Energie – CESE avertizează cu privire la crearea de noi dependențe

This page is also available in

Într-un aviz adoptat în sesiunea sa plenară din septembrie Comitetul Economic și Social European (CESE) adoptă o poziție fermă în domeniul energiei: propunerea Comisiei reprezintă un pas în direcția cea bună pentru a garanta independența energetică a UE față de Rusia, dar aceste măsuri de urgență nu ar trebui să creeze noi dependențe sau să afecteze eforturile de realizare a neutralității climatice cât mai curând posibil.

CESE își exprimă sprijinul pentru Planul REPowerEU al Comisiei Europene, destinat să asigure independența UE de aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia, dar subliniază că multe aspecte care sunt abordate în prezent în regim de urgență ar fi putut fi evitate sau cel puțin limitate dacă dependența de importurile de energie ar fi fost redusă cu ani în urmă și piața energiei ar fi fost finalizată, așa cum solicită CESE de mai mulți ani.

Un test de rezistență pentru democrația și valorile europene

În avizul adoptat în sesiunea plenară din septembrie și elaborat de Stefan Back, Thomas Kattnig și Lutz Ribbe, poziția Comitetului nu lasă nicio urmă de îndoială: dacă nu se găsesc soluții adecvate, efectele economice și sociale combinate ale crizei actuale pun sub presiune sistemul democratic al UE. Trebuie puse în aplicare măsuri imediate pentru a asigura securitatea aprovizionării la un cost „cât mai accesibil posibil” atât pentru consumatori, cât și pentru industrie, care suportă consecințele actualei crize a prețurilor, pentru a evita apariția unor tulburări sociale.

În prezent, societatea europeană este afectată în mod nejustificat de creșteri dramatice ale prețurilor. Potrivit CESE, majoritatea politicienilor și o mare parte a societății noastre au căzut în capcana aprovizionării ieftine cu combustibili fosili și nu au reușit să ia nicio măsură de precauție, iar situația actuală este urmarea acestei neglijențe.

Comitetul regretă că războiul din Ucraina și denaturările în aprovizionarea cu energie din Rusia au scos în evidență această problemă fundamentală a securității energetice și au declanșat măsurile propuse în Planul REPowerEU pentru a asigura independența de importurile de energie rusă.

În acest sens, CESE reamintește declarațiile din Strategia UE pentru securitate energetică din 2014 și din Strategia privind uniunea energetică din 2015 (TEN/570 – Cadrul strategic al uniunii energetice), conform cărora UE rămâne vulnerabilă la șocurile energetice externe, solicitând factorilor de decizie de la nivel național și de la nivelul UE să clarifice cetățenilor opțiunile pe care le implică reducerea dependenței noastre de anumiți combustibili, furnizori și rute de energie.

Calea de urmat: creșterea eficienței energetice și a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic

Planul REPowerEU al Comisiei Europene reprezintă un pas în direcția cea bună pentru ca UE să devină independentă de aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia.

Abordarea sa se bazează pe distincția dintre măsurile pe termen scurt și cele pe termen mediu și lung și pe patru piloni principali: economisirea energiei, diversificarea importurilor de gaze, înlocuirea combustibililor fosili prin accelerarea surselor regenerabile și soluțiile de finanțare.

CESE avertizează, cu toate acestea, că măsurile de urgență din cadrul planului REPowerEU nu trebuie să conducă la noi dependențe și nu ar trebui să afecteze eforturile de realizare a neutralității climatice cât mai curând posibil. Comisia ar trebui să elaboreze o strategie geopolitică privind importul de energie, ținând seama și de problematica energetică și climatică urgentă, înainte de a încheia parteneriate cu țări nedemocratice sau instabile din punct de vedere politic.

Comitetul subliniază că urgența situației aprovizionării necesită flexibilitate în ceea ce privește utilizarea temporară a combustibililor fosili și a combustibililor cu emisii scăzute.

În special, CESE sprijină:

- propunerea de creștere a obiectivului de eficiență energetică de la 9 %, astfel cum se propune în pachetul „Pregătiți pentru 55”, la 14 % până în 2030;

- o creștere a ponderii surselor regenerabile de energie în mixul energetic al UE, precum și solicitarea Comisiei de a include cota de 45 % propusă în planul REPowerEU în pachetul „Pregătiți pentru 55”;

- propunerile referitoare la procedurile rapide de autorizare pentru proiectele din domeniul energiei din surse regenerabile și definirea zonelor pretabile pentru astfel de proiecte.

În avizele sale anterioare, Comitetul a abordat deja măsurile luate pentru a atenua efectele războiului din Ucraina asupra crizei energetice și, în prezent, lucrează în continuare la pregătirea recomandărilor pentru realizarea tranziției energetice:

TEN/778 – REPowerEU: acțiuni europene comune pentru o energie mai accesibilă ca preț, sigură și durabilă

TEN/779 – Politica UE de stocare a gazelor

TEN/780 – Securitatea aprovizionării și prețuri accesibile la energie

TEN/783 – Accelerarea introducerii surselor regenerabile de energie

TEN/784 – Piețele energiei

TEN/770 – O viziune strategică privind tranziția energetică în sprijinul autonomiei strategice a UE

TEN/771 – Investițiile publice în infrastructura energetică ca parte a soluției la problemele climatice

Context – Riscul dependenței energetice

CESE a formulat în mai multe avize avertismente cu privire la riscul asociat dependenței energetice:

TEN/767 – Starea uniunii energetice 2021

TEN/761 – Prețurile la energie

TEN/760 – Care sunt condițiile necesare pentru acceptarea socială a tranziției energetice?

TEN/732 – Revizuirea orientărilor Regulamentului privind TEN-E

TEN/724 – Raportul privind starea uniunii energetice 2020 și evaluarea planurilor energetice și climatice naționale

TEN/717 – Strategia UE pentru integrarea sistemului energetic

TEN/657 – Al treilea raport privind starea uniunii energetice

TEN/623 – Prețurile și costurile energiei

TEN/626 – Starea uniunii energetice

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea „Energie” de pe paginile web ale Secțiunii pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN).

See also