Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

De la crearea pieței unice europene, armonizarea și recunoașterea reciprocă a standardelor au permis întreprinderilor să își vândă produsele pe o piață de peste 450 de milioane de persoane. Aceasta reprezintă 61 % din comerțul intra-UE al întreprinderilor și stă la baza prosperității economice a Europei, aducând astfel beneficii cetățenilor, consumatorilor, lucrătorilor și întreprinderilor. Comisia Europeană estimează că 25 % din produsul intern brut al UE este generat de piața internă.

Cu toate acestea, noile evoluții, cum ar fi transformarea digitală și tranziția către o economie cu emisii mai scăzute de dioxid de carbon și mai durabilă, impun noi ajustări, la fel ca și nevoile în schimbare ale consumatorilor, angajaților și întreprinderilor și noile condiții geopolitice.

Continuarea cu succes a pieței unice necesită îmbunătățiri în mai multe domenii, inclusiv politica energetică și industrială europeană, o uniune energetică, o uniune bancară, un cadru mai favorabil întreprinderilor mari și mici și un sprijin public sporit pentru proiectul european, servicii publice mai eficiente și o infrastructură îmbunătățită de IT, energie și transport.

Cu ocazia publicării, în prima jumătate a anului 2024, a două rapoarte de referință ale foștilor prim-miniștri italieni, dl Enrico Letta („Viitorul pieței unice”) și dl Mario Draghi (privind viitorul competitivității europene), Grupul „Angajatori” al CESE și-a sintetizat mesajele-cheie pentru viitorul reușit al pieței interne a UE într-un document de o pagină cu titlul „Piața unică a UE: generația următoare”.

Citiți întregul articol la adresa: europa.eu/!TVmdYg