UE are nevoie de un plan de acțiune pentru a asigura locuințe decente și la prețuri accesibile

Conferința la nivel înalt organizată la Riga de Comitetul Economic și Social European (CESE) a tras un semnal de alarmă cu privire la criza locuințelor accesibile ca preț și a avertizat că a sosit momentul ca UE să ia măsuri pentru a le permite europenilor să răspundă acestei nevoi fundamentale, în prezent și mai greu de satisfăcut, ca urmare a creșterii prețurilor la energie și a războiului din Ucraina.

Criza locuințelor la prețuri accesibile nu a fost niciodată mai gravă decât în prezent în statele membre ale UE. Este momentul să se treacă de la vorbe la fapte și, ca atare, UE are nevoie de un plan de acțiune specific pentru locuințe. Concluziile conferinței la nivel înalt organizate în comun de CESE și de Ministerul Economiei din Letonia la 6 iulie 2022, la Riga, sunt fără echivoc: trebuie să se treacă la acțiune.

Având în vedere situația geopolitică actuală, punerea la dispoziție a unor locuințe durabile și la prețuri accesibile, atât în prezent, cât și în viitor, este principala noastră prioritate, a declarat președinta CESE, Christa Schweng. În prezent, creșterea performanței energetice a clădirilor este, de asemenea, esențială. Deși locuințele sunt încă un domeniu care ține de competența statelor membre, date fiind numeroasele provocări cu care ne confruntăm, trebuie să colaborăm pentru a găsi soluții viabile care să vină în ajutorul cetățenilor și al întreprinderilor aflate în dificultate.

Ilze Indriksone, ministrul leton al economiei, a subliniat că războiul din Ucraina a schimbat modul în care privim locuințele în multe moduri: Aspectul care trebuie discutat fără întârziere este că atât casele, cât și securitatea sunt importante și că, în prezent, se constată o penurie de locuințe. Locuințele accesibile ca preț reprezintă o provocare, dar și o oportunitate pentru toți cei implicați: autorități locale, întreprinderi și populație, în general. Trebuie să căutăm noi soluții.

Criza locuințelor la prețuri accesibile se agravează

Actuala criză a aprovizionării cu energie, amplificată de războiul din Ucraina, combinată cu creșterea fără precedent a prețurilor la energie și cu consecințele economice și sociale ale pandemiei de COVID‑19 au exacerbat problema locuințelor accesibile ca preț în UE.

Accesul la locuințe de bună calitate și abordabile ca preț reprezintă o necesitate fundamentală pentru populația europeană și, deși politica în domeniul locuințelor rămâne o competență națională, penuria de locuințe decente și la prețuri abordabile în UE necesită un plan de acțiune european specific, axat pe creșterea performanței energetice a clădirilor.

În cadrul Conferinței ministeriale privind locuințele și construcțiile, care a avut loc la Nisa, în martie 2022, statele membre ale UE au adoptat o declarație prin care s-au angajat să construiască și să investească în locuințe durabile, accesibile ca preț, decente și reziliente, care respectă calitatea vieții. Obiectivul este de a elimina barierele de lungă durată din calea renovării eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor și de a îmbunătăți reutilizarea și reciclarea, vizând cel puțin dublarea ratelor de renovare până în 2030.

CESE a avut un rol esențial în facilitarea dialogului dintre organizațiile societății civile și autoritățile naționale și europene. Comitetul s-a implicat de mult timp în dezbaterea europeană privind locuințele durabile și accesibile ca preț și eficiența energetică. Am depus eforturi susținute pentru ca dezbaterea să avanseze, pentru a găsi soluții și a construi punți cu publicul, a declarat Baiba Miltoviča, președinta Secțiunii pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională a CESE.

Către locuințe durabile și accesibile ca preț

Privind în perspectivă, construirea de locuințe durabile și accesibile ca preț înseamnă, în primul rând, identificarea gospodăriilor aflate în dificultate, obținerea accesului la finanțare, sensibilizarea cu privire la eficiența energetică și la costuri și intensificarea cooperării între toți actorii implicați.

Este esențial să se ia mai multe măsuri, iar acest lucru a fost subliniat de toți participanții de la nivel local, național și european, în special de organizațiile societății civile și de instituțiile UE, precum Parlamentul European, Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și Comitetul European al Regiunilor.

Sorcha Edwards și Alice Pittini, din partea rețelei europene „Housing Europe”, au avertizat că locuințele reprezintă o provocare de ordin general, nu numai o problemă individuală, în special pentru segmentele mai vulnerabile ale societății, cum ar fi gospodăriile cu venituri mici, tinerii, persoanele în vârstă și migranții. Situația locuințelor pentru persoanele cu handicap este adesea dezastruoasă și, din acest motiv, Gunta Anča, reprezentând Forumul european al persoanelor cu handicap, a subliniat necesitatea de a pune accentul pe accesibilitate atunci când se proiectează clădirile.

Cum putem finanța locuințe accesibile ca preț? Este important să se identifice cele mai bune practici de finanțare, astfel încât să putem trece de la granturile și subvențiile tradiționale la modele de finanțare durabile. Cu privire la acest aspect, Reinis Bērziņš a explicat modul în care Altum, instituția letonă de stat de finanțare a dezvoltării, a oferit ajutoare de stat pentru diferite grupuri‑țintă pentru a compensa deficiențele pieței.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor prin renovare rămâne esențială. Un exemplu de succes este orașul leton Valmiera. Jānis Baiks, din partea Consiliului municipal, a explicat că clădirile incluse în proiectul local de locuințe sociale economisesc cantități semnificative de energie datorită îmbunătățirii izolării și a noilor tehnologii.

În prezent, doar 1 % din clădirile din UE fac obiectul renovării eficiente din punct de vedere energetic în fiecare an. Așa cum a declarat Zane Petre, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în Letonia: Accesibilitatea locuințelor din punctul de vedere al prețurilor este strâns legată de durabilitate și de sărăcia energetică. Crearea de locuințe accesibile ca preț presupune sincronizarea politicilor sociale și de mediu și, de asemenea, stimulează economia regiunii.

Work organisation

Downloads

The EU needs an action plan to deliver affordable and decent housing