Alegerile europene din 2024 – Societatea civilă trebuie să continue să acționeze ca gardian

Înaintea alegerilor europene din 2024, Comitetul Economic și Social European (CESE) și consiliile economice și sociale naționale ale UE s-au reunit la Madrid pentru reuniunea lor anuală. Principala concluzie: societatea civilă organizată are un rol esențial în asigurarea unei tranziții verzi și digitale juste și în asigurarea funcționării democrației europene.

Societatea civilă organizată este și trebuie să rămână gardianul democrației participative a Europei, un motor pentru abordarea provocărilor actuale și viitoare. În acest moment, contribuția organizațiilor locale este mai vitală ca niciodată: fiind active pe teren, ele înțeleg ce funcționează și ce nu și pot sesiza impactul și consecințele dublei tranziții verzi și digitale asupra economiei și societății UE.

Acestea sunt principalele puncte ale reuniunii anuale a președinților și secretarilor generali ai CESE și ai consiliilor economice și sociale naționale din UE, găzduită de Consiliul Economic și Social din Spania, la Madrid, la 16‑ și 17 noiembrie 2023.

Concluziile reuniunii subliniază că o serie de evenimente recente, cum ar fi pandemia de COVID-19, multiplele crize economice și agresiunea neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei, au scos la iveală capacitatea UE de a acționa în situații de urgență.

Măsuri de atenuare pentru a asigura o tranziție justă

În prezent, Europa trece prin dubla tranziție verde și digitală, iar economia și societatea sa necesită eforturi de ajustare semnificative pentru a face față acestor schimbări profunde. Dubla tranziție creează noi locuri de muncă în domeniul reparațiilor, al energiei din surse regenerabile și al TIC, dar, în același timp, duce, de asemenea, la pierderi de locuri de muncă în anumite sectoare, cum ar fi energia din combustibili fosili și mineritul.

Din acest motiv, CESE și CES recomandă definirea posibilităților de combatere a schimbărilor climatice și, pentru a asigura o tranziție echitabilă, cu un impact pozitiv asupra pieței forței de muncă, adoptarea unor măsuri de atenuare. În caz contrar, „nimeni nu va fi lăsat în urmă” va rămâne o promisiune goală.

De asemenea, CESE a încurajat statele membre să creeze comisii tripartite pentru o tranziție justă pentru a permite autorităților regionale, partenerilor sociali și organizațiilor societății civile să participe la punerea în aplicare a planurilor naționale și regionale pentru o tranziție justă.

Participarea este esențială pentru apărarea democrației

De asemenea, în ultimii ani, democrația s-a confruntat cu mai multe provocări la adresa valorilor și idealurilor sale, care au avut efectul unui semnal de alarmă. Nivelul general de satisfacție față de democrație rămâne ridicat în Europa. Potrivit unor sondaje Eurobarometru recente, aproape două treimi (64 %) dintre europeni sunt mulțumiți de activitatea UE de protejare a democrației și de respectare a statului de drept.

Cu toate acestea, acest sentiment nu este împărtășit în mod egal, existând  diferențe majore între statele membre. Acest lucru ar putea declanșa o anumită apatie față de politică în general, o scădere a participării la vot și, cel mai îngrijorător, o neîncredere mai profundă față de politicieni, stat și democrație.

În acest context, CESE și CES naționale recomandă să se ia măsuri pentru a-i aduce pe europeni mai aproape de nivelul politic, de exemplu prin noi forme de participare democratică, cu noi funcții pentru CES, sau prin intermediul grupurilor de dezbatere ale cetățenilor, astfel cum s-a propus la Conferința privind viitorul Europei.

Pe măsură ce UE se pregătește pentru alegerile pentru Parlamentul European din 2024, CESE și CES naționale pot aduce o schimbare: ele îi informează pe cetățeni cu privire la importanța alegerilor, combat dezinformarea și colectează preocupările și așteptările cetățenilor cu privire la noua agendă politică a UE.

Pentru mai multe informații cu privire la reuniunea anuală și concluziile detaliate, vă rugăm să consultați site-ul internet al CESE.

Vorbitori de nivel înalt

Europa se confruntă cu un nou context geopolitic și se redresează în urma mai multor crize. Europenii doresc din ce în ce mai mult să se exprime cu privire la viitorul Europei și ar trebui să creăm un spațiu de întâlnire pentru ei. În acest scop, rolul consiliilor economice și sociale naționale este esențial. Ele pot acționa ca centre pentru partenerii sociali și societatea civilă pentru a-i ajuta pe cetățenii UE să își exprime preocupările și opiniile. CESE și consiliile naționale trebuie să colaboreze, în special înainte de alegerile europene din 2024. Mulțumesc Consiliului spaniol, precum și Președinției spaniole pentru activitatea remarcabilă desfășurată  pentru a face să avanseze agenda UE.

Oliver Röpke, președintele Comitetului Economic și Social European (CESE)

Lumea s-a schimbat la începutul anilor 20 ai secolului 21. Am intrat într-o nouă eră caracterizată de o incertitudine radicală. Nimeni nu știe care vor fi opțiunile cele mai adecvate pentru a face față dublei tranziții verzi și digitale. În acest scenariu, avem nevoie de o guvernanță mai colaborativă și interactivă, în care societatea civilă organizată este esențială pentru a conferi legitimitate politicilor și a garanta o dublă tranziție justă din punct de vedere social și durabilă din punct de vedere ecologic.

Antón Costas, președintele Consiliului Economic și Social, Spania

Democrația participativă este principalul ingredient pentru consolidarea democrației reprezentative, deoarece le permite cetățenilor să își facă auzită vocea între alegeri. Pentru a o face mai puternică în întreaga UE, trebuie să asigurăm cunoștințele și competențele necesare pentru a utiliza o diversitate de instrumente și metode, coerența în întreaga UE și impactul: democrația participativă eficientă se bazează pe încrederea reciprocă între factorii de decizie și cetățeni.

Assya Kavrakova, directoare executivă, Serviciul European pentru Acțiune Cetățenească (ECAS)

Downloads

European elections 2024 - Civil society must continue to act as watchdog