Pentru a combate schimbările climatice, UE are nevoie de mai multe investiții publice în infrastructura energetică

Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din septembrie, Comitetul Economic și Social European (CESE) consideră că, pentru a realiza tranziția energetică și obiectivele climatice, sunt necesare investiții publice masive. CESE propune taxarea profiturilor excepționale și aplicarea unei „reguli de aur” pentru finanțarea investițiilor în infrastructură.

UE trebuie să abordeze criza climatică printr-o abordare triplă: mobilizarea unei finanțări adecvate, implicarea cetățenilor săi și a sectorului privat și o conducere politică puternică.

Mesajul transmis de avizul din proprie inițiativă al CESE, elaborat de Thomas Kattnig și Lutz Ribbe și adoptat în sesiunea plenară din septembrie, este clar: pentru a răspunde cererii tot mai mari de energie electrică și a atinge obiectivele climatice, UE trebuie să investească mai mult în sisteme energetice inteligente și regenerabile și în infrastructura de stocare, iar toată lumea trebuie să-și aducă propria contribuție.

Din concluziile organizației Eurelectric (Federația industriei europene de electricitate), UE trebuie să dubleze investițiile în rețeaua de energie electrică, pentru a ajunge la 55 de miliarde EUR anual, și să majoreze la 75 de miliarde EUR/an fondurile pentru a crea capacități de producție nepoluante.

„Avem nevoie de investiții publice masive pentru a realiza tranziția energetică și obiectivele climatice. Este esențial pentru a asigura securitatea aprovizionării, a combate sărăcia energetică, a menține prețurile accesibile și a crea locuri de muncă”, a declarat dl Kattnig.

Proiectarea unei piețe funcționale a energiei

Dintre toate marile economii, Uniunea are cea mai scăzută rată a investițiilor publice în tehnologii pentru o energie curată necesare pentru decarbonizare, aspect ce afectează competitivitatea sa.

Un bun instrument de accelerare a tranziției energetice este raționalizarea procedurilor de acordare a autorizațiilor în domeniul energiei din surse regenerabile și crearea unor zone care se pretează pentru astfel de proiecte. În acest context, este cu atât mai important să se definească cât mai adecvat ce simplificări se aplică în așa-numitele zone pretabile pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile.

În ceea ce privește viitoarea organizare a sistemelor energetice și a infrastructurii energetice, toți consumatorii trebuie să joace un rol activ: gospodăriile, întreprinderile și comunitățile energetice trebuie să fie implicate în dezvoltarea unor sisteme energetice inteligente. De asemenea, este important să fie create stimulente care să permită societății civile să participe la tranziția energetică și să o finanțeze.

Noul scenariu pentru viitor se caracterizează printr-o prevalență a energiei din surse regenerabile, o producție mai descentralizată și un consum sporit la fața locului. Organizarea și reglementarea pieței trebuie adaptate la această nouă realitate, creând condiții pentru diverșii actori implicați și asigurând protecția adecvată a consumatorilor.

Din acest motiv, CESE sprijină intenția Comisiei de a îmbunătăți organizarea pieței energiei electrice și se pronunță ferm pentru evaluări de piață care să analizeze comportamentul tuturor potențialilor actori, subliniind că, înainte de a face propuneri, este important să se efectueze o evaluare cuprinzătoare a impactului.

Pentru a concepe o piață funcțională a energiei, este esențial ca Comisia să evalueze avantajele și dezavantajele naturii publice sau private a structurii de proprietate și/sau ale finanțării private a infrastructurii energetice, a declarat dl Ribbe.

Taxarea profiturilor excepționale și „regula de aur” pentru investiții publice

O preocupare pentru CESE este reprezentată, pe de o parte, de efectul destabilizator potențial periculos asupra societății al profiturilor foarte ridicate ale întreprinderilor din sectorul energiei și, pe de altă parte, de creșterea sărăciei energetice cauzate de creșterea prețurilor în acest sector.

De aceea, CESE propune ca aceste profituri excepționale să fie reduse cu ajutorul taxelor, să fie transferate sub formă de compensație financiară consumatorilor de energie și să fie utilizate pentru a spori producția de energie din surse regenerabile și infrastructura de rețea necesară.

Cu toate acestea, pentru a nu descuraja întreprinderile energetice să investească în soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon, o astfel de impozitare ar trebui să fie definită cu multă atenție. În acest sens, CESE solicită Comisiei să propună fără întârziere măsuri.

Comitetul recomandă și exceptarea proiectelor legate de Pactul verde european și de independența energetică de la orice norme care împiedică astfel de investiții publice, și anume aplicarea așa-numitei „reguli de aur” pentru investiții publice, pentru a proteja productivitatea și baza socială și ecologică pentru bunăstarea generațiilor viitoare.

În fine, chestiunea este de a ști cine va fi responsabil de infrastructura esențială în viitor. În opinia CESE, dat fiind interesul public în primul rând, rețeaua energetică ar trebui să se afle în proprietate publică, care să fie asigure binele comun și să elimine inegalitățile existente.

Context – Pachetul de avize din proprie inițiativă ale CESE privind tranziția energetică

Comitetul a stabilit tranziția energetică ca temă prioritară pentru 2022 și, în acest sens, elaborează un pachet de avize din proprie inițiativă care vor fi incluse în avizul general „O viziune strategică privind tranziția energetică în sprijinul dezvoltării durabile”, programat să fie adoptat în sesiunea plenară din octombrie.

Pachetul CESE privind tranziția energetică cuprinde următoarele avize:

TEN/770 – O viziune strategică privind tranziția energetică în sprijinul autonomiei strategice

SOC/717 – Combaterea sărăciei energetice și reziliența UE: provocări din punct de vedere economic și social

CCMI/190 – Rolul tehnologiilor de eliminare a carbonului în decarbonizarea industriei europene

INT/979 – IMM-uri, întreprinderi din economia socială, artizanat și profesii liberale / „Pregătiți pentru 55”

NAT/859 – Tranziția energetică și digitală în zonele rurale

ECO/583 – Fondul de ajustare la schimbările climatice finanțat prin Fondul de coeziune și NextGenerationEU

REX/550 – Impactul geopolitic al tranziției energetice