESE Info, stedinna lil Dr Hans Henri Kluge, Direttur Reġjonali għall-Ewropa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, u lil Johan Strid, Direttur ta’ The Ocean Race Summits.

“!Il-futur mhuwiex minqux fil-ġebel u f’idejna kif tipproċedi l-pandemija tal-COVID-19”

Intervista ma’ Dr Hans Henri Kluge, Direttur Reġjonali għall-Ewropa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

X’inhu l-impatt tal-kampanja tat-tilqim fl-Ewropa kif taraha inti?

Mill-4 ta’ Frar 2021, iżjed nies ġew vaċċinati kontra l-COVID-19 globalment milli ġew ikkonfermati li infettati mill-bidu tal-epidemija. S’issa (sas-17 ta’ Ġunju) ġew amministrati aktar minn 477 miljun doża ta’ vaċċini tal-COVID-19 fir-Reġjun Ewropew.

“Ilkoll għandna nagħmlu dak li nistgħu biex intejbu s-saħħa tal-pjaneta”

Minn Johan Strid, Direttur tal-Ocean Race Summit

“Għala kompetizzjoni tal-ibburdjar – l-Ocean Race – trid tgħin tixpruna politiki ġodda u mtejba biex jiġu indirizzati wħud mill-iżjed kwistjonijiet urġenti li qed tiffaċċja l-pjaneta tagħna?” Ta’ spiss ikolli dil-mistoqsija, u t-tweġiba tiegħu hi li lkoll għandna nagħmlu dak li nistgħu biex intejbu s-saħħa tal-pjaneta u, għalina b’mod iżjed speċifiku, il-post tad-divertiment tagħna: l-oċean. 

Aħbarijiet tal-KESE

Il-Presidenza Slovena tal-UE tasal fi żmien kritiku għall-Ewropa

Fl-1 ta’ Lulju 2021 is-Slovenja ħadet f’idejha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fi żmien meta l-Ewropa qed tfittex li tirkupra, tibni mill-ġdid aħjar, u toħroġ aktar b’saħħitha mill-pandemija tal-COVID-19.

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: Il-konsultazzjonijiet tal-KESE ser jilħqu kull rokna tal-Ewropa

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Christa Schweng, tat bidu għall-attivitajiet uffiċjali tal-Kumitat relatati mal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (CoFoE) b’sessjoni diretta ta’ mistoqsija u tweġiba. #CoFoE - Inwasslu l-proġett Ewropew lura għand iċ-ċittadini stabbilixxa l-opinjonijiet u l-aspettattivi tas-soċjetà ċivili organizzata rigward il-Konferenza. Dan l-avveniment enfasizza wkoll l-importanza ta’ involviment ma’ persuni barra mill-bużżieqa ta’ Brussell u ta lok għal skambju ta’ ideat bi tħejjija għall-konsultazzjonijiet taċ-ċittadini li ġejjin.

“Il-Patt Ekoloġiku Ewropew se jkun ġust, jew sempliċiment mhux se jsir”

Fil-plenarja tal-KESE ta’ Ġunju, Frans Timmermans ħabbar miżuri sabiex dawk l-aktar vulnerabbli jiġu mħarsa mill-estensjoni possibbli tal-ipprezzar tal-karbonju għall-fjuwils li jintużaw għat-tisħin u għat-trasport, u sema’ l-proposti tal-KESE sabiex jittejjeb it-teħid ta’ deċiżjonijiet korporattivi dwar it-tranżizzjoni ekoloġika permezz tad-djalogu soċjali.

L-irkupru u r-rikostruzzjoni wara l-pandemija jridu jkunu prijorità għall-futur tal-Ewropa

Il-prijoritajiet ewlenin tal-UE għall-futur qrib iridu jinkludu li l-ekonomija Ewropea terġa’ taqbad it-triq it-tajba biex twassal għal tranżizzjoni sostenibbli u ġġib il-prosperità lin-nies u lin-negozji tal-Ewropa. Din hija d-direzzjoni ewlenija tar-Riżoluzzjoni dwar il-kontribut tal-KESE għall-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2022, adottata fis-sessjoni plenarja tal-KESE ta’ Ġunju.

L-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar il-kanċer hija opportunità tremenda biex tiġi salvagwardjata s-saħħa tal-Ewropej

Billi l-kanċer huwa mistenni li jsir il-kawża ewlenija tal-mewt fl-UE, il-Pjan Ewropew biex Jingħeleb il-Kanċer huwa ċertament f’waqtu. Il-KESE jilqa’ dan il-pjan li huwa pass importanti fil-ġlieda kontra l-kanċer. Madankollu, forom mhux solvuti ta’ inugwaljanza reġjonali u soċjali jfissru li għad hemm lok għal titjib.

Is-soċjetà ċivili għandha tingħata rwol attiv fid-difiża tal-valuri tal-UE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew wiegħed l-impenn kontinwu tiegħu li jaħdem flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u ma’ istituzzjonijiet oħrajn tal-UE biex jiddefendi u jimplimenta l-valuri ewlenin tal-UE, b’mod partikolari l-istat tad-dritt, id-drittijiet fundamentali u d-demokrazija.

“Huwa biss billi żżid l-impatt tagħha li l-IĊE tkun tista’ terġa’ tgħaqqad l-UE maċ-ċittadini tagħha”

L-10 Jum tal-IĊE, iddedikat għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, sar eċċezzjonalment online u fuq jumejn. Il-President tal-KESE Christa Schweng, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Věra Jourová u l-Viċi President tal-Parlament Ewropew Pedro Silva Pereira evalwaw l-istat ta’ dan l-istrument uniku ta’ demokrazija parteċipattiva.

L-akkwist pubbliku ċirkolari għandu jkun obbligatorju għall-gvernijiet fil-pajjiżi tal-UE

B’nefqa annwali li tammonta għal madwar 14 % (jew EUR 2 triljun) tal-PDG kumplessiv tal-UE, il-gvernijiet huma l-akbar konsumaturi tal-Ewropa. In-nefqa tagħhom ġejja prinċipalment minn offerti pubbliċi biex jixtru x-xogħlijiet, is-servizzi u l-provvisti li jeħtieġu mill-kumpaniji.

Trasparenza fil-pagi: miżuri vinkolanti huma meħtieġa iżda mhumiex biżżejjed biex titnaqqas id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi

Il-KESE jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar it-trasparenza fil-pagi vinkolanti, iżda jqis li d-Direttiva proposta għandha tissaħħaħ f’diversi oqsma u għandhom jittieħdu aktar miżuri biex jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tad-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi.

It-tisħiħ tar-rwol internazzjonali tal-euro huwa essenzjali għat-titjib tal-pożizzjoni globali tal-Ewropa

L-UE teħtieġ tistabbilixxi objettivi ekonomiċi ambizzjużi biex issaħħaħ l-euro. Dan sar saħansitra aktar importanti minħabba l-pass tal-bidla fl-ekonomija globali u l-pożizzjoni attwali tal-UE f’termini ta’ innovazzjoni, kompetittività u trawwim ta’ ambjent regolatorju li jiffavorixxi l-investiment.

Il-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza: il-KESE jappella għal involviment ġenwin mis-soċjetà ċivili organizzata fl-implimentazzjoni tagħhom

L-involviment tas-soċjetà ċivili organizzata għadu ’l bogħod milli jkun sodisfaċenti fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE, il-KESE wissa fil-konferenza annwali tal-Grupp tas-Semestru Ewropew tiegħu, li saret mill-bogħod fil-31 ta’ Mejju.

Lejn sistemi tal-ikel aktar sostenibbli – it-tranżizzjoni trid tkun inklużiva u ġusta, jgħid il-KESE

Sustainable food Systems

Sabiex jikkontribwixxi għas-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) dwar is-Sistemi tal-Ikel tal-2021, il-KESE organizza seduta online fit-28 ta’ Mejju sabiex jesplora l-vulnerabbiltajiet u l-inugwaljanzi tas-sistemi tal-ikel Ewropej, u sabiex jidentifika kif jistgħu jinkisbu ktajjen ta’ provvista aktar ekwi u ġusti. Kelliema ta’ livell għoli min-NU, mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Parlament Ewropew skambjaw il-fehmiet tagħhom dwar it-tibdil meħtieġ sabiex jissaħħu l-ekwità u l-ġustizzja u għal approċċ ibbażat fuq id-drittijiet fit-tranżizzjoni lejn sistemi tal-ikel aktar sostenibbli.

L-ekoloġizzazzjoni tat-trasport jenħtieġ li tipprovdi alternattivi realistiċi

Il-Kumitat jappoġġja l-ekoloġizzazzjoni tat-trasport, iżda jenfasizza li t-tranżizzjoni tal-enerġija għandha tkun ġusta u tipprovdi alternattivi vijabbli u realistiċi li jqisu l-karatteristiċi speċifiċi ekonomiċi u soċjali u l-ħtiġijiet tal-partijiet kollha tal-Ewropa, inklużi ż-żoni rurali.

Il-KESE jiddibatti l-istrateġija industrijali Ewropea aġġornata

Fis-17 ta’ Ġunju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u l-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) tiegħu kellhom dibattitu mqanqal fejn eżaminaw il-fehmiet tas-soċjetà ċivili organizzata wara l-pubblikazzjoni tal-Aġġornament tal-Kummissjoni Ewropea għall-Istrateġija Industrijali Ġdida. Id-dibattitu, li huwa l-ewwel wieħed f’sensiela ta’ attivitajiet konġunti mis-sezzjonijiet tal-KESE dwar is-suġġett, staqsa jekk l-istrateġija aġġornata fihiex biżżejjed elementi biex jissaħħu r-reżiljenza u l-awtonomija strateġika tal-industrija tal-UE. 

Imsieħba Trans-Atlantiċi determinati li jaġixxu fuq kliemhom

Il-Kumitat ta’ Segwitu tal-KESE dwar ir-Relazzjonijiet Trans-Atlantiċi ltaqa’ ftit jiem qabel is-summit ta’ livell għoli bejn l-UE u l-Istati Uniti sabiex jiddiskuti firxa wiesgħa ta’ suġġetti ta’ importanza għas-soċjetà ċivili, l-ewwel u qabel kollox dwar it-tibdil fil-klima u l-kummerċ.

Pubblikazzjoni ġdida: L-attivitajiet tal-KESE matul il-Presidenza Slovena (Lulju-Diċembru 2021)

Fit-tieni nofs tal-2021, is-Slovenja ser ikollha l-Presidenza tal-Kunsill tal-UE għat-tieni darba. U għat-tieni darba f’mument kritiku għall-Ewropa.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Webinar tal-Grupp ta’ Min Iħaddem dwar id-diġitalizzazzjoni jappella għal Att Rural Diġitali

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Wara l-adozzjoni reċenti tal-Opinjonijiet tal-KESE dwar l-Att dwar is-Swieq Diġitali (DMA) u l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) fil-Plenarja ta’ Ġunju, il-Grupp ta’ Min Iħaddem ospita webinar dwar “L-Isfidi tad-dinja diġitali u l-ekonomija l-ġdida tal-UE” fl-14 ta’ Ġunju.

Għajnuna biex tingħalaq id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi qabel l-2104

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Bħala medja, in-nisa jaqilgħu 14% inqas mill-irġiel fl-Ewropa. F’xi pajjiżi s-sitwazzjoni qed titjieb bil-mod; f’oħrajn qed tmur għall-agħar. Id-differenza hija mistennija li tiġi fix-xejn bejn wieħed u ieħor fis-seklu tnejn u għoxrin fl-Unjoni Ewropea, iżda f’pajjiżi bħal Franza hija mistennija li ddum 1000 sena oħra.

Il-libertà tal-midja ma tistax titqies bħala ċerta, iżda trid tiġi ppreservata b’mod attiv

Minn Elena-Alexandra CALISTRU, membru tal-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Ftit postijiet fid-dinja jgawdu minn tradizzjoni soda bħal dik Ewropea, li tħares il-valuri tal-midja ħielsa u indipendenti. Madankollu, il-wasla ta’ pjattaformi diġitali, tendenzi illiberali biex jingħalaq l-aċċess għall-informazzjoni, it-theddida dejjem tikber għall-ġurnalisti investigattivi u l-kriżi ġġenerata mill-COVID-19 ilkoll qed ipoġġu pressjonijiet differenti, iżda simultanji, fuq l-ekosistema li tippermetti l-eżistenza ta’ midja libera b’mod eċċezzjonali u li din taqdi r-rwol demokratiku tagħha.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Il-Mużew u s-Sit ta’ Tifkira ESMA fl-Arġentina: simbolu tad-drittijiet tal-bniedem.

Il-Grupp tal-Ħaddiema ppreżenta l-kampanja biex il-Mużew u s-Sit ta’ Tifkira ESMA fl-Arġentina jagħmel parti mil-Lista tal-Patrimonju Dinji tal-UNESCO.

Għaxar snin ta’ tibdil fil-klima fir-ritratti ta’ Ciril Jazbec

Sabiex jiċċelebra l-bidu tal-Presidenza Slovena tal-Kunsill tal-UE, il-KESE jippreżenta wirja online tal-fotografu Sloven ippremjat Ciril Jazbec, li rebaħ il-Premju Leica Oskar Barnack u rċieva l-premju World Press Photo fl-2021.