A sosit momentul ca Balcanii de Vest să investească în tineretul lor

Pentru a asigura un viitor mai prosper pentru cetățenii lor, guvernele din Balcanii de Vest trebuie să abordeze problemele cu care se confruntă tinerii, care dețin cheia unui astfel de viitor. Alocările bugetare suficiente și transparente pentru dezvoltarea politicii de tineret și includerea tinerilor în procesul de aderare la UE reprezintă o condiție prealabilă pentru facilitarea unor schimbări pozitive și îmbunătățirea situației tinerilor din regiune.

Adoptat în sesiunea plenară din iulie, avizul CESE pe tema „Politica de tineret în Balcanii de Vest, ca parte a Agendei de inovare pentru Balcanii de Vest” evidențiază provocările și dificultățile comune cu care se confruntă, în prezent, tinerii din Balcanii de Vest – în fruntea listei aflându‑se nivelul ridicat al șomajului, exodul creierelor, educația insuficientă și lipsa de competențe.

Andrej Zorko, membru al CESE și coraportor al acestui aviz, solicită tuturor celor șase parteneri din Balcanii de Vest să se alinieze la principalele documente ale UE privind politica de tineret și să investească în continuare în politici de tineret bazate pe date concrete, care să abordeze provocările legate de dezvoltarea tineretului. Elaborarea de politici naționale de tineret și facilitarea participării tinerilor la elaborarea acestor politici sunt de o importanță majoră, a declarat dl Zorko.

Consolidarea programelor UE și a structurilor regionale de cooperare, cu scopul de a ajunge la un număr mai mare de tineri, oferindu-le oportunități de educație, mobilitate și ocupare a forței de muncă, trebuie să reprezinte un obiectiv principal, subliniază CESE. De exemplu, punerea în aplicare a Planului economic și de investiții (PEI) pentru Balcanii de Vest ar trebui să constituie o oportunitate de a maximiza beneficiile pentru tineri. Ionuț Sibian, membru al CESE și raportor al acestui aviz, subliniază rolul instituțiilor UE: Instituțiile UE trebuie să sprijine în continuare Balcanii de Vest în ceea ce privește îmbunătățirea participării tinerilor, ținând seama de corelația pozitivă dintre mobilitatea educațională sau în vederea formării și implicarea civică și politică a tinerilor”. El a adăugat: „Garanția pentru tineret ar trebui să fie pusă în aplicare în Balcanii de Vest prin intermediul parteneriatelor între furnizorii de servicii din cadrul Garanției pentru tineret și părțile interesate relevante.

Implicarea partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile (OSC) pentru a realiza o reformă mai amplă în vederea îmbunătățirii drepturilor sociale și a perspectivelor tinerilor din Balcanii de Vest este esențială, a adăugat Andrej Zorko.

Transformarea regiunii într-un loc cu perspective de viitor

Tinerii au o poziție nefavorabilă pe piețele forței de muncă din regiune, în timp ce proporția tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) pentru grupa de vârstă 15‑24 de ani este, în medie, de 23,7 %. Nivelul ridicat al migrației tinerilor din Balcanii de Vest, care reprezintă o problemă de lungă durată, este determinat, în special, de imposibilitatea tinerilor de a avea acces la o educație de calitate și de oportunitățile profesionale limitate de care dispun după obținerea unei diplome. Adesea, tinerii din regiune manifestă o dorință puternică de a se muta în străinătate pentru a avea un viitor mai bun.

Nivelul și relevanța educației sunt esențiale pentru perspectivele tinerilor de a-și găsi un loc de muncă, pentru dezvoltarea carierei și pentru incluziunea socială în regiune. Sistemele de educație și programele de învățământ actuale au o nevoie acută de reforme și trebuie să se coreleze mai bine cu nevoile pieței forței de muncă. Capacitățile antreprenoriale ale tinerilor ar trebui încurajate și promovate, iar infrastructura socială a regiunii trebuie consolidată în continuare.

Agenda de inovare a UE pentru Balcanii de Vest include tineretul și, astfel, încurajează guvernele din Balcanii de Vest să își dezvolte cadrul de politici de tineret și să realizeze reformele necesare pentru a transforma această regiune într-un loc în care tinerii să aibă perspective de viitor. Deși partenerii din Balcanii de Vest au înregistrat progrese considerabile, sunt necesare eforturi suplimentare din partea guvernelor din această regiune, pentru a dezvolta un sistem pentru tineret pe deplin funcțional și pentru a valorifica oportunitățile oferite de Agenda de inovare pentru Balcanii de Vest și de Planul economic și de investiții.

Downloads

It is high time for the Western Balkans to invest in their youth