5G – CESE îndeamnă Comisia să evalueze în continuare impactul asupra sănătății umane și a mediului

This page is also available in

În sesiunea plenară din octombrie a Comitetului Economic și Social European (CESE) a fost adoptat un aviz care recunoaște valoarea infrastructurii de comunicații electronice, subliniind, în același timp, riscurile potențiale.

Comisia Europeană ar trebui să avanseze în procesul de evaluare a impactului multisectorial al noilor tehnologii de 5G și 6G. Este nevoie de instrumente și măsuri pentru a aborda riscurile și vulnerabilitățile. În avizul elaborat de Dumitru Fornea și adoptat de Adunare în sesiunea plenară din octombrie, CESE adoptă o poziție fermă și observă că aspectele sociale, de sănătate și de mediu trebuie examinate, implicându-i pe cetățeni și pe toți actorii relevanți, deși dezbaterea privind instalarea rețelelor 5G s‑a transformat într-o dezbatere politică controversată.

Exprimându-se în marja sesiunii plenare, dl Fornea a declarat: Digitalizarea rapidă și dezvoltarea comunicațiilor electronice au un puternic impact asupra economiei și a societății în sens larg. Prin utilizarea responsabilă a acestor tehnologii, omenirea are șansa istorică de a construi o societate mai bună. Cu toate acestea, fără asigurarea diligenței necesare și a controlului democratic, comunitățile noastre s-ar putea confrunta în viitor cu provocări serioase în ceea ce privește administrarea acestor sisteme tehnologice.

Pandemia a demonstrat că infrastructura de comunicații electronice îndeplinește un rol important în societate și poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții cetățenilor, cu un impact direct asupra combaterii sărăciei. De exemplu, tehnologia de 5G reprezintă o oportunitate enormă de îmbunătățire a serviciilor de sănătate umană prin dezvoltarea telemedicinei și prin îmbunătățirea accesului la asistență medicală.

Cu toate acestea, pericolele potențiale trebuie evaluate în permanență. Din acest motiv, CESE recomandă să se aloce fonduri europene și naționale pentru desfășurarea de cercetări multidisciplinare și studii de impact mai aprofundate axate atât pe oameni, cât și pe mediu, și pentru diseminarea acestor rezultate, educând astfel publicul larg și factorii de decizie.

În plus, Comitetul propune ca Comisia Europeană să se consulte cu cetățenii și cu organizațiile societății civile și, prin implicarea tuturor instituțiilor publice relevante, să contribuie la procesul decizional cu privire la impactul societal și ecologic al comunicațiilor electronice mobile.

În opinia CESE, UE are nevoie de un organism european independent, cu metodologii actualizate, în conformitate cu contextul tehnologic actual și să adopte o abordare multidisciplinară, pentru a institui orientări pentru protecția publicului larg și a lucrătorilor în cazul expunerii la radiații electromagnetice de frecvență radio.

Toate stațiile de transmisie de frecvență radio și benzile de frecvență pe care funcționează acestea trebuie inventariate, iar aceste informații trebuie publicate în vederea unei mai bune gestionări teritoriale și a protejării intereselor cetățenilor, în special ale celor din grupuri vulnerabile (precum copii, femei însărcinate, bolnavi cronic, vârstnici și persoane electrohipersensibile).

Poluarea electromagnetică ar trebui monitorizată pe baza unei riguroase abordări științifice la nivel interinstituțional și interdisciplinar, susținută de echipamente moderne de măsurare, care să evidențieze și să evalueze în mod corespunzător efectele cumulative pe perioade mai lungi de timp. Deși nu există date științifice recunoscute care să indice un impact negativ al tehnologiei 5G asupra sănătății umane, ar trebui monitorizate constant aspectele sociale, de sănătate și de mediu, în conformitate cu principiul precauției.

See also