Cerul unic european – CESE avertizează că noua propunere a Comisiei ar putea fi insuficientă

This page is also available in

Comitetul Economic și Social European (CESE) îndeamnă Comisia Europeană să inițieze o nouă dezbatere pentru a se asigura că noua legislație acoperă obiectivele ecologice și îmbunătățirea performanței sistemului de management al traficului aerian. Consecințele crizei cauzate de pandemia de COVID‑19 asupra aviației ar trebui, la rândul lor, abordate.

Comisia Europeană și părțile interesate din sectorul aviației ar trebui să revină la masa discuțiilor pentru a clarifica ambiția noului regulament privind Cerul unic european (SES). De fapt, nu este clar dacă proiectul de propunere al Comisiei va fi suficient pentru a atinge obiectivele inițiale ale SES de reducere a emisiilor de CO2 și de îmbunătățire a eficienței managementului traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană (ATM/ANS).

Acesta a fost avertismentul emis într-un aviz elaborat de Dumitru Fornea și adoptat în sesiunea plenară a CESE din decembrie. Comentând în cursul dezbaterii, dl Fornea a declarat: Trebuie clarificată funcția administratorului de rețea, în special domeniul de aplicare general și impactul său asupra planificării companiilor aeriene, a gestionării capacităților, a configurării spațiului aerian, a mediului și a prioritizării cererilor. Toate părțile interesate din sectorul aviației ar trebui să fie implicate în luarea unor decizii importante; principiul unei consultări veritabile trebuie să facă parte din propunerea-cadru.

Priorități principale: combustibili ecologici, siguranță și gestionarea eficientă a traficului aerian

Comitetul apreciază eforturile Comisiei Europene, ale Parlamentului European și ale instituțiilor specializate ale UE de a găsi noi soluții juridice și administrative pentru versiunea actualizată a Regulamentului SES, care să asigure dezvoltarea durabilă a sistemului de transport aerian în beneficiul tuturor cetățenilor, al utilizatorilor spațiului aerian și al mediului.

Propunerea Comisiei urmărește, pe de o parte, să elimine ineficiențele actuale ale managementului traficului aerian (ATM) care sunt dăunătoare pentru mediu și, pe de altă parte, să consolideze alte aspecte legate de ATM, cum ar fi furnizarea mai flexibilă a serviciilor de date și stimulentele ecologice. Un element important este un organism permanent de evaluare a performanțelor (PRB), care urmează să fie înființat în cadrul Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA), cu sediul la Köln.

Cu toate acestea, deși proiectul de text reprezintă o îmbunătățire față de regulamentul existent, acesta nu pare să corespundă obiectivelor inițiale ale SES în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2, reducerea întârzierilor și îmbunătățirea eficienței din punctul de vedere al costurilor a furnizării de servicii ATM.

CESE este preocupat de faptul că domeniul de aplicare al documentului ar putea fi prea larg. Măsurile de mediu ar trebui analizate în continuare și dezvoltate într-o propunere suplimentară, care ar trebui să ia în considerare toate măsurile de durabilitate relevante în aviație, inclusiv introducerea și integrarea combustibililor durabili pentru aviație (SAF).

De asemenea, CESE consideră că este necesar să se asigure siguranța traficului aerian și să se îmbunătățească performanța, scalabilitatea și reziliența generală a ATM/ANS, modernizând și transformând, în același timp, SES într-o rețea paneuropeană coerentă, cu ATM/ANS din ce în ce mai integrate și modernizate din punct de vedere tehnologic.

Noul regulament ar trebui să țină seama de impactul pandemiei asupra aviației

Nu în ultimul rând, propunerea Comisiei nu conține nicio referire la consecințele dramatice ale crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra sectorului. În acest sens, CESE recomandă realizarea unui studiu de impact pentru a ține seama în mod corespunzător de consecințele sociale și economice ale pandemiei de coronavirus, atât pentru lucrători, cât și pentru utilizatorii de servicii.

În acest context, propunerea de încurajare a schimbărilor structurale nu pare să fie orientată spre viitor, deoarece ar putea avea ca rezultat o fragmentare suplimentară și o complexitate sporită într-un moment în care sectorul are nevoie de stabilitate pentru a se redresa. De asemenea, obiectivul propunerii, de îmbunătățire a capacității în sectorul ATM, a devenit mai puțin relevant, deoarece traficul a scăzut dramatic de la izbucnirea pandemiei de COVID‑19, iar estimările actuale ale Eurocontrol arată că este puțin probabil ca acesta să revină la nivelurile din 2019 mai devreme de 2024.

Situația actuală

Inițiativa SES vizează îmbunătățirea eficienței globale a modului în care spațiul aerian european este organizat și gestionat prin reformarea sectorului care furnizează servicii de navigație aeriană. Elaborarea sa a presupus două pachete legislative cuprinzătoare – „SES I” și „SES II” – și include patru regulamente. Experiența dobândită cu SES I și cu SES II a arătat că principiile și direcția generală către care se îndreaptă SES sunt valabile și trebuie păstrate. Cu toate acestea, în ciuda acestui corpus legislativ, costurile ATM rămân ridicate, iar întârzierile, dăunătoare pentru mediu, persistă.

See also