Societatea civilă este pregătită să ajute UE să facă față provocărilor generate de finanțele digitale, afirmă CESE

This page is also available in

Comitetul Economic și Social European (CESE) sprijină pachetul financiar digital propus de Comisia Europeană. Deși oferă mari oportunități, digitalizarea implică, de asemenea, o serie de riscuri pentru sectorul financiar al UE care nu pot fi trecute cu vederea și necesită o acțiune rapidă.

Finanțele digitale trebuie reglementate urgent, iar Comisia Europeană se află pe calea cea bună în acest sens. Acesta este principalul mesaj al celor trei avize ale CESE adoptate în sesiunea plenară din februarie, în care Comitetul își exprimă sprijinul față de cele mai recente propuneri ale Comisiei de reglementare a sectorului financiar digital.

Pachetul privind finanțele digitale

În avizul elaborat de Petru Sorin Dandea și Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth, Comitetul sprijină propunerea Comisiei referitoare la strategia privind finanțele digitale și subliniază că provocările majore cu care se confruntă sectorul financiar al UE ca urmare a digitalizării trebuie abordate cu prioritate.

Luând cuvântul în cadrul dezbaterii, dl Dandea a declarat: Digitalizarea în sectorul financiar al UE merge mână în mână cu procese ample de restructurare, închiderea unor sucursale locale, schimbări în calificările profesionale ale angajaților și forme complet noi de muncă. Aceste serioase probleme nu trebuie ignorate. Ele reprezintă o provocare considerabilă pentru furnizori și, bineînțeles, pentru angajații din sectorul financiar.

Dacă funcționează bine, piața unică a UE din sectorul serviciilor financiare digitale va contribui la îmbunătățirea accesului la servicii financiare pentru consumatorii și investitorii de retail. Pentru a atinge acest obiectiv, fragmentarea sectorului trebuie redusă, permițând dezvoltarea piețelor. În acest sens, Comitetul este de acord cu crearea unei platforme a UE privind finanțele digitale pentru a facilita interacțiunile online legate de inițiativele privind finanțele digitale, dar subliniază că partenerii sociali și reprezentanții societății civile ar trebui să aibă un cuvânt de spus în acest proces.

În acest sens, dl Frank von Fürstenwerth a declarat: În abordarea provocărilor și riscurilor asociate transformării digitale, trebuie să luăm în considerare aspectele esențiale ale creării pieței digitale unice pentru serviciile financiare. Accentul trebuie pus pe reglementarea furnizorilor de tehnologie, pe protecția consumatorilor, pe acordarea accesului la servicii financiare, pe reziliența operațională și pe securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.

Criptoactivele și tehnologia registrelor distribuite

În avizul elaborat de Giuseppe Guerini, CESE sprijină cele două inițiative ale Comisiei privind piețele de criptoactive și un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite. În acest domeniu, sunt necesare măsuri urgente pentru a reglementa o tehnologie tot mai răspândită, a cărei aplicare practică este în creștere și care se schimbă constant și rapid.

Luând cuvântul în cadrul sesiunii plenare, dl Guerini a afirmat: Implementarea rapidă – până la jumătatea anului 2022 – a diferitelor măsuri de ajustare a reglementărilor prevăzute de Comisie va fi extrem de utilă, deoarece acestea sunt necesare pentru modernizarea serviciilor financiare. Procedând astfel, nu trebuie, totuși, să pierdem din vedere protecția consumatorilor și a investitorilor, și nici normele prudențiale. Integritatea pieței trebuie menținută cu orice preț.

Un motiv urgent pentru aceste inițiative este că mai multe state membre au adoptat în ultimele luni instrumente naționale de reglementare, atât prin măsuri legislative, cât și prin recomandări și orientări emise de autoritățile de reglementare din acest sector. Aceste măsuri riscă să fragmenteze cadrul de reglementare, cu riscul de a submina integritatea pieței interne și de a crește costurile de asigurare a conformității pentru întreprinderi.

Mai precis, CESE sprijină cadrul unic de reglementare propus, care urmărește, pe de o parte, să protejeze utilizatorii finali ai finanțelor digitale și, pe de altă parte, să protejeze stabilitatea financiară. Comitetul ar dori, de asemenea, să se ia măsuri de protecție a consumatorilor și a micilor investitori, garantându‑se că primesc informații adecvate și că nu sunt afectați în mod disproporționat de normele noi și foarte tehnice.

Reziliența operațională digitală

În fine, în avizul elaborat de Antonio García del Riego, Comitetul sprijină propunerea Comisiei privind reziliența operațională digitală (DORA), deoarece urmărește să clarifice, din punct de vedere juridic, dispozițiile privind riscurile legate de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), să reducă complexitatea reglementărilor, să stabilească un set comun de standarde pentru atenuarea riscurilor TIC și să faciliteze o abordare armonizată în materie de supraveghere. Aceasta urmărește, de asemenea, să ofere securitate juridică și garanțiile necesare firmelor financiare și furnizorilor de TIC.

Având în vedere dependența tot mai mare de software și de procesele digitale, firmele financiare pot deveni ținta unor atacuri cibernetice care să provoace grave daune financiare și să aducă prejudicii reputației firmelor respective și clienților lor. Prin urmare, aceste riscuri trebuie să fie bine înțelese și gestionate, astfel încât firmele să poată face față tuturor tipurilor de perturbări și amenințări asociate TIC.

Abordând această chestiune, dl García del Riego a subliniat: DORA nu doar consolidează reziliența sectorului în fața riscurilor TIC, dar reprezintă și un punct de interes pentru mai multe părți interesate, inclusiv pentru clienți, investitori și angajați și contribuie la dezvoltarea durabilă. În același timp, trebuie să fim atenți să nu adăugăm obstacole birocratice inutile, care ar putea împiedica instituțiile financiare ale UE să participe la procesul de inovare la nivel mondial.

See also