A környezeti igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kulcsfontosságú az uniós zöld megállapodás végrehajtásához

Egy nemrégiben készült EGSZB-jelentés üdvözli azt az európai bizottsági javaslatot, amely az Aarhusi Egyezményről szóló uniós rendelet felülvizsgálatára, valamint környezeti ügyekben a magánszemélyek és nem kormányzati szervezetek közigazgatási és bírósági felülvizsgálathoz való hozzáférésének javítására irányul, hangsúlyozza azonban, hogy az átdolgozott rendelet nem megy elég messzire.

Annak ellenére, hogy 2005 óta részes fele az Aarhusi Egyezménynek, az Európai Unió még mindig nem tartja be teljes mértékben az „igazságszolgáltatáshoz való jogra” vonatkozó rendelkezéseket.

Az Európai Bizottság által javasolt módosított rendelet előrelépést jelent, és az európai zöld megállapodás végrehajtásának alapvető eszköze – véli az EGSZB, amely egy januárban elfogadott jelentésben általánosságban üdvözölte a javasolt módosításokat.

Arnaud Schwartz előadó azonban olyan kiskapukra mutatott rá az új rendeletben, amelyeket az uniós intézmények felhasználhatnak az elszámoltathatóság elkerülése érdekében.

Az EGSZB nem támogatja például az Európai Bizottságnak a „tagállami átültető intézkedéseket” maguk után vonó uniós jogi aktusok kizárására irányuló javaslatát, mivel fennáll annak a valós lehetősége, hogy egy ilyen kizárás hatástalanná tenné vagy legalábbis felvizezné az Európai Bizottság javaslatát.

Az EGSZB-t aggasztja a „belső felülvizsgálati mechanizmus” reformja is. Ez a mechanizmus az eredeti aarhusi rendeletben lehetővé tette a környezetvédelmi NGO-k számára, hogy kifogást jelentsenek be uniós igazgatási intézkedések és mulasztások ellen. Ha a civil társadalmi szervezetek számára csak a végrehajtási intézkedések elfogadása után teszik lehetővé, hogy felülvizsgálatot végezzenek, akkor számos – ha nem a legtöbb – uniós aktus és mulasztás elkerülhetné a belső felülvizsgálatot.

Az EGSZB ezenkívül arra kéri az Európai Bizottságot, hogy könnyítse meg az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést környezetvédelmi ügyekben minden civil társadalmi szervezet számára.

„A szociális partnerek környezetvédelmi kérdésekben kulcsszereplők, ezért az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében egyértelműen el kell ismerni őket” – hangsúlyozta Isabel Caño Aguilar, az EGSZB véleményének társelőadója. „Annak érdekében, hogy a bírósági felülvizsgálat a gyakorlatban is hozzáférhető legyen, a civil társadalmi szervezeteket nem szabad többletterhekkel, például további költségekkel vagy bürokratikus intézkedésekkel sújtani” – szögezte le Isabel Caño Aguilar. (mr)