Mobilitatea în UE trebuie să fie durabilă și inteligentă, afirmă președinta CESE, Christa Schweng și comisara europeană Adina Vălean

This page is also available in

Comitetul Economic și Social European (CESE) își unește forțele cu Comisia Europeană și arată că implicarea activă a organizațiilor societății civile europene poate contribui la conturarea transformării ecologice și digitale a sistemului de transport al UE.

Viitorul transporturilor din UE trebuie să fie durabil, social și inteligent: aceasta este provocarea cu care se confruntă un sector care a suferit schimbări profunde în ultimii ani, pe lângă faptul că a fost grav afectat de pandemia de COVID-19. În cadrul dezbaterii în plen privind noua strategie a Comisiei în domeniul transporturilor, care a avut loc la 28 aprilie, președinta CESE, Christa Schweng, a subliniat că Europa are nevoie de o viziune pentru o Europă post-COVID-19; în domeniul transporturilor, această viziune ar include o mobilitate durabilă, inteligentă și rezilientă. Acest impuls către o dublă tranziție verde și digitală în domeniul transporturilor vine într-un moment în care întregul sector resimte încă impactul pandemiei. Știm cu toții: călătoriile și mobilitatea se numără printre domeniile care au suferit cel mai mult ca urmare a pandemiei de COVID-19. Din acest motiv, CESE solicită măsuri urgente pentru a sprijini acest sector și a-l ajuta să supraviețuiască acestei crize.

De aceeași părere este și Adina Vălean, comisara europeană pentru transporturi, care a subliniat că pandemia nu a schimbat viziunea generală a Comisiei asupra transporturilor: această viziune este ferm ancorată în Pactul verde european și se bazează pe pilonii decarbonizării și digitalizării. Tranziția către un sistem de mobilitate mai ecologic, mai inteligent și mai rezilient nu trebuie să lase pe nimeni în urmă – nicio regiune, niciun grup social, nicio persoană cu mobilitate redusă, nicio comunitate rurală. Mobilitatea trebuie să fie disponibilă și accesibilă ca preț pentru toți cetățenii. Transporturile trebuie să continue să ofere condiții sociale bune și locuri de muncă atractive, rămânând, în același timp, competitive și răspunzând provocărilor digitalizării.

Transporturile din UE sub semnul schimbării

Transporturile și mobilitatea sunt esențiale pentru economia și competitivitatea Europei. Industria transporturilor angajează în mod direct peste 11 milioane de persoane și reprezintă aproximativ 5 % din produsul intern brut al UE. În prezent, transporturile generează aproximativ un sfert din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE și, pentru a atinge neutralitatea climatică prevăzută în Pactul verde european, sectorul va trebui să își reducă emisiile de CO2 cu 90 % până în 2050 (55 % până în 2030).

Chiar și înainte de pandemie, acest sector se confrunta cu o serie de transformări tehnologice, economice și sociale profunde care pun sub semnul întrebării caracteristicile sale tradiționale. Digitalizarea și automatizarea s-au numărat printre principalele megatendințe. Va fi nevoie de un efort economic uriaș pentru a efectua ajustările necesare ale infrastructurii fizice și digitale (5G), ceea ce va duce la schimbări radicale în ceea ce privește natura muncii și cererea de competențe.

Avizul CESE: accentul trebuie pus pe piața unică și pe lucrătorii din sectorul transporturilor

CESE sprijină abordarea generală de aliniere a Strategiei pentru mobilitate durabilă și inteligentă a Comisiei la obiectivele Pactului verde european. Cu toate acestea, avizul elaborat de Stefan Back și Tanja Buzek și adoptat la 27 aprilie 2021, își pune întrebarea dacă această abordare asigură echilibrul corect între măsurile tehnice și cele de politică în domeniul transporturilor.

Multe dintre acțiunile propuse în materie de sustenabilitate și de digitalizare au efecte ample asupra pieței unice și a lucrătorilor din domeniul transporturilor. Din păcate, strategia nu acordă suficientă atenție acestor aspecte, iar acest lucru ar putea submina punerea sa în aplicare cu succes. În plus, o transformare durabilă și digitală a transporturilor din UE va fi posibilă numai dacă sectorul în ansamblu și baza industrială aferentă a UE devin mai competitive.

Desigur că pandemia a agravat situația a mii de lucrători din sectorul transporturilor din întreaga Europă. Ei se confruntă cu contracte precare, ceea ce arată că, în ultimele decenii, politicile de transport axate pe piața unică nu au reușit să oprească declinul condițiilor de muncă. Pentru a evita prejudicierea lucrătorilor din transporturi, Comitetul consideră că este nevoie urgentă de un sistem de transport sustenabil din punct de vedere social, completat de un plan de urgență în caz de criză.

În cursul dezbaterii, dna Baiba Miltoviča, președinta Secțiunii pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN), a semnalat faptul că strategia abordează atât beneficiile, cât și costurile mobilității pentru societate. Dl Back a scos în evidență necesitatea de a menține strategia concentrată asupra pieței unice în domeniul transporturilor, iar dna Buzek a constatat cu satisfacție că strategia recunoaște rolul esențial al lucrătorilor din domeniul transporturilor, dar solicită acțiuni mai specifice, cum ar fi un grup de lucru social.

La încheierea ședinței, dna Schweng a declarat că CESE este pregătit să contribuie la redresarea și remodelarea transportului și mobilității europene. Numai împreună vom realiza o tranziție către o mobilitate durabilă, inteligentă și rezilientă, care să fie, în același timp, și echitabilă.

Context – Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă

„Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului” a fost prezentată de Comisia Europeană în decembrie 2020. Este prima strategie globală pentru un transport mai ecologic și mai inteligent; ea subliniază rolul vital jucat de transport și avantajele acestuia pentru cetățeni și pentru economia UE, abordând, în același timp, costurile pentru societate.

Strategia de mobilitate urmărește să transforme sistemul de transport al UE în sensul Pactului verde european și al Strategiei digitale a UE, fiind însoțită de un plan de acțiune care prezintă măsurile care trebuie luate în perioada 2021-2023.

Downloads

Mobilitatea în UE trebuie să fie durabilă și inteligentă, afirmă președinta CESE, Christa Schweng și comisara europeană Adina Vălean

See also