Kitos kalbos:

Christa SCHWENG

Puoselėti vienybę ir rodyti solidarumą

Šiais metais Europos dienos (gegužės 9 d.) šventė buvo kitokia. Nepateisinama ir neišprovokuota Rusijos agresija prieš Ukrainą brutaliai mums priminė Europos Sąjungos įkūrimo priežastis ir taikos bei solidarumo svarbą. Šiais metais labiau nei kada nors anksčiau mes džiaugiamės savo vienybe ir ES pasiekimais. Taip pat turėtume nuolat rodyti solidarumą su Ukraina.

 

Įsidėmėtinos datos

Tiesiai prie reikalo!

Rubrikoje „Tiesiai prie reikalo!“ pristatome EESRK nuomones ir iniciatyvas, kurios gali padaryti labai reikšmingą poveikį. Šįkart EESRK narė Tatjana Babrauskienė pristato svarbiausias tezes, išdėstytas naujoje nuomonėje „Baltarusijos nepriklausomos žiniasklaidos rėmimas“. Ji atkreipia dėmesį į pavojus, su kuriais Baltarusijoje ir kitose autoritarinėse valstybėse, nesilaikančiose demokratinių principų, susiduria nepriklausomi žurnalistai, ir ragina juos apsaugoti. (ehp)

Tatjana Babrauskienė: ES turėtų teikti paramą nepriklausomai Baltarusijos žiniasklaidai

EESRK laikosi nuomonės, kad padėtis Baltarusijoje yra Europai svarbus klausimas ir jam turėtų būti skiriamas deramas dėmesys. ES ir jos valstybės narės galėtų padėti skelbti ir skleisti nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos naujienas visoje Europoje, pateikdamos jas kitomis kalbomis.

Iš Ukrainos kelyje į...

Prieš mūsų akis – tragiška Ukrainos istorija. Nenuilstančio ir herojiško žurnalistų, fotografų ir kameros operatorių darbo dėka nuvykstame ten, kur nuvykti negalime. Vienas iš jų, Lenkijos fotografas Slavekas Kaminskis atsiuntė mums savo fotografijų iš Baltarusijos ir Lenkijos pasienio, Lenkijos miesto Žešuvo ir iš Lenkijos ir Ukrainos pasienyje esančių Medykos ir Šeginių. Šiandien skelbiame trečią šio ciklo nuotrauką. Dėkojame S. Kaminskiui už leidimą pasidalyti nuotraukoje užfiksuota akimirka.

Slaveko Kaminskio (GW) fotografija

„Klausimas ...“

„Klausimas ...“

Mūsų skiltyje „Klausimas...“ Jacques Glorieux, vienas iš labiausiai patyrusių EESRK Pramonės permainų konsultacinės komisijos (CCMI) narių, pasakoja apie artėjančias CCMI 20-ąsias metines.

Po dvidešimties savo veiklos metų Pramonės permainų konsultacinė komisija (CCMI) išlieka svarbi kaip niekada anksčiau

EESRK info: birželio 8 d. CCMI minės savo veiklos 20-ąsias metines. Koks buvo jos vaidmuo iki šiol, kaip ji prisidėjo prie ES darbotvarkės ir kuo ji naudinga Europos pilietinei visuomenei? Ar jai teks svarbus vaidmuo kuriant Europos ateitį?

Jacques Glorieux, Pramonės permainų konsultacinės komisijos (CCMI) narys: 2002 m. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas įsteigė Pramonės permainų konsultacinę komisiją kaip atskirą teisėkūros komisiją. Ji pakeitė Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) konsultacinį komitetą, įsteigtą 1952 m. Paryžiaus sutartimi ir veikusį penkiasdešimt metų. Taigi, tai ilgiausiai veikianti institucija, atsakinga už pramonės permainų numatymą ir rėmimą.

 

Atspėkite, kas pas mus svečiuojasi...

Netikėtas svečias

Kiekvieną mėnesį rubrikoje „Netikėtas svečias“ kviečiame Jus susipažinti su žinoma asmenybe, kurios darbas ir veikla yra įkvėpimo šaltinis. Šių žmonių drąsa, charakterio stiprybė ir ryžtas imtis veiksmų yra puikus pavyzdys, o jų narsa – verta pagarbos. Šį mėnesį pas mus svečiuojasi Ukrainos tarptautinės politikos instituto Kyjive (Ukraina) direktorė Nadija Afanasieva. Ji taip pat yra ES ir Ukrainos pilietinės visuomenės platformos koordinatorė, koordinuojanti platformos darbo grupės veiklą. Be to, Nadija yra tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir makroregioninių strategijų, ES fondų, pažangiosios specializacijos ir projektų valdymo ekspertė.

 

Nadija Afanasieva: bendradarbiaujame kurdami stiprią ir saugią Ukrainą

Kai šventėme Naujuosius metus su draugais ir šeima, dalinomės svajonėmis ir kūrėme planus 2022 m., niekas pasaulyje nesitikėjo, kad vos per kelis mėnesius mūsų gyvenimas taip smarkiai pasikeis.

 

EESRK naujienos

EESRK aptarė Čekijos pirmininkavimo ES prioritetus ir Europos ateičiai tinkamą energijos rūšių derinį

Čekijos Europos reikalų ministras Mikulášas Bekas, 2022 m. balandžio 28 d. Prahoje skaitydamas pranešimą EESRK nariams, atskleidė penkis galimus politinius prioritetus, susijusius su būsimu Čekijos pirmininkavimu ES Tarybai.

Siekis išspręsti teisinio reguliavimo painiavą. ES veiksmai dėl darbo skaitmeninėse platformose turėtų padėti užtikrinti sąžiningas darbo sąlygas visiems

EESRK palankiai įvertino Europos Komisijos pasiūlymą dėl Direktyvos dėl darbo skaitmeninėse platformose sąlygų gerinimo ir pritarė, kad ši iniciatyva yra itin reikalingas žingsnis siekiant nustatyti aiškius ir tiksliai apibrėžtus darbo santykių klasifikavimo ir algoritmų naudojimo valdymo kriterijus samdant ir įdarbinant platformų darbuotojus.

EESRK ragina taikyti nuoseklias ir griežtas sankcijas neteisėtai esančių migrantų darbdaviams

EESRK ragina ES valstybes nares dėti daugiau pastangų ir įgyvendinti ES direktyvą, kurioje numatytos sankcijos neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams. Neseniai priimtoje nuomonėje EESRK įspėjo dėl neveiksmingo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo visoje ES.

ES ir aplinka. Atėjo metas griežtinti baudžiamąją teisę

Kovo mėnesio plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje „Aplinkos apsaugos gerinimas baudžiamosios teisės priemonėmis“ EESRK pasiūlė, kad ES turėtų baudžiamąsias sankcijas skirti už kuo daugiau nusikaltimų aplinkai.

Antisemitizmas yra Europos idėjos išbandymas

Europos Sąjunga privalo ginti mūsų pagrindines vertybes, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Todėl kovo mėn. plenarinėje sesijoje EESRK tvirtai pritarė tam, kad būtų parengta Europos Komisijos kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategija.

EESRK atkreipia dėmesį į spragas Komisijos pasiūlymuose dėl kovos su priedangos įmonėmis

EESRK pritaria Komisijos siūlomoms priemonėms, kuriomis siekiama kovoti su piktnaudžiavimu priedangos įmonėmis ir nustatyti minimalų efektyvųjį įmonių apmokestinimą, tačiau pageidautų, kad šios priemonės būtų sugriežtintos. Kovo mėnesio plenarinėje sesijoje priimtose dviejose EESRK nuomonėse atkreipiamas dėmesys į galimus jų trūkumus ir siūloma svarbių papildymų. 

EESRK yra pasirengęs aktyviai dalyvauti naujojo europinio bauhauzo iniciatyvoje

Naujasis europinis bauhauzas išryškina Europos žaliojo kurso ir iniciatyvos „Renovacijos banga“ kultūrinį ir kūrybinį matmenį, suteikdamas atramą žaliajai pertvarkai. Būtent taip 2022 m. kovo 23 d. EESRK plenarinėje sesijoje susitikusi su už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos nare Mariya Gabriel EESRK pirmininkė Christa Schweng apibendrino EESRK poziciją dėl šios naujos Komisijos iniciatyvos.

Taupiai energiją vartojantys pastatai padės kovoti su energijos nepritekliumi

Kovo mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė nuomonę dėl Pastatų energinio naudingumo direktyvos naujos redakcijos, kurioje palankiai įvertino tai, kad naujajame Komisijos pasiūlyme atsižvelgiama į ankstesnėse EESRK nuomonėse nurodytus klausimus.

Energetinė pertvarka: pasitikėjimas ir teisingos procedūros padidins palaikymą visuomenėje

EESRK kovo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje teigiama, kad teisingos procedūros ir dialogas su vietos bendruomenėmis padės europiečiams suvokti energetikos pertvarkos naudą ir paskatins joje dalyvauti.

Naujasis TEN-T reglamentas yra labai svarbus Europos tvarumui ir išmaniajam judumui

Siūlomas reglamento dėl transeuropinių transporto tinklų atnaujinimas yra reikalingas ir sveikintinas, jei ES iš tiesų siekia prisidėti prie tvarumo ir išmaniojo judumo, įskaitant geležinkelių transportą. Tai buvo pagrindinė kovo mėn. plenarinėje sesijoje priimtos nuomonės „TEN-T ir Krovinių vežimo geležinkeliais koridorių reglamentų peržiūra“ mintis.

EESRK siūlo įsteigti agentūrą, siekiant geriau koordinuoti ES civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos veiksmus

Neseniai parengtoje nuomonėje savo iniciatyva EESRK pasiūlė įsteigti Europos agentūrą, kuri kompensuotų Sąjungos civilinės saugos mechanizmo trūkumus, nes paaiškėjo, kad jis nebegalėjo reaguoti į su klimato kaita susijusias nelaimes ir daugybę kitų katastrofų, pavyzdžiui, dabartinį karą Ukrainoje. 

EESRK pradeda naują Pilietinės visuomenės forumą dėl prekybos ir darnaus vystymosi

Kovo 29 d. EESRK surengė pirmąjį Europos pilietinės visuomenės forumą dėl prekybos ir darnaus vystymosi (PDV), kuriame dalyvavo pilietinė visuomenė, akademinė bendruomenė ir ES bei tarptautinės institucijos, kad aptartų novatoriškas idėjas ir konkrečias rekomendacijas dėl ES prekybos politikos ateities. 

Į naująją laisvosios prekybos susitarimų sistemą turi būti įtrauktos pilietinės visuomenės organizacijos

Neseniai paskelbtame pranešime EESRK nurodė, kad pilietinės visuomenės organizacijos turėtų aktyviai dalyvauti derybose dėl naujų laisvosios prekybos susitarimų pagal naująją ES prekybos politiką. 

#YEYS2022. Jaunieji europiečiai aptarė dezinformacijos klausimą ir savo nuomonę išsakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai Věrai Jourovái

Vidurinių mokyklų moksleiviai iš visos Europos už vertybes ir skaidrumą atsakingai pirmininko pavaduotojai Věrai Jourovái pateikė aštuonis konkrečius pasiūlymus. Moksleiviai dalyvavo virtualiame jaunimo renginyje „Tavo Europa, tavo balsas!“ (YEYS2022). Renginį „Tiesa apie melą. Jaunimo kova su dezinformacija“ EESRK suorganizavo 2022 m. kovo 31–balandžio 1 d. 
 

Europos dieną EESRK paminėjo remdamas Ukrainą

2022 m. gegužės 7 d. vykusius Europos dienos renginius EESRK skyrė jaunimo reikalams ir Ukrainos rėmimui.

EESRK prisijungė prie kitų ES įstaigų ir institucijų, kurios minėdamos Europos dieną Briuselyje taip pat daug dėmesio skyrė jaunimui ir Ukrainai.

Grupių naujienos

Antrosios kadencijos metu Prancūzijos prezidentas E. Macronas turėtų sutelkti dėmesį į aukštynkryptį judumą

Pateikė Arnoldas Puech d’Alissac'as, EESRK darbdavių grupės pirmininko pavaduotojas

2017 m. pirmą kartą išrinktas Prancūzijos prezidentu Emmanuelis Macronas iškart tapo radikalaus centro lyderiu. Tačiau šį kartą, atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę ir nacionalinę padėtį, jis rėmėsi ne tiek savo radikaliais centro siekiais, kiek tikro reformuotojo reputacija, savo pasaulio reikalų vizija ir lyderio, kuris atgaivino Prancūzijos politiką, patirtimi. Vis dėlto galutiniai rinkimų rezultatai rodo, kad šalis yra aiškiai susiskaldžiusi ir susiskaidžiusi, kur kas labiau nei 2017 m.

 

EESRK darbuotojai reikalauja teisinio aiškumo ir socialinės apsaugos visiems platformų darbuotojams

Parengė EESRK Darbuotojų grupė

Kovo mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė svarbią nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo priimti direktyvą dėl darbo sąlygų platformose pagerinimo. Papildydamas šį pasiūlymą EESRK pareiškė, jog nepaprastai svarbu pabrėžti darbo santykių prezumpciją ir stiprinti šias nuostatas, kad būtų išvengta naujų spragų, kurios leistų darbuotojus traktuoti kaip savarankiškai dirbančius asmenis. Nuomonėje taip pat kalbama apie algoritminio valdymo vaidmenį ir kolektyvines platformų darbuotojų teises.

Naujame EESRK tyrime pabrėžiamas COVID-19 poveikis pagrindinėms teisėms ir pilietinei erdvei

Parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Naujame EESRK tyrime „COVID-19 poveikis pagrindinėms teisėms ir pilietinei erdvei“, kurį užsakė EESRK grupė „Įvairovė Europa“, nagrinėjama, kokį poveikį COVID-19 pandemija padarė pilietinės visuomenės organizacijų darbui ir kokį poveikį atskirose ES valstybėse narėse įgyvendinamos priemonės turėjo pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimui naudotis savo pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

EESRK Pramonės permainų konsultacinė komisija mini 20-ąsias veiklos metines

EESRK Pramonės permainų konsultacinė komisija (CCMI) savo 20-osioms metinėms paminėti birželio 8 d. „Charlemagne“ pastate Briuselyje organizuoja renginį, skirtą aptarti Europos pramonės laukiančius iššūkius. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete paminėti baltarusių didvyriai

Neseniai EESRK eksponuota fotografijų paroda atkreipė dėmesį į politinių kalinių padėtį Baltarusijoje ir šios šalies autoritarinio ir represinio režimo keliamus pavojus.