Moninainen Eurooppa -ryhmä

This page is also available in

Moninainen Eurooppa -ryhmä (ryhmä III) varmistaa työnantajat-ryhmän ja työntekijät-ryhmän rinnalla, että komitea on dynaaminen toimija, jolla on valtuudet tuoda esiin niiden erilaisten sosiaali-, ammatti-, talous- ja kulttuurijärjestöjen huolenaiheita, jotka muodostavat jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskunnan. Lissabonin sopimuksessa tehtyjen muutosten mukaisesti ryhmä III koostuu muista kansalaisyhteiskuntaa ja sidosryhmiä edustavista, erityisesti talouselämän, kansalaistoiminnan, ammattialatoiminnan ja kulttuurin alan edustajista.

Ryhmä III:n ainutlaatuinen ominaispiirre on eturyhmien suuri määrä. Sen jäsenet tulevat viljelijäjärjestöistä, pienyrityksistä, käsiteollisuusalalta, vapaista ammatinharjoittajista, yhteisötalouden toimijoista (keskinäiset yhtiöt, osuuskunnat, säätiöt ja voittoa tavoittelemattomat yhdistykset), kuluttajajärjestöistä, ympäristöjärjestöistä sekä kotitalouksia, naisia, sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, nuoria, vähemmistöjä, heikossa asemassa olevia ryhmiä, vammaisia ja vapaaehtoissektoria edustavista järjestöistä ja lääketieteen ja oikeusalan yhteisöistä, tiedeyhteisöstä ja korkeakoulumaailmasta.

Yhteisenä tavoitteena on todellisen taloudellisen, yhteiskunnallisen ja osallistavan demokratian saavuttaminen EU:ssa. Ryhmä III:n mottona onkin ”Todellisen osallistavan demokratian saavuttaminen EU:ssa kansalaisvuoropuhelun avulla”, ja sen toimien taustalla olevat periaatteet pohjautuvat kolmeen pilariin:

  • monimuotoinen demokratia
  • yhteisymmärryksen rakentaminen
  • kansalaistoiminta Euroopassa – paikalliset toimet.

Painopisteet 2018-2020