Președinția și președinții grupurilor și secțiunilor CESE pentru perioada 2020-2023

Președintă


 Christa Schweng

Vicepreședinți

Cillian Lohan
, vicepreședinte al CESE, președintele Comisiei pentru comunicare

Giulia Barbucci
, vicepreședintă a CESE, președinta Comisiei pentru afaceri financiare și bugetare

 
Președinții de grup

Stefano Mallia
, președintele Grupului „Angajatori”

Oliver Röpke
, președintele Grupului „Lucrători”

Séamus Boland
, președintele Grupului „Diversitate Europa”

 
Președinții de secțiune

Stefano Palmieri
- Secțiunea pentru uniunea economică și monetară și coeziune economică și socială (ECO)

Alain Coheur
- Secțiunea pentru piața unică, producție și consum (INT)

Dimitris Dimitriadis
- Secțiunea pentru relații externe (REX)

Peter Schmidt
- Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului (NAT)

Aurel Laurențiu Plosceanu
- Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC)

Baiba Miltoviča
- Secțiunea pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN)

Pietro Francesco De Lotto
- Comisia consultativă pentru mutații industriale (CCMI)