CESE afirmă că UE trebuie să treacă la un cadru economic orientat spre prosperitate

CESE și DG ECFIN au organizat o conferință online privind cadrul de guvernanță economică al UE, în contextul dezbaterii publice aferente. Evenimentul a vizat implicarea societății civile în vederea ajungerii la un consens cu privire la viitorul cadrului de guvernanță economică.

Președinta CESE, Christa Schweng, a inaugurat evenimentul afirmând că „pledăm pentru ca, în loc să ne întoarcem la normalitate, să ne îndreptăm către un cadru de guvernanță economică revizuit, reechilibrat și orientat spre prosperitate.” Ea a subliniat, de asemenea, necesitatea de implica toate părțile interesate, inclusiv organizațiile societății civile. Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, a luat cuvântul în continuare pentru a afirma că „nu va fi ușor să ajungem la un consens în timp util pentru 2023, dar trebuie să valorificăm această ocazie unică de a ne alinia normele fiscale cu ambiția de a atinge o creștere puternică, durabilă și favorabilă incluziunii în Europa.” Margarita Marques, deputată în Parlamentul European, a prezentat în continuare raportul PE privind revizuirea cadrului legislativ macroeconomic; intervenția a fost urmată de o masă rotundă. Ultima parte a fost dedicată modului în care un cadru reînnoit de guvernanță economică ar putea rezolva problema deficitului de investiții pentru a realiza dubla tranziție. Raportoarea CESE, Dominika Biegon, și-a prezentat avizul din proprie inițiativă pe tema „Redefinirea cadrului bugetar al UE pentru o redresare durabilă și o tranziție justă”. (tk)