Lingwi Disponibbli:

Christa SCHWENG

Niċċelebraw l-unità u nuru solidarjetà

Din is-sena, iċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum l-Ewropa fid-9 ta’ Mejju kienu differenti. L-aggressjoni Russa mhux ġustifikata u mhux provokata kontra l-Ukrajna tfakkarna brutalment dwar ir-raġuni għaliex inħolqot l-UE u l-importanza tal-paċi u s-solidarjetà. Din is-sena aktar minn qatt qabel, niċċelebraw l-unità tagħna u l-kisbiet tal-UE. Barra minn hekk, għandna nkomplu nuru s-solidarjetà tagħna mal-Ukrajna.

 

Dati tad-Djarju

Dritt għall-punt

Fil-kolonna “Dritt għall-punt”, aħna niffukaw fuq Opinjonijiet u inizjattivi tal-KESE li jistgħu jagħmlu differenza. F’din l-edizzjoni, il-membru tal-KESE Tatjana Babrauskienė tenfasizza l-elementi prinċipali ta’ Opinjoni ġdida dwar Appoġġ għas-settur tal-midja indipendenti fil-Belarussja. Hija tindika l-perikli li jiffaċċjaw il-ġurnalisti indipendenti fil-Belarussja u fi stati awtoritarji oħra fejn il-prinċipji demokratiċi huma mkasbra, u titlob il-protezzjoni tagħhom. (ehp)

Tatjana Babrauskienė: L-UE għandha tappoġġja l-midja indipendenti fil-Belarussja

Il-KESE jemmen li s-sitwazzjoni fil-Belarussja hija kwistjoni Ewropea u għandha tingħata l-attenzjoni li jistħoqqilha. L-UE u l-Istati Membri tagħha jistgħu jgħinu biex iwasslu u jxerrdu aħbarijiet indipendenti mill-Belarussja madwar l-Ewropa billi jagħmluhom disponibbli b’lingwi oħra.

Mill-Ukrajna fit-triq lejn...

L-istorja traġika tal-Ukrajna qed tiżvolġi quddiem għajnejna, bis-saħħa tal-ħidma bla heda u erojka tal-ġurnalisti, il-fotografi u l-operaturi tal-kameras li jmorru fejn ma nistgħux immorru aħna. Wieħed minnhom, Sławek Kamiński, fotografu Pollakk, għamel donazzjoni ta’ ritratti mill-fruntiera bejn il-Belarussja u l-Polonja, mill-belt Pollakka ta’ Rzeszów u minn Medyka-Shehyni fil-fruntiera bejn l-Ukrajna u l-Polonja. Illum qed nippubblikaw it-tielet ritratt minn din is-serje. Grazzi kbira lis-Sur Kamiński talli qasam magħna l-mument maqbud fir-ritratt.

Ritratt: Sławek Kaminski/GW

“Mistoqsija waħda lil...”

Mistoqsija lil ...

Fil-kolonna tagħna “Mistoqsija lil...”, Jacques Glorieux, wieħed mill-aktar membri b’esperjenza fil-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) tal-KESE, jikkummenta dwar l-20 anniversarju li ġej tas-CCMI.

Għoxrin sena minn mindu twaqqfet, is-CCMI hija aktar rilevanti minn qatt qabel

KESE Info: Is-CCMI se tiċċelebra l-20 anniversarju tagħha fit-8 ta’ Ġunju. X’kien ir-rwol tagħha sal-lum il-ġurnata, kif kkontribwixxiet għall-aġenda tal-UE u kif qdiet is-soċjetà ċivili Ewropea? Se taqdi rwol essenzjali għall-futur tal-Ewropa?

Jacques Glorieux, Membru tal-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI): Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali twaqqfet fl-2002 fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bħala kummissjoni leġiżlattiva distint. Hija ħadet post il-kumitat konsultattiv tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA), maħluqa mit-Trattat ta’ Pariġi fl-1952 għal perjodu ta’ ħamsin sena. Għalhekk hija l-eqdem korp iddedikat għall-antiċipazzjoni u l-appoġġ għat-tibdil industrijali.

 

Aqta' min hi l-persuna mistiedna?

Il-mistieden sorpriża

Kull xahar, f’din il-kolonna , nintroduċu personalità pubblika li ħidmitha u l-impenn tagħha huma sors ta’ ispirazzjoni. Il-kuraġġ, u l-karattru sod ta’ dawn il-personalitajiet u d-determinazzjoni tagħhom li jaġixxu huma eżemplari, u l-qlubija tagħhom jistħoqqilha rispett. Il-mistiedna tagħna dan ix-xahar hija Nadija Afanasieva, Direttur tal-Istitut Ukren għall-Politika Internazzjonali fi Kiev, l-Ukrajna. Hija wkoll il-koordinatur tal-Pjattaforma tas-Soċjetà Ċivili UE-Ukrajna u qed tikkoordina l-Grupp ta’ Ħidma tal-Pjattaforma. Hija esperta fil-kooperazzjoni transfruntiera u l-istrateġiji makroreġjonali, il-fondi tal-UE, l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti u l-ġestjoni tal-proġetti.

 

Nadija Afanasieva: Naħdmu flimkien biex nibnu Ukrajna b’saħħitha u sigura

Meta konna qed niċċelebraw is-Sena l-Ġdida mal-ħbieb u l-familja, u qed nagħmlu x-xewqat u l-pjani għall-2022, ħadd fid-dinja ma stenna li ħajjitna se tinbidel b’mod daqshekk drammatiku fi ftit xhur biss.

 

Aħbarijiet tal-KESE

Il-KESE jiddiskuti l-prijoritajiet tal-Presidenza Ċeka tal-UE u t-taħlita tal-enerġija t-tajba għall-futur tal-Ewropa

Mikuláš Bek, il-Ministru Ċek għall-Affarijiet Ewropej, żvela l-ħames prijoritajiet politiċi li aktarx se jkollha l-Presidenza Ċeka li jmiss tal-Kunsill tal-UE, f’diskors lill-membri tal-KESE li sar fi Praga fit-28 ta’ April 2022.

Inħallu l-għoqda tal-ġungla regolatorja: l-azzjoni tal-UE dwar ix-xogħol fuq il-pjattaformi għandha tgħin biex jiġi assigurat xogħol ġust u sikur għal kulħadd

Il-KESE laqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal Direttiva dwar it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fix-xogħol fuq il-pjattaformi. Huwa faħħar l-inizjattiva bħala pass tant meħtieġ lejn l-istabbiliment ta’ kriterji ċari u definiti sew għall-klassifikazzjoni tar-relazzjonijiet tal-impjieg u għar-regolamentazzjoni tal-użu tal-algoritmi fir-reklutaġġ u l-impjegar ta’ ħaddiema fuq il-pjattaformi.

Il-KESE jappella għal sanzjonijiet konsistenti u ibsin fuq l-impjegaturi ta’ migranti b’residenza illegali

Il-KESE appella lill-Istati Membri tal-UE biex iżidu l-isforzi tagħhom u jimplimentaw id-Direttiva tal-UE li tipprevedi sanzjonijiet kontra l-impjegaturi ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi b’residenza irregolari. F’Opinjoni adottata reċentement, il-KESE wissa dwar it-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni difettużi tad-Direttiva fl-UE kollha.

L-UE u l-ambjent: wasal iż-żmien għal rigorożità fid-dritt kriminali

Fl-Opinjoni tiegħu dwar It-titjib tal-protezzjoni ambjentali permezz tad-dritt kriminali, adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Marzu, il-KESE ssuġġerixxa li l-UE għandha timponi sanzjonijet kriminali għall-akbar numru possibbli ta’ reati ambjentali.

L-antisemitiżmu huwa test tal-idea Ewropea

L-Unjoni Ewropea għandha obbligu li tiddefendi l-valuri fundamentali tagħna, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. Għal din ir-raġuni, il-KESE appoġġja bis-sħiħ l-istabbiliment tal-Istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu u t-trawwim tal-ħajja Lhudija fil-plenarja tiegħu ta’ Marzu.

Il-KESE jenfasizza l-partijiet neqsin fil-proposti tal-Kummissjoni fil-ġlieda kontra l-kumpaniji fittizji

Il-KESE jappoġġja l-miżuri proposti mill-Kummissjoni biex jiġi miġġieled l-użu ħażin tal-kumpaniji fittizji u tiġi stabbilita tassazzjoni korporattiva minima effettiva, iżda jixtieq li dawn jissaħħu. F’żewġ Opinjonijiet adottati fil-plenarja tiegħu ta’ Marzu, il-KESE indika nuqqasijiet possibbli u ssuġġerixxa żidiet importanti. 

Il-KESE huwa lest li jkun involut b’mod attiv fil-Bauhaus Ewropea l-Ġdida

Il-Bauhaus Ewropea l-Ġdida tqiegħed dimensjoni kulturali u kreattiva fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-mewġa ta’ rinnovazzjoni, u tipprovdi punt tat-tluq għat-tranżizzjoni ekoloġika. B’dan il-kliem, il-President tal-KESE, Christa Schweng, ġabret fil-qosor il-pożizzjoni tal-KESE dwar din l-inizjattiva l-ġdida tal-Kummissjoni meta ltaqgħet mal-Kummissarju għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, Mariya Gabriel, fis-sessjoni plenarja tal-KESE fit-23 ta’ Marzu 2022.

Bini effiċjenti fl-enerġija se jgħin fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku

Fis-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Marzu, il-KESE adotta Opinjoni dwar ir-riformulazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija (EPBD). Huwa laqa’ l-fatt li l-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni tqis il-kwistjonijiet enfasizzati f’Opinjonijiet preċedenti tal-KESE.

It-tranżizzjoni tal-enerġija: il-fiduċja u proċeduri ġusti se jżidu l-aċċettazzjoni soċjali

Proċeduri ġusti u d-djalogu mal-komunitajiet lokali se jagħmlu lill-Ewropej konxji tal-benefiċċji tat-tranżizzjoni tal-enerġija, filwaqt li jimmotivawhom biex jipparteċipaw fiha, jgħid il-KESE f’Opinjoni adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Marzu.

Ir-Regolament TEN-T il-ġdid huwa kruċjali għas-sostenibbiltà u l-mobbiltà intelliġenti tal-Ewropa

Il-proposta għall-aġġornament tar-Regolament dwar in-Networks Trans-Ewropej tat-Trasport hija neċessarja u pożittiva, jekk l-UE verament trid tikkontribwixxi għas-sostenibbiltà u għall-mobbiltà intelliġenti, inkluż permezz tal-ferroviji. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Opinjoni dwar ir-Reviżjoni tar-Regolament dwar it-TEN-T u l-Kurituri tat-Trasport Ferrovjarju tal-Merkanzija adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Marzu.

Il-KESE jipproponi aġenzija biex tiġi koordinata aħjar l-azzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni ċivili u l-għajnuna umanitarja

F’Opinjoni fuq inizjattiva proprja, il-KESE ppropona li titwaqqaf aġenzija Ewropea biex tagħmel tajjeb għan-nuqqasijiet tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, li ma jidhirx li għadu kapaċi jirrispondi għad-diżastri relatati mat-tibdil fil-klima u katastrofi multipli, bħall-gwerra attwali fl-Ukrajna. 

Il-KESE jniedi Forum tas-Soċjetà Ċivili dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli

Fid-29 ta’ Marzu, il-KESE organizza l-ewwel Forum tas-Soċjetà Ċivili Ewropea dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli, li laqqa’ s-soċjetà ċivili, l-akkademja, u l-istituzzjonijiet tal-UE u internazzjonali biex jiddiskutu ideat innovattivi u rakkomandazzjonijiet konkreti dwar il-futur tal-politika kummerċjali tal-UE. 

Il-qafas il-ġdid għall-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles għandu jinkludi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili

F’rapport reċenti, il-KESE qal li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għandhom ikunu involuti mill-qrib fin-negozjar ta’ ftehimiet ġodda ta’ kummerċ ħieles fil-politika kummerċjali l-ġdida tal-UE. 

#YEYS2022: Żgħażagħ Ewropej jiddibattu d-diżinformazzjoni u jagħtu l-opinjoni tagħhom lill-Viċi President Jourová

Studenti minn skejjel sekondarji mill-Ewropa kollha ppreżentaw tmien proposti konkreti lil Věra Jourová, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Valuri u t-Trasparenza. L-istudenti kienu qed jieħdu sehem fl-avveniment virtwali għaż-żgħażagħ, L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! (YEYS2022). Intitolat “Il-verità dwar il-gideb. Iż-żgħażagħ jisfidaw id-diżinformazzjoni”, l-avveniment ġie ospitat mill-KESE bejn il-31 ta’ Marzu u l-1 ta’ April 2022. 
 

Il-KESE jiċċelebra Jum l-Ewropa b’turija ta’ appoġġ għall-Ukrajna

Il-KESE ċċelebra Jum l-Ewropa 2022 fis-7 ta’ Mejju b’enfasi kemm fuq iż-żgħażagħ kif ukoll fuq l-appoġġ għall-Ukrajna.

Il-KESE ngħaqad ma’ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE fi Brussell biex ifakkar Jum l-Ewropa b’enfasi fuq it-temi prinċipali ta’ din is-sena, iż-żgħażagħ u l-Ukrajna.

Aħbarijiet mill-Gruppi

It-tieni mandat ta’ Macron bħala President ta’ Franza jrid jiffoka fuq il-mobilità soċjali ’l fuq

mill-pinna ta’ Arnold Puech d’Alissac, Viċi President tal-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Meta ġie elett l-ewwel darba bħala President ta’ Franza fl-2017, Emmanuel Macron mill-ewwel sar kapurjun li mexxa kampanja favur iċ-ċentriżmu radikali. Iżda din id-darba, meta jitqiesu l-ġeopolitika u s-sitwazzjoni nazzjonali attwali, huwa mexxa kampanja mhux fuq l-aspirazzjonijiet tiegħu għaċ-ċentru radikali, iżda fuq ir-rekord tiegħu bħala riformatur ġenwien, fuq il-viżjoni tiegħu għall-affarijiet dinjin, u bħala mexxej li ta spinta ġdida lill-politika Franċiża. Ir-riżultati finali tal-elezzjonijiet, madankollu, juru pajjiż maqsum u frammentat b’mod ċar, ħafna aktar milli fl-2017.

 

Il-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE jitlob ċarezza legali u protezzjoni soċjali għall-ħaddiema kollha tal-pjattaformi

mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Waqt il-plenarja ta’ Marzu, il-KESE adotta Opinjoni importanti dwar il-Proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar it-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol fix-xogħol fuq il-pjattaformi. B’żieda mal-Proposta, il-KESE kkunsidra li huwa fundamentali li tiġi enfasizzata l-preżunzjoni li jeżistu relazzjonijiet ta’ impjieg, u li jissaħħu dawn id-dispożizzjonijiet sabiex jiġu evitati aktar lakuni li jippermettu li l-impjegati jiġu kklassifikati bħala persuni li jaħdmu għal rashom. L-Opinjoni tiffoka wkoll fuq ir-rwol tal-ġestjoni algoritmika u d-drittijiet kollettivi tal-ħaddiema tal-pjattaformi.

Studju ġdid tal-KESE jenfasizza l-implikazzjonijiet tal-COVID-19 fuq id-drittijiet fundamentali u l-ispazju ċiviku

mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Studju ġdid tal-KESE dwar “The implications of COVID-19 on fundamental rights and civic space” (L-implikazzjonijiet tal-COVID-19 fuq id-drittijiet fundamentali u l-ispazju ċiviku), li ntalab mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE, janalizza kif il-pandemija tal-COVID-19 laqtet il-ħidma tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u kif il-miżuri implimentati kellhom impatt fuq il-kapaċità tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jeżerċitaw id-drittijiet fundamentali u l-libertajiet tagħhom.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali tal-KESE ser tiċċelebra l-20 anniversarju tagħha

Fl-okkażjoni tal-20 anniversarju tagħha, il-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) tal-KESE ser torganizza avveniment fit-8 ta’ Ġunju, fil-bini Charlemagne fi Brussell, biex tħares lejn l-isfidi futuri għall-industrija Ewropea. 

L-eroj Belarussi ċċelebrati fil-KESE

Wirja reċenti ta’ ritratti fil-KESE xeħtet dawl fuq is-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi fil-Belarussja, u fuq il-perikli tar-reġim awtoritarju u oppressiv tal-pajjiż.