EU organic awards

În acest an, Comitetul Economic și Social European (CESE) va organiza, împreună cu Comisia Europeană, Comitetul European al Regiunilor (CoR), COPA-COGECA și IFOAM Organics Europe, prima ediție a premiilor ecologice ale UE, care vor recunoaște excelența de-a lungul întregului lanț valoric ecologic, recompensându-i pe cei mai buni și mai inovatori actori ai producției ecologice din UE.

Premiile ecologice ale UE includ 7 categorii și 8 premii individuale pentru:

  1. cea mai bună agricultoare ecologică și cel mai bun agricultor ecologic;
  2. cea mai bună regiune ecologică;
  3. cel mai bun oraș ecologic;
  4. cel mai bun eco-district;
  5. cel mai bun IMM ecologic;
  6. cel mai bun comerciant cu amănuntul de produse alimentare bio;
  7. cel mai bun restaurant ecologic.

CESE, care promovează de ani de zile o politică alimentară mai durabilă și mai cuprinzătoare în UE, va fi responsabil pentru atribuirea a trei dintre aceste premii: cel mai bun IMM ecologic, cel mai bun comerciant cu amănuntul de produse alimentare bio și cel mai bun restaurant ecologic. Formularul de depunere a candidaturii este disponibil aici

Candidaturile vor putea fi depuse online în perioada 25 martie – 8 iunie 2022, formularele fiind disponibile aici.

O ceremonie va fi organizată la 23 septembrie 2022, cu ocazia Zilei europene a agriculturii ecologice; în timpul acesteia, laureații își vor prezenta proiectele inovatoare și vor primi un semn de recunoaștere a excelenței lor fără caracter financiar.

Context

Comisia a definit ca obiectiv utilizarea a 25 % din terenurile agricole din UE pentru agricultura ecologică până în 2030. În sprijinul acestui obiectiv, în martie 2021, Comisia a adoptat Planul de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice. Acesta se bazează pe abordarea conform căreia, pentru a stimula producția ecologică și consumul ecologic, este nevoie de o sensibilizare sporită a consumatorilor cu privire la caracteristicile și beneficiile lor. Prin urmare, planul de acțiune include lansarea unor premii anuale ca una dintre strategiile pentru atingerea acestui obiectiv. (mr)