Valamennyi belső és közös tanácsadó csoport

This page is also available in

A belső tanácsadó csoportok a kereskedelmi megállapodások végrehajtásával kapcsolatos tanácsadást nyújtó civil társadalmi testületek. Első alkalommal a 2011. évi EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodással jelentek meg. Azóta az EU által valamely partnerországgal vagy partnerországok csoportjával aláírt minden egyes szabadkereskedelmi megállapodás létrehoz egy uniós belső tanácsadó csoportot és egy tanácsadó csoportot a megállapodást aláíró másik fél számára.

A belső tanácsadó csoportok nem kétoldalú szervek: az uniós belső tanácsadó csoport az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságának, míg a másik fél belső tanácsadó csoportja a nemzeti kormányának ad tanácsot. Ugyanakkor mindkét fél belső tanácsadó csoportja szervezhet együttes üléseket a Kereskedelmi Főigazgatóság civil társadalmi fórumának éves ülését megelőzően, amelyet az adott szabadkereskedelmi megállapodás keretében tartanak.

A belső tanácsadó csoportok elsősorban a kereskedelem és a fenntartható fejlődés területén tevékenykednek: az EU által aláírt szabadkereskedelmi megállapodások külön fejezete foglalkozik a kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel, és a belső tanácsadó csoportokban képviselt szociális partnerek és civil társadalmi szervezetek kifejthetik véleményüket a szabadkereskedelmi megállapodásnak az EU-ban és a partnerországban vagy -országokban érezhető társadalmi, gazdasági, környezeti, munkavállalói és emberi jogi hatásairól.

A belső tanácsadó csoportok összetétele biztosítja a három fő csoport – a munkáltatók, a munkavállalók és a harmadik szektor/nem kormányzati szervezetek – kiegyensúlyozott képviseletét. A további felosztásokról a belső tanácsadó csoportok maguk döntenek, és azokat önállóan vezetik be. Az uniós belső tanácsadó csoportok számára az EGSZB három-három tagot biztosít (csoportonként egyet).

Az EGSZB ezenkívül titkársági szolgáltatásokat nyújt valamennyi belső tanácsadó csoport számára.

Az EU, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, 2021-ben hatályba lépett kereskedelmi és együttműködési megállapodás nyomán megalakult az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás értelmében létrehozott uniós belső tanácsadó csoport, amelynek feladata, hogy tanácsot adjon az Európai Bizottságnak a megállapodás egészével kapcsolatban. Ez a szélesebb körű megbízatás indokolja a nagyobb taglétszámot (összesen 30 fő, ebből 6 az EGSZB-ből).

A jövőben más belső tanácsadó csoportok feladatkörét is kiterjeszthetik a vonatkozó szabadkereskedelmi megállapodásokban tárgyalt kérdések teljes körére.

2021 óta az EGSZB évente megrendezi az összes belső tanácsadó csoport találkozóját, amely lehetőséget kínál a helyzet áttekintésére és a bevált gyakorlatok cseréjére az EU belső tanácsadó csoportjai között.

Jelenleg működő belső tanácsadó csoportok:

Uniós belső tanácsadó csoport 

Teljes létszám 

EGSZB 

Állandó megfigyelők 

Kanada 

23 

CARIFORUM 

13 

 

Közép-Amerika 

16 

 

Kolumbia, Peru, Ecuador 

20 

 

Grúzia 

 

Japán 

14 

 

Moldova 

 

Szingapúr 

14 

 

Dél-Korea 

19 

 

Egyesült Királyság 

30 

30 

Ukrajna 

14 

 

Vietnám 

21