Márciusi plenáris ülésén az EGSZB véleményt fogadott el, amely pontosabb és működőképes irányítási rendelkezéseket és eszközöket sürget az új, akkumulátorokra vonatkozó rendelet végrehajtásához, valamennyi érdekelt fél bevonásával. Az EGSZB véleménye szerint ez hozzájárulhatna egy olyan uniós keret kidolgozásához, amely lefedi az akkumulátorok teljes életciklusát az EU-ban.

Az Európai Bizottság 2020. december 10-én rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő az elemekről és a hulladékelemekről. A javaslat összhangban van az európai zöld megállapodással, amely a klímasemlegesség 2050-ig történő elérése érdekében az EU gazdaságának dekarbonizációját javasolja.

Az EGSZB által elfogadott vélemény támogatja a rendeletben meghatározott intézkedéseket: az akkumulátorokra vonatkozó új fenntarthatósági követelményekkel az Európai Bizottság globálisan is előmozdítja a zöld átállást, és meghatároz egy tervezetet olyan további kezdeményezésekhez, amelyek fenntartható termékpolitikájának keretében valósulhatnak meg.

Az EGSZB véleménye ugyanakkor pontosabb és működőképes irányítási eszközöket és rendelkezéseket sürget az új rendelet végrehajtásához, valamennyi érdekelt fél bevonásával. Az előadó, Bruno Choix szavaival: „A javasolt rendelet célja az akkumulátorok életciklusának egészét lefedő uniós keretrendszer kialakítása az akkumulátorokra, alkatrészekre, hulladékakkumulátorokra és újrafeldolgozott anyagokra vonatkozó összehangolt és ambiciózusabb szabályokkal. A rendelettel az Európai Bizottság szeretné előmozdítani az innovációt, valamint az EU technológiai szakértelmének fejlesztését és alkalmazását”.

A társelőadó, Frank Uhlig elmondta, hogy a támogatás különböző formákban jelenhet meg: „Az akkumulátorellátási lánc nyomon követésekor követendő kellő gondosságot illetően az EGSZB teljes átláthatóságot szorgalmaz ennek a felügyeleti rendszernek a megvalósítása során. Az újrafeldolgozás, az utólagos átalakítás és az újrafelhasználás lehetővé teszi az upstream értéklánc biztonságát. Elengedhetetlen a környezettudatos tervezéssel kapcsolatos kutatások és fejlesztések támogatása”.

Az EGSZB azt javasolja, hogy ezekre a kihívásokra az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) szerepének és eszközeinek megerősítésével válaszoljunk.

Az EGSZB javasolja, hogy az „élettartam végének” fogalma mellett vezessék be a „használat végének” fogalmát is, elősegítve az akkumulátorok újrafelhasználását, korszerűsítését vagy másodszori felhasználását, illetve újrafeldolgozását.

Az uniós piacon forgalomba hozott akkumulátoroknak egész életciklusuk alatt fenntarthatóvá, nagy teljesítményűvé és biztonságossá kell válniuk. Ez olyan akkumulátorokat jelent, amelyeket a lehető legkisebb környezeti hatással állítanak elő, az emberi jogoknak, valamint a társadalmi és ökológiai normáknak teljes mértékben megfelelően előállított anyagok felhasználásával. Az akkumulátoroknak tartósnak és biztonságosnak kell lenniük, és életciklusuk végén újra kell őket pozicionálni, újra kell őket gyártani vagy újra fel kell őket dolgozni, és ezáltal értékes anyagokat kell visszatáplálni a gazdaságba. (ks)