Elérhető nyelvek:

Vezércikk

A nemek közötti egyenlőség elve az uniós költségvetés előkészítésében

A költségvetések sosem semlegesek. Megmutathatják például a nők szükségleteinek kielégítése és a nemek közötti egyenlőség megvalósítása iránti elkötelezettséget. Ezért az EGSZB pénzügyi és költségvetési bizottsága úgy határozott, hogy mélyrehatóan elemzi a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést. De miről is van szó? Arról, hogy a költségvetés kidolgozásába és végrehajtásába beépítjük a nemek közötti egyenlőség szempontját is. Ez azt jelenti, hogy elő kell mozdítani az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot a kiadásokról hozott döntések nemek közötti egyenlőségre gyakorolt lehetséges hatásaival kapcsolatban, és meg kell határozni a kedvezményezettek célcsoportjait, hogy elkerülhető legyen a hátrányos megkülönböztetés vagy az egyenlőtlenségek a különböző szakpolitikák és intézkedések végrehajtása során. Ez a módszertan segít megérteni, hogy a különböző szervek, intézmények és kormányok szakpolitikáihoz kapcsolódó bevételek és kiadások hogyan gyakorolhatnak különböző hatást a nőkre és a férfiakra. Hozzájárulhat ahhoz is, hogy az állami forrásokat oly módon használják fel, hogy a költségvetések és szakpolitikák hatékonyabbá és eredményesebbé váljanak.
 

Rendezvények, időpontok

Menekülés Ukrajnából

Kolja egyedül él a család macskájával a lakásában, amelyet részben leromboltak az orosz légicsapások Irpin központjában. Családja Franciaországba menekült, ő viszont úgy döntött, hogy marad, mivel úgy gondolta, hogy meg kell védenie otthonukat és ingóságaikat. Büszkén mutatja nekünk a gyermekeiről készült fényképeket, a balett- és taekwondo érmeiket, majd azt mondja, biztos abban, hogy hamarosan újra együtt lesznek, „amint ennek az egésznek vége lesz”.

Térjünk a lényegre!

A „Térjünk a lényegre!” rovatunkban EGSZB-tagok mondják el véleményüket fontos és aktuális európai kérdésekről. Alena Mastantuono az egyik előadója az energiaellátás biztonságáról szóló, REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért című véleménynek, amelyet májusi plenáris ülésén fogadott el az EGSZB.

Európa és az orosz rulett

A Kreml azon fenyegetése, hogy elzárja az orosz gázcsapot, alternatív utak keresésére kényszeríti Európát. Lengyelország és Bulgária mellett most már Finnország, Dánia és Hollandia is csatlakozott azon országok listájához, amelyek összeütközésbe kerültek az orosz kormánnyal, és ennek következtében gázellátásuk megszakadt.

„...-t kérdezzük”

Megkérdeztük...

Ebben a rovatban arra kérjük az EGSZB tagjait, hogy válaszoljanak egy olyan kérdésre, amely az európai napirend valamelyik, szerintük kiemelt helyen szereplő témájához kapcsolódik.

Luca Jahier: jól haladnak a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek

EGSZB info: Ön szerint hogy áll a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek tagállami végrehajtása?

Luca Jahier: Egy évvel ezelőtt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtási folyamatának legelején jártunk, és csak nagyon kevés ország lépett előre nemzeti tervének elkészítése terén. 

Aktuális vendégünk...

Meglepetésvendégünk

Ebben a rovatunkban minden hónapban egy olyan közéleti személyiséget mutatunk be, akinek munkája és elkötelezettsége inspirációként szolgál. Bátorságuk, erős jellemük és tettrekészségük másoknak is példát mutat, és tiszteletet érdemel. Vendégünk ebben a hónapban Kostas Onisenko.

Tárgyilagosság vagy etika? Az ukrajnai háborúról tudósítók dilemmája

A vietnámi háború után az újságírók körében az a tendencia alakult ki, hogy elhatárolódva, azaz úgy tudósítottak a háborúkról, hogy sem az egyik, sem a másik félnek nem adtak igazat. A korábbi gyakorlathoz képest, amikor az újságíró „beépült” valamelyik ország hadseregébe, ezt az új irányzatot hatalmas előrelépésnek tekintették a tárgyilagosság felé. Mindezt nyilvánvalóan a tömegkommunikációs eszközök gazdasági növekedése tette lehetővé, továbbá az, hogy a konfliktusok többsége a nagy médiavállalatok székhelyétől „távol” zajlott. Ezek „külföldi” háborúk voltak, így az újságírók számára viszonylag könnyű volt azoktól érzelmileg elhatárolódni. Az ukrajnai háború felborította ezt az elvet, és a közeljövőben jelentős változásokat hozhat a tömegtájékoztatás általános működésében, valamint a társadalommal és az állammal való kapcsolatában.

EGSZB-hírek

Charles Michel az EGSZB-hez intézett beszédében egy Ukrajnát is magában foglaló európai geopolitikai közösség létrehozását szorgalmazza

A májusi plenáris ülést megnyitó beszédében az EGSZB elnöke hangsúlyozta: „Együtt kell szembenéznünk az ukrajnai háború következményeivel és az előttünk álló geopolitikai kihívásokkal. A válságkezelés élharcosának szerepe helyett Európának a jövő formálásában kell világszinten élen járnia.”

 

Egy holisztikus és koherens migrációs rendszer felvértezheti Európát a diktátorok fenyegetéseivel és a menekültválságokkal szemben

Arra reagálva, hogy a migránsokat államilag támogatott módon eszközként használják az EU külső határain, az EGSZB konferenciát tartott erről a témáról, kiemelve, hogy itt az ideje a migrációs politika európaizálásának. A tekintélyelvű vezetők ezidáig eszközként használták fel a humanitárius szenvedést Európa zsarolására, mivel tisztában vannak a kontinens migrációs politikájának hiányosságaival.

Az EU-ban nem szabad teret engedni a civil társadalmi párbeszéd elnyomásának

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szorgalmazta, hogy az uniós intézmények tanúsítsanak zéró toleranciát az olyan tagállami hozzáállással és gyakorlatokkal szemben, amelyek akadályozzák a civil társadalom munkáját és beszűkítik a mozgásterét Európában.

A helyreállítás csak az európai civil társadalom szisztematikus bevonásával sikerülhet

Az EGSZB új állásfoglalást fogadott el a szervezett civil társadalomnak a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtásába és nyomon követésébe való bevonásáról. Egy közelmúltbeli konzultáció azt mutatja, hogy a szabályozással ellentétben a szervezett civil társadalmat nem vonják be kellő mértékben ezekbe a tervekbe.

Az EGSZB felhívja a figyelmet arra, hogy az ukrajnai háború komoly kihívást jelent az EU kohéziós politikája számára

A kohéziós politika kulcsfontosságú a Covid19-válság leküzdéséhez, a klímasemlegesség 2050-ig történő eléréséhez és az Európán belüli egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Egy a közelmúltban megfogalmazott EGSZB-vélemény arra figyelmeztet, hogy a belátható jövőben a legkomolyabb kihívást az ukrajnai háború jelenti.

Az EGSZB nyitott és biztonságos schengeni térséget szorgalmaz

Az ukrajnai háború, amely példátlan menekültáradatot okozott az EU-ban, rámutat arra, hogy hatékony, emberséges és humanitárius közös európai migrációs és menekültügyi együttműködési szabályozásra van szükség a nyitott, de egyben biztonságos schengeni térségben. Dióhéjban ez az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) véleménye, amelyet májusi plenáris ülésén elfogadott véleményében fogalmazott meg.

Az EGSZB üdvözli a szociális gazdaságra vonatkozó, régóta várt cselekvési tervet

Négy konkrét területen növelni lehetne a hatékonyságot határozottabb intézkedésekkel, véli az EGSZB, de örömmel látja, hogy számos javaslatát figyelembe vették.

Európának határozottan küzdenie kell a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények terjedése ellen

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) májusi plenáris ülésén elfogadott véleményében támogatja az Európai Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy az uniós bűncselekmények listáját kiterjessze a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd valamennyi formájára, és arra ösztönzi a Tanácsot, hogy foglalkozzon ezzel a javaslattal.

Tisztességes munka: az üzleti tevékenység soha nem történhet az emberek méltóságának és szabadságának kárára

A gyermekmunka és a kényszermunka gyors ütemű terjedése, valamint a munkavállalók folyamatos kizsákmányolása világszerte egyre sürgetőbbé teszi a tisztességes munkára irányuló uniós fellépést.

Az EU-nak le kell bontania a fogyatékossággal élő fiatalok foglalkoztatása előtt álló akadályokat

Az EGSZB április 8-án tartott meghallgatása, amelyen a fogyatékosságügyi szakpolitika vezető szereplői, köztük a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek vettek részt, rámutat arra, hogy növelni kell a fogyatékossággal élő személyek, különösen a fiatalok foglalkoztatási rátáját. A jogi erőfeszítések ellenére az adatok azt mutatják, hogy közülük sokan még mindig hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek a munka világában, mivel a sztereotípiák szerint nem elég produktívak.

Az uniós költségvetés új finanszírozási forrásainak stabilnak, méltányosnak és vállalkozásbarátnak kell lenniük

Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy végezzen célzottabb hatásvizsgálatokat a NextGenerationEU-hoz kapcsolódó adósságok törlesztésére szolgáló új uniós költségvetési finanszírozási forrásokra vonatkozó javaslatairól.

A versenypolitikának összhangban kell lennie az EU új törekvéseivel

Az összefonódásra és az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, valamint az antitrösztszabályokat felül kell vizsgálni, hogy azok az Unió éghajlat-politikai és digitális törekvéseit szolgálják, és segítsék a stratégiai autonómia elérését. Mindegyik törekvés jelentős beruházásokat igényel. Az EGSZB két új véleményében fejti ki, hogy miként kellene ezt a felülvizsgálatot elvégezni.

A csomagolóipar fenntarthatósága központi szerepet játszik bolygónk védelmében

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) által készített és a májusi plenáris ülésszakon elfogadott véleményében az Európai gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) azt javasolja, hogy az Európai Bizottság és a nemzeti kormányok – a csomagolóipar valamennyi érintett szereplőjével konzultálva – tegyék meg a szükséges lépéseket minden egyes termék életciklusára vonatkozóan az ágazat fenntarthatósága érdekében.

 

A fenntartható szénkörforgások helyreállítása: az EGSZB támogatja az Európai Bizottság álláspontját

Egy, a májusi plenáris ülésén elfogadott véleményben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) támogatja a fenntartható szénkörforgásokról szóló európai bizottsági közleményt, és úgy fogalmaz, hogy a közös agrárpolitikának (KAP) biztosítani kell azt a stratégiai keretet, amely megnyitja az utat a mezőgazdaságban az alacsony széndioxid-kibocsátásra való áttéréshez.

Az EGSZB prioritásnak tartja a biztonságos és megfizethető energiaellátást

Az energiafüggetlenség kulcsfontosságú Európa jövője szempontjából: az EU-nak mihamarabb be kell biztosítania energiaforrásait, hogy függetlenedjen az orosz gáztól és drasztikusan felgyorsítsa a tiszta energiára való átállást. Ez a legfontosabb következtetése a májusi plenáris ülésen elfogadott „REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért” című véleménynek, amelyet Thomas Kattnig, Alena Mastantuono és Simo Tiainen közösen állított össze.

Az EGSZB konkrétabb fellépést szorgalmaz a független belarusz újságírók támogatása és védelme érdekében

2020 augusztusa óta Alekszandr Lukasenko tekintélyelvű rezsimje frontálisan támadja Belaruszban a civil társadalmat, a független újságírókat, a bloggereket és az írókat. Az EGSZB tájékoztató jelentést tett közzé a média helyzetéről az országban, és ajánlásokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy miként lehetne segíteni az országból elmenekült belarusz médiavállalatoknak és újságíróknak, valamint azoknak, akik ott maradtak, hogy a rezsim ellen harcoljanak.

A nyugat-balkáni fiataloknak kézzelfogható szakpolitikákra van szükségük jövőjükhöz

Az EGSZB által tartott, „Ifjúságpolitika a Nyugat-Balkánon a nyugat-balkáni országok innovációs tervének részeként” című meghallgatás résztvevői megerősítették, hogy a fiatalok nagyon fontos szerepet játszanak a régió jövője szempontjából. Rámutattak továbbá a képzett munkaerő elvándorlásának problémájára, valamint arra, hogy ha ezt „a képzett munkaerő cirkulációjává” alakítanák át, az hogyan ösztönözhetné a gazdasági növekedést és fejlődést a Nyugat-Balkánon.

Ukrajnáért futunk

Az EGSZB nevében Giulia Barbucci alelnök vett részt a május 29-én, 42. alkalommal megrendezett brüsszeli 20 km-es futóversenyen, más uniós intézmények képviselőivel, többek között Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével együtt.

Giulia Barbucci szerint nagyon fontos rendezvényről volt szó, főként az aktualitások tükrében. „A sikeres 20 km-es brüsszeli futóverseny, amelyen 33 000 európai polgár, köztük uniós intézményi képviselők vettek részt, határozott békeüzenetet közvetített, egységesen kiállva Ukrajna mellett” – mondta.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

A csipekről szóló európai jogszabály – fontos kezdeményezés, néhány kérdőjellel

Szerző: Heiko Willems, az EGSZB Munkáltatók csoportjának tagja

A félvezetők az élet számos különböző gazdasági ágazatának és területének alapvető alkotóelemei – mind az ipar, mind a fogyasztók számára. Ezenkívül a zöld és a digitális átállásra vonatkozó célok nem teljesíthetők félvezetők nélkül. Az Európai Bizottság által 2022. február 8-án előterjesztett, csipekről szóló európai jogszabálynak garantálnia kell az EU ellátásbiztonságát, ellenálló képességét és technológiai vezető szerepét a félvezető technológiák és alkalmazások terén.

Biztosítani kell, hogy az Európa jövőjéről szóló konferenciát követően a polgárok kérései visszhangra találjanak

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

Egyévnyi intenzív munkát követően az Európa jövőjéről szóló konferencia végre közzétette ajánlásait, amelyek egy sor ambiciózus ajánlást tartalmaznak egy méltányosabb, erősebb Európáért. Ezeket Európa minden tájáról összegyűlt polgárok fogalmazták meg szociális partnerekkel és más szereplőkkel együttműködve. A polgárok egyértelművé tették, hogy az Európai Uniónak többet kell tennie a számukra fontos területeken, például az egyenlőtlenség, a szegénység, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a demokrácia védelme terén. Ezt illusztrálja például a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv beépítése is azzal a céllal, hogy a szociális és munkajogok egyenrangúak legyenek az egységes piacon érvényesülő négy alapszabadsággal. A polgárok egy olyan, bátrabb Európát is szorgalmaztak, amely egységesen lép fel a nemzetközi színtéren, képes reagálni a környezetére, ugyanakkor közelebb kerül polgáraihoz és átláthatóbban működik.

 

Civil társadalmi szervezetek csoportja az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának új neve

Civil társadalmi szervezetek csoportja

2022. május 18-án az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) Sokféleség Európája csoportja (III. Csoport) egyhangú döntéssel nevét Civil társadalmi szervezetek csoportjára változtatta. A névváltoztatás azonnali hatállyal életbe lépett.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Biodiverzitás: művészek akcióban

Fiatal művésznemzedék, amely a biológiai sokféleséget és a természetet helyezi művészetének középpontjába. A „Biodiverzitás: művészek akcióban” című online kiállítás egyedi módon világítja meg az ember és a természet kapcsolatát. Az Európai Unió Tanácsának francia elnökségével közösen szervezett kiállítás 2022. május 20-tól június 20-ig tekinthető meg.