A nemek közötti egyenlőség elve az uniós költségvetés előkészítésében

A költségvetések sosem semlegesek. Megmutathatják például a nők szükségleteinek kielégítése és a nemek közötti egyenlőség megvalósítása iránti elkötelezettséget.

Ezért az EGSZB pénzügyi és költségvetési bizottsága úgy határozott, hogy mélyrehatóan elemzi a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést. De miről is van szó? Arról, hogy a költségvetés kidolgozásába és végrehajtásába beépítjük a nemek közötti egyenlőség szempontját is. Ez azt jelenti, hogy elő kell mozdítani az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot a kiadásokról hozott döntések nemek közötti egyenlőségre gyakorolt lehetséges hatásaival kapcsolatban, és meg kell határozni a kedvezményezettek célcsoportjait, hogy elkerülhető legyen a hátrányos megkülönböztetés vagy az egyenlőtlenségek a különböző szakpolitikák és intézkedések végrehajtása során. Ez a módszertan segít megérteni, hogy a különböző szervek, intézmények és kormányok szakpolitikáihoz kapcsolódó bevételek és kiadások hogyan gyakorolhatnak különböző hatást a nőkre és a férfiakra. Hozzájárulhat ahhoz is, hogy az állami forrásokat oly módon használják fel, hogy a költségvetések és szakpolitikák hatékonyabbá és eredményesebbé váljanak.

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés alapja az, hogy az EU elkötelezte magát a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése mellett, az Európai Parlament és a Tanács pedig már több ízben felszólította a tagállamokat e megközelítés bevezetésére és alkalmazására. Az Európai Bizottság erősen elkötelezett egy olyan módszertan mellett is, amely az EU teljes költségvetésére nézve lehetővé tenné a kiadások nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatásának értékelését.

Egy az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága által készíttetett tanulmány azt ajánlotta, hogy az EP, az Európai Bizottság és a Tanács hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőség elve beépüljön az uniós költségvetés kidolgozásának folyamatába. Az Európai Parlament egyik állásfoglalásában megmutatta elkötelezettségét a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés mellett, többek között azzal a céllal, hogy a jövőben más uniós intézményeket is befolyásol ezzel.

Úgy vélem, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság igen jó helyzetben van ahhoz, hogy kövesse ezt az ajánlást. Természetesen az Európai Parlament felhasználhatná a plenáris ülésen a költségvetésről és költségvetési mentesítésről folytatott vitákat e cél elérésére. A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés elvének érvényesítéséhez és az európai intézmények általi végrehajtásához elkerülhetetlenül politikai elkötelezettségre és jogalkotási fellépésre van szükség. Alaposan mérlegelni fogjuk, hogy a civil társadalmi szervezeteket képviselő konzultatív szervként részt tudunk-e venni ebben a fontos stratégiai folyamatban.

Giulia BARBUCCI, az EGSZB költségvetésért felelős alelnöke