Reforma pieței energiei electrice – Comitetul Economic și Social European propune un organism public instituit de guvern

În sesiunea plenară din iunie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a recomandat reformarea pieței energiei electrice din UE prin liberalizare atunci când este posibil și reglementare atunci când este necesar. Principala prioritate este garantarea unei aprovizionări cu energie de bază la prețuri reglementate.

Comitetul Economic și Social European (CESE) sprijină crearea unei viitoare piețe a energiei electrice bazate pe un parteneriat public-privat și pe o combinație de reglementare și liberalizare.

Esența acestui model este un organism instituit de guvern, care să achiziționeze energia electrică de la producători și să o vândă furnizorilor clienților casnici, IMM‑urilor, comunităților de energie ale cetățenilor și marilor consumatori și, acolo unde este cazul și este posibil, și altor țări.

Organismul menționat ar încheia contracte pe termen lung cu producătorii de energie electrică, pe baza licitațiilor. Aceste contracte ar fi de mai multe tipuri, de exemplu contracte de achiziție de energie electrică, contracte pentru diferență și contracte cost plus.

Aceasta este reforma esențială care ar trebui pusă în aplicare pe piața actuală a energiei electrice din UE, potrivit avizului CESE elaborat de Jan Dirx și Christophe Quarez și adoptat în sesiunea plenară a CESE din 14 iunie 2023.

Comitetul pledează de mult timp pentru o reformă a pieței energiei electrice din UE, a declarat dl Dirx. În opinia noastră, calea de urmat este un model hibrid, bazat pe principiul «liberalizare atunci când este posibil și reglementare atunci când este necesar».

Energia este un element constitutiv esențial al sistemului nostru economic și social și nu ar trebui tratată ca o marfă oarecare. Energia este o componentă centrală a serviciilor publice, a subliniat dl Quarez. Prin propunerea noastră, guvernul devine responsabil pentru îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate, accesibilitate financiară și securitate a aprovizionării.

În aviz, CESE subliniază că propunerea legislativă a Comisiei Europene privind reforma specifică a pieței energiei electrice, adoptată în martie 2023, nu este suficientă și că ar fi trebuit să se facă mai mult pentru a adapta organizarea pieței la noua realitate generată de invadarea Ucrainei de către Rusia și de o creștere fără precedent a prețurilor la energie.

Noua organizare a pieței trebuie să garanteze o alimentare cu energie de bază accesibilă la prețuri reglementate și să capaciteze consumatorii prin crearea dreptului de a partaja energia din surse regenerabile în mod direct, a declarat președintele CESE, dl Oliver Röpke.

În plus, propunerile Comisiei privind organizarea pieței energiei electrice nu au parcurs integral procesul de consultare și de evaluare a impactului. Acest lucru este extrem de regretabil, a subliniat dna Alena Mastantuono, raportoarea avizului privind piața angro de energie a UE, adoptat, de asemenea, în sesiunea plenară. Nicio reformă nu trebuie grăbită, iar consultările publice și evaluările de impact reprezintă instrumente valoroase în procesul de legiferare, a conchis dna Mastantuono.

Subliniind că, timp de mai mulți ani, Comitetul a solicitat o producție de energie mai descentralizată, dl Lutz Ribbe, coraportor al avizului, a declarat că actuala piață a energiei a permis speculații, manipulări și profituri uriașe. Acestea trebuie identificate și eliminate, deoarece oamenii trebuie să se afle în centrul noii organizări a pieței.

Downloads

Electricity market reform - European Economic and Social Committee proposes "E-Facility"