Az ukrajnai háború, amely példátlan menekültáradatot okozott az EU-ban, rámutat arra, hogy hatékony, emberséges és humanitárius közös európai migrációs és menekültügyi együttműködési szabályozásra van szükség a nyitott, de egyben biztonságos schengeni térségben. Dióhéjban ez az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) véleménye, amelyet májusi plenáris ülésén elfogadott véleményében fogalmazott meg.

„Oroszország Ukrajnával szembeni katonai agressziója gyökeres változást hozott. Történelmi szempontból a schengeni térség működését és az EU biztonságát fenyegető eddigi legnagyobb veszélyt jelenti. Az Ukrajnában zajló szörnyű események újból megerősítik a schengeni külső határok biztonságának és stabilitásának fontosságát, amely elengedhetetlen feltétele Európa belső biztonságának” – fejtette ki Krzysztof Balon, a biztonsági unióra vonatkozó csomagról / schengeni intézkedéscsomagról szóló vélemény előadója.

Krzysztof Balon elmondta, hogy az EGSZB támogatja az Európai Bizottság álláspontját, miszerint a schengeni országok közötti határok lezárásának mindig ideiglenesnek kell lennie.

Az EGSZB a schengeni térségre vonatkozó szabályozás aktualizálását célzó, az Európai Bizottság által a közelmúltban előterjesztett csomagot értékelő véleményében megállapítja, hogy a tagállamok biztonsági aggályait jobban lehetne kezelni a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés és koordináció fokozásával és megerősítésével, mint a belső határellenőrzések újbóli bevezetésével.

A vélemény elsősorban azt hangsúlyozza, hogy az EU-nak és a tagállamoknak a határok, a migrációs és menekültügyi politika igazgatása során mindenkor tiszteletben kell tartaniuk az Alapjogi Chartát, különös tekintettel a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogra, valamint a menedékjogra és a visszaküldés tilalmának elvére. Ugyanez vonatkozik a tagállamok közötti rendőrségi és igazságügyi együttműködés valamennyi aktusára.

Az EGSZB arra kéri a tagállamokat, hogy proaktívan támogassák a szolidaritási mechanizmust, és az új migrációs és menekültügyi paktum rendelkezéseivel összhangban osztozzanak a migráció kezelésével kapcsolatos felelősségen.

A tagállamok kölcsönös szolidaritási mechanizmusokat alakíthatnak ki az Ukrajnával szembeni orosz agresszióval összefüggésben nemrégiben életbe léptetett átmeneti védelemről szóló irányelv alapján, és az EGSZB nagyra értékeli ezt a kezdeményezést. Az Európai Bizottságnak meg kell fontolnia annak lehetőségét, hogy jövőbeli súlyos és sürgős válsághelyzetekben is alkalmazza ezt az irányelvet harmadik országbeli állampolgárokra.

Az EGSZB megismétli továbbá Románia, Bulgária, Horvátország és Ciprus schengeni térségből való folyamatos kizárása miatti aggályait, és csatlakozik az Európai Bizottsághoz, amely a Tanács gyors és határozott fellépését kéri e tekintetben. (ll)