Criza prețurilor la energie: UE trebuie să sprijine consumatorii și întreprinderile

Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din ianuarie, Comitetul Economic și Social European (CESE) afirmă că nimeni nu ar trebui lăsat în urmă și că este esențial să se intensifice coordonarea politicilor fiscale naționale cu politica monetară a Băncii Centrale Europene.

Răspunsul UE la criza prețurilor la energie ar trebui să vizeze protejarea tuturor gospodăriilor și întreprinderilor care se confruntă cu probleme majore cu plata facturilor la energie.

Acesta este principalul mesaj al avizului pe tema „Politica economică a zonei euro pentru 2023”, elaborat de dl Petru Sorin Dandea și adoptat în sesiunea plenară din ianuarie.

Sprijinirea consumatorilor și a întreprinderilor

CESE sprijină propunerea pe două niveluri a Comisiei Europene de protejare a persoanelor cele mai vulnerabile: până la un anumit nivel de consum de energie, consumatorii vulnerabili vor plăti un preț mai mic față de prețul pieței.

Cu toate acestea, Comitetul avertizează că această politică ar trebui să se adreseze atât persoanelor aflate sub pragul sărăciei, cât și celor care aparțin clasei de mijloc inferioare, care, din cauza veniturilor lor reduse, nu vor putea achita facturile de energie la prețul pieței.

După cum a subliniat dl Dandea în timpul sesiunii plenare: În această iarnă 2022‑2023, Uniunea se confruntă cu probleme majore. Pentru a proteja cu adevărat gospodăriile vulnerabile de criza prețurilor la energie, politica pe două niveluri a Comisiei trebuie să fie favorabilă incluziunii.

În ceea ce privește întreprinderile, pentru a preveni închiderea activităților lor, CESE sprijină propunerea Comisiei ca statele membre să utilizeze cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat și le îndeamnă să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii.

Lupta împotriva inflației

Inflația, cauzată în principal de creșterea prețurilor gazelor naturale și de criza energetică, a atins 10,6 % în octombrie 2022 în zona euro, cel mai ridicat nivel de la introducerea monedei euro, scăzând apoi ușor la 10,1 % în noiembrie și la 9,2 % în decembrie 2022.

Banca Centrală Europeană a acționat la timp, utilizând politica monetară pentru a limita creșterea inflației și a permite revenirea la un nivel de sub 2 % (ținta pe termen mediu).

Cu toate acestea, CESE avertizează că politica monetară ar trebui utilizată cu prudență, deoarece poate avea un efect ciclic în actualul context complex, în care inflația este determinată de factori exogeni.

Pentru ca politica monetară să aibă succes în reducerea inflației, CESE subliniază că este important ca țările din zona euro să își coordoneze politica fiscală cu politica monetară a Băncii Centrale Europene.

Statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru a accelera și a finaliza uniunea piețelor de capital și uniunea bancară, întrucât finalizarea acestor două proiecte politice constituie un pas important în direcția aprofundării uniunii economice și monetare.

Reducerea sarcinii pentru gospodării și întreprinderi trebuie să rămână principalul obiectiv și, în această perioadă de crize multidimensionale, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a reduce consecințele negative și să‑i implice pe partenerii sociali în elaborarea și punerea în aplicare a unor politici eficiente prin intermediul dialogului social.