Međuinstitucijski Dan Europe

Ovog svibnja institucije EU-a pozivaju vas da sudjelujete u brojnim aktivnostima na internetu i uživo u svim državama članicama EU-a, kao i u domovima institucija EU-a u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu.  


Saznajte što se na ovogodišnji Dan Europe nudi na internetu i uživo diljem Europe!