Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Márpedig a jogállamiság összefügg a gazdasággal is!

Az EU-ban elmélyülőben van a jogállamiság válsága. A kérdés politikával rendkívüli mértékben átitatott, és jogvitákat robbantott ki, amelyek aláássák az Európai Unió alapjait. Miközben a nyilvános kijelentésekben nagy szerepet kapnak a jogállamisági vita politikai és jogi aspektusai, a gazdasági dimenzióról továbbra sem esik elég szó. Véleményem szerint ez hiba, hiszen a jogállamiság nagymértékben kihat a társadalmi és gazdasági stabilitásra.

Rendezvények, időpontok

Térjünk a lényegre!

„Térjünk a lényegre!” rovatunkban olyan, fontos uniós véleményekről kérdezzük az EGSZB tagjait, amelyek hatással vannak az uniós polgárok mindennapi életére.

A protekcionizmus zsákutcába vezet, az európai ipar kulcsa a klímasemlegesség

Sandra Parthie írása

Zavarok, átmenet, átállás, szerkezetváltás – kétségtelen, hogy „érdekes időket” élünk. Napjainkban az európai emberek egyszerre több megatrenddel is szembesülnek: éghajlatváltozás, gazdaságaink szükséges dekarbonizációja, digitalizáció és a munkaszervezés szükséges újragondolása, deglobalizáció és a gazdasági relevancia megőrzésének jelentősége.

„...-t kérdezzük”

Megkérdeztük...

„Megkérdeztük...” című rovatunkban Maria Nikolopoulou válaszol az EGSZB info olvasóinak kérdéseire annak az egyenlőséggel foglalkozó ad hoc csoportnak a hátteréről és jelentőségéről, amelynek elnöke lett.

 

 

Maria Nikolopoulou: folyamatosan erősítjük az egyenlőség kultúráját

EGSZB info: Ön lett az EGSZB egyenlőséggel foglalkozó ad hoc csoportjának elnöke. Melyek a csoport előtt álló legfontosabb feladatok?

Maria Nikolopoulou: Az egyenlőséggel foglalkozó csoport feladata az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség átfogó kultúrájának előmozdítása az EGSZB-ben. Ezért az első lépés, hogy felmérjük, melyek azok a területek, ahol a tagok származásuk, nemük, szexuális irányultságuk vagy meggyőződésük miatt esetleg egyenlőtlen bánásmódban részesülhetnek. Arra is törekszünk, hogy fokozzuk a nők részvételét az EGSZB-ben, és minél hamarabb elérjük a nemek közötti egyensúlyt. Az EGSZB-nek jelenleg 108 női tag van (32,82%). Egyrészt közép- és hosszú távon növelni kívánjuk a női tagok számát, másrészt gondoskodni szeretnénk arról, hogy meglegyenek az ahhoz szükséges feltételek, hogy a nők aktívabbak legyenek. Többek között javítani szeretnénk a nők szerepvállalásával kapcsolatos adatgyűjtésen – és itt nemcsak a női tagokról van szó, hanem az EGSZB-s tevékenységekben részt vevő női szakértőkről és felszólalókról is.

 

Aktuális vendégünk...

Meglepetésvendég

„Meglepetésvendégünk” rovatunkban minden hónapban bemutatunk egy olyan közéleti személyiséget, akinek munkája és elkötelezettsége példaként szolgál mások számára. Különösen bátorságuk, erős jellemük és tettrekészségük példértékű.

Az EGSZB info vendége ebben a hónapban Hanna Liubakova belorusz aktivista és újságíró, aki határozottan kijelenti, hogy a belorusz ellenzéknek most nagyobb szüksége van Európára, mint valaha. Arra kéri az Európai Uniót és más adományozókat, hogy támogassák az ellenzék fellépéseit, és különösen támogassák az újságírókat és a nem kormányzati szervezeteket a szabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelmükben.
 

 

Hanna Liubakova: a fehérorosz civil társadalom azonnali támogatásra szorul

A fehérorosz társadalom gyökeresen megváltozott. 2020 óta dinamikus alulról szerveződő mozgalom alakult ki, amely a Szovjetunió összeomlása óta a legnagyobb tömeges tiltakozásokhoz vezetett. A korábbi választásoktól eltérően most a társadalom minden rétege képviselteti magát a mozgalomban, amelyet a közösségi média fog össze és amelynek nők álltak az élére.

EGSZB-hírek

EGSZB: Az EU-nak keményen fel kell lépnie a jogállamiság megsértése ellen

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) határozottan állást foglal a jogállamiság EU-n belüli megsértésével kapcsolatban, és kijelenti, hogy elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság szigorú visszatartó erejű szankciókat szabjon ki azokra a tagállamokra, amelyek rendszeresen figyelmen kívül hagyják a jogállamiságot oly módon, hogy az veszélybe sodorja az uniós költségvetést.

Az ifjúság európai évében (2022) kézzelfogható és tartós eredményeket kell elérnünk minden európai fiatal számára

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) üdvözölte, hogy 2022-t az ifjúság európai évének nyilvánították, de úgy véli, hogy az év során többre van szükség, mint pusztán népszerűsítő tevékenységekre: elő kell mozdítanunk az EU ifjúsági stratégiáját, amihez világos tervek és vállalások kellenek azzal a céllal, hogy kézzelfogható és tartós eredményeket érjünk el minden európai fiatal számára.

Az EGSZB támogatja az EU francia elnökségének prioritásait

Fellendülés, erő és a hovatartozás érzése – ez a francia elnökség három fő prioritása, amelyek elnyerték az EGSZB egyetértését és támogatását. Ezt az elnök, Christa Schweng jelentette ki a 2022. január 19-i plenáris ülésen, Clément Beaune európai ügyekért felelős francia államtitkárhoz intézve szavait.

Létfontosságú az idősek megfelelő, fenntartható és hozzáférhető, minőségi ellátása

Az EGSZB szilárd meggyőződése, hogy az eltartott idősek gondozási modelljét központi elemnek kell tekinteni az uniós politikák kidolgozásakor, mivel a 80 év feletti népesség aránya 2050-re várhatóan több mint kétszeresére nő.

 

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság: az új foglalkozási kockázatokat tekintve erős szociális párbeszéd szükséges

Bár a munka digitalizációja következtében megváltoztak a foglalkozási kockázatok – növekedett a stressz vagy a kiégés okozta megbetegedések vagy az ergonómai sérülések veszélye, valamint kismértékben csökkent a munkahelyi balesetek száma –, a szociális párbeszéd továbbra is fontos szerepet játszik a munkahelyi biztonság és egészségvédelem előmozdításában – állapította meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) „A szociális párbeszéd mint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság előmozdításának eszköze” című véleményében.

Az EGSZB pénzügyi ombudsmanokat szorgalmaz a kkv-k számára, és kéri, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban olyan megközelítést alkalmazzanak Európában, amely előnyben részesíti a kisvállalkozásokat

Az EGSZB azt kéri, hogy hozzanak létre speciális ombudsmani posztokat, hogy ezzel is segítsék az európai kkv-kat pénzügyi és finanszírozási problémáik kezelésében. Az EGSZB azt is hangsúlyozza, hogy ha azt akarjuk, hogy a kkv-k valóban használják a mesterséges intelligenciát, akkor politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy támogassák őket ebben a folyamatban.

 

Szociális gazdaság: az EGSZB szerint a beruházásokat úgy kell alakítani, hogy több finanszírozást eredményezzenek

Új pénzügyi eszközökre van szükség, ha azt szeretnénk, hogy a szociális gazdaság a közprogramok által nyújtott ösztönzést meghaladva tovább növekedjen – állapítja meg az EGSZB új jelentése, amely pénzügyi képzést is szorgalmaz a magánfinanszírozás előmozdítása érdekében.

Az EGSZB receptje az élelmezésbiztonságra és a fenntarthatóságra

A 2022. január 19-i plenáris ülésén elfogadott, Élelmezésbiztonság és fenntartható élelmiszerrendszerek című véleményben az EGSZB azonosította azokat a kulcsfontosaságú eszközöket, amelyek hozzájárulhatnak a fenntartható és versenyképes uniós élelmiszer-termeléshez, valamint az importfüggőség csökkentéséhez az EU fehérjeellátással kapcsolatos autonómiájának egyidejű növelése mellett.

A belvízi hajózásnak beruházásokra van szüksége

Az EU-nak folyamatosan hozzá kell igazítania az európai közlekedést a jelenlegi és jövőbeli igényekhez, különös tekintettel a kereslet változásaira és a tengeri kikötők forgalmának növekvő tendenciájára. Ennek kulcsfontosságú elemei a multimodalitás és az intelligens hajózás kell, hogy legyenek, amelyek a lehető legjobb eredmények elérése érdekében – a biztonság növelése és a környezeti terhelés csökkentése mellett – használják ki a különböző közlekedési módok előnyeit.

 

 

A legkülső régiók kulcsszerepe az EU jövőjében

Az EU Tanácsa francia elnökségének felkérésére kidolgozott feltáró véleményben az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy vegye figyelembe, milyen alapvető előnyöket jelentenek a legkülső régiók az EU jövője számára.

 

 

Az EGSZB fontos kiegészítéseket javasol az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló 2022. évi európai bizottsági ajánlásokhoz

2022 januárjában az EGSZB véleményt fogadott el az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló 2022. évi, az aktuális helyzet figyelembevételével készült európai bizottsági ajánlásokról.

 

 

Az EGSZB figyelmeztet: az energiatermékek adóztatására irányuló javaslat negatív társadalmi-gazdasági hatásokkal járhat

Egy 2022. januárban elfogadott véleményében az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság azon célkitűzését, hogy egyértelműsíti és aktualizálja az energiaadó uniós szabályozási keretét, illetve úgy alakítja át az európai adóügyi jogszabályokat, hogy azok a fenntartható, nem fosszilis energiának kedvezzenek.

 

 

Nyersanyagokhoz való hozzáférés nélkül nem lehet sikeres a kettős átállás

Az EGSZB január 31-én magas szintű konferenciát rendezett, ahol az is szóba került, hogy milyen fontos a nyersanyagok szerepe. A konferencia résztvevői két fő kérdést jártak körül: az egyik, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok alapvető szerepet töltenek be abban, hogy a zöld és digitális átállás során biztosítani lehessen az EU stratégiai autonómiáját, a másik pedig, hogy nem szabad szem elől téveszteni a körforgásosság szempontját, amikor arról van szó, hogy piacot kell teremtenünk Európában a másodlagos nyersanyagoknak.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

A zöld megállapodás mindent meg fog változtatni, a geopolitikát is

Szerző: Dimitris Dimitriadis, az EGSZB Munkáltatók csoportjának tagja és „Külkapcsolatok” szekciójának elnöke

Az európai zöld megállapodás, amelynek célja az EU gazdaságának szén-dioxid-mentessé tétele, gyökeres változást hoz, mely forradalmasítani fogja gazdaságunkat, társadalmunkat és a világ többi részével való kapcsolatainkat.

A szociális párbeszéd mint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság előmozdításának eszköze

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

Napjainkban, amikor a munka világa többféle válságon és átalakuláson megy keresztül, a szociális párbeszéd lehet az egyik eszköz a három fő célkitűzés eléréséhez, amelyek a következők: a zöld, digitális és demográfiai átállásból eredő változások előrejelzése és kezelése; a munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzésének javítása; valamint az esetleges jövőbeli egészségügyi válságokra való felkészülés.

 

A Sokféleség Európája csoport tagjai elmondták, mit várnak a francia elnökségtől

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának cikke

Az Európai Unió Tanácsa francia elnökségének kezdetekor a Sokféleség Európája csoport francia tagjai elmondták, mit várnak ettől a félévtől: többek között az európai demokrácia megerősítését és azt, hogy a hangsúlyt helyezzék át az EU-ról magukra az európaiakra.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

„Maradj velünk”: a horvátországi földrengés képekben

Az EGSZB fotókiállítást tart a Horvátországot 2020 decemberében sújtó katasztrofális földrengés első évfordulója alkalmából.

A körforgásos gazdaság és a zene

Március 2-án a körforgásos gazdaság érdekelt feleit tömörítő platform (ECESP) 2022. évi konferenciája keretében az EGSZB „Music with Trash” („Zenélő szemét”) címmel speciális műsort szervez.

„Az igazság a hazugságokról” hamarosan kiderül

Míg az EGSZB arra készül, hogy „Az igazság a hazugságokról. Fiatalok a dezinformáció ellen” című, 2022-es ifjúsági rendezvényén 99 középiskolás tanulót és őket segítő tanárokat fogadhasson, addig a diákokat mentoráló EGSZB-tagok ellátogatnak a kiválasztott iskolákba, hogy találkozzanak és eszmecserét folytassanak a rendezvényen részt vevő csapatokkal.

 

 

2022. évi civil társadalmi napok

„Az EU mint a közös jólét motorja – civil társadalom az embereket és a bolygót szolgáló gazdaságért” címmel 2022. március 15–17-én tartjuk a civil társadalmi napokat.