Lingwi Disponibbli:

Il-gwerra fl-Ukrajna pprovditilna tfakkira brutali tal-iskop inizjali tal-ħolqien tal-UE – iż-żamma tal-paċi fit-tul fil-kontinent. Sfortunatament, irnexxielna ninsewh dal-iskop. F’ċertu punt, in-narrattiva Ewropea tal-paċi ma baqgħetx attraenti, speċjalment għall-ġenerazzjoni żagħżugħa. Issa, qed nitgħallmu għal darb’ oħra li, fi kliem Albert Camus, “il-paċi hija l-unika ġlieda ta’ min jiġġilidha” u li rridu nkomplu għaddejjin bl-isforzi tagħna biex inġibu bidla fejn hi meħtieġa.

Dati tad-Djarju

Mill-Ukrajna fit-triq lejn...

Image
Sławek Kaminski / GW

Nistgħu naraw l-istorja traġika tal-Ukrajna tiżvolġi quddiem għajnejna, bis-saħħa tal-ħidma bla heda u erojka tal-ġurnalisti, il-fotografi u l-operaturi tal-kameras li jmorru fejn ma nistgħux immorru aħna. Wieħed minn dawn, il-fotografu Pollakk Sławek Kaminski, bagħatilna r-ritratti tiegħu mill-fruntiera bejn il-Belarussja u l-Polonja, Rzeszów u Medyka-Shehyni.

Illum qed nippubblikaw l-ewwel wieħed minnhom mill-fruntiera Pollakka-Ukrajna. Grazzi tal-mumenti maqbuda fir-ritratt.

Il-Mistieden Sorpriża

Kull xahar, fil-kolonna tagħna “Il-Mistieden Sorpriża”, nintroduċu personalità li ħidmitha u l-impenn tagħha huma ta’ ispirazzjoni għal oħrajn. B’mod partikolari l-kuraġġ, il-karattru sod u d-determinazzjoni tagħhom biex jieħdu azzjoni huma eżemplari.

Sławek Kaminski: Border

Is-Sibt 26 ta’ Frar 2022 fil-5 a.m., b’mod għal kollox spontanju, tlaqt lejn il-fruntiera flimkien ma’ kollega. L-invażjoni Russa tal-Ukrajna kienet ilha għaddejja jumejn.

Mistoqsija lil...

Fir-rubrika tagħna “Mistoqsija lil ...”, il-membru al-KESE Javier Doz iwieġeb mistoqsija mill-KESE info dwar il-kompiti l-iżjed importanti fl-2022 għall-Grupp tas-Semestru Ewropew, li tiegħu huwa l-president.

KESE: Inti l-President tal-Grupp tas-Semestru Ewropew. Liema huma l-aktar kompiti importanti għall-Grupp din is-sena?

Javier Doz: Il-ħidma tal-Grupp tas-Semestru Ewropew

Il-Grupp tas-Semestru Ewropew (GSE) jinkludi 42 membru, presidenza magħmula minn tliet persuni – b’Luca Jahier (Grupp III) u Gonçalo Lobo (Grupp I) bħala viċi presidenti – u segretarjat ta’ tliet persuni mmexxi minn Jakob Andersen bl-għajnuna ta’ trainee. L-istruttura tiegħu hija kompletata b’27 delegazzjoni nazzjonali tripartitika li jinkludu 39 membru ieħor.

Dritt għall-punt

Fir-rokna tagħna “Dritt għall-punt” nistaqsu lill-membri tal-KESE biex jenfasizzaw l-aspetti tal-Opinjoni li huma jqisu importanti. Din id-darba tlabna lil Ozlem Yildirim biex tispjegalna l-isfidi li jirriżultaw mir-rabtiet bejn il-protezzjoni ambjentali u d-drittijiet fundamentali.

Ozlem Yildirim: Ir-rikonoxximent tad-dritt għal ambjent san bħala dritt fundamentali

 Fid-dawl tal-fatt li d-degradazzjoni ambjentali u t-tibdil fil-klima għandhom impatt dirett u indirett fuq firxa ta’ drittijiet fundamentali (bħad-dritt għall-ħajja, id-dritt għas-saħħa jew id-dritt għall-edukazzjoni), il-KESE għall-ewwel darba indirizza din l-interkonnettività ċara fejn hemm il-periklu li teqred il-progress li sar f’dawn l-aħħar deċennji f’termini ta’ żvilupp, saħħa globali u tnaqqis tal-faqar.

Aħbarijiet tal-KESE

L-Ewropa mhijiex sikura mingħajr Ukrajna sikura u sigura

F’dibattitu spontanju mibdi mill-President tal-KESE Christa Schweng matul is-sessjoni plenarja ta’ Frar, il-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ikkundannaw l-invażjoni mhux ġustifikata u mhux provokata tal-Ukrajna mill-Federazzjoni Russa. Il-membri tal-KESE esprimew is-solidarjetà tagħhom mal-poplu Ukren u appellaw għal azzjonijiet sodi kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak nazzjonali fi spirtu ta’ unità f’dan iż-żmien drammatiku.

Politika industrijali: is-sostenibbiltà trid timxi id f’id mal-kompetittività u l-awtonomija strateġika

Jeħtieġ li l-UE tivvaluta mill-ġdid il-prijoritajiet tal-politika industrijali tagħha fid-dawl tal-pandemija u l-kunflitt fil-fruntiera tal-Lvant tal-Ewropa. Dan huwa l-messaġġ li ħareġ mill-konferenza dwar “Futur sostenibbli għall-industrija Ewropea” ospitata mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fl-4 ta’ Marzu 2022, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

L-aggressjoni li qed tiżvolġi kontra l-Ukrajna tenfasizza l-ħtieġa għal tisħiħ ulterjuri tal-proġett tal-UE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) organizza konferenza bit-titolu Insawru l-Ewropa flimkien L-għan ta’ din il-konferenza, organizzata fid-dawl tal-konklużjoni tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, kien li tikkonkludi l-ħidma li saret s’issa mill-Kumitat u tiddiskuti s-sitwazzjoni attwali, l-isfidi li ġejjin u l-ambizzjonijiet għall-futur.

Jeħtieġ li nimxu flimkien f’din it-triq twila lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri

Il-Konferenza dwar in-Nisa fis-Suq tax-Xogħol organizzata mill-KESE biex ifakkar il-Jum Internazzjonali tan-Nisa saret fit-8 ta’ Marzu fid-dell tal-gwerra. Il-parteċipanti sellmu lin-nisa Ukreni rimarkabbli għas-saħħa, il-qlubija u r-reżiljenza tagħhom.

L-Ewwel Premjijiet tal-UE għall-Produzzjoni Organika

EU organic awards

Din is-sena 2022, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) se jorganizza b’mod konġunt l-ewwel Premjijiet tal-UE għall-Produzzjoni Organika mal-Kummissjoni Ewropea, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), COPA-COGECA u IFOAM Organics Europe, bil-għan li tiġi rikonoxxuta l-eċċellenza u jiġu ppremjati l-aħjar u l-aktar atturi innovattivi fil-katina tal-valur tal-produzzjoni organika tal-UE.

Plenarja tal-KESE: l-akbar theddida għat-tranżizzjoni klimatika hija li nibqgħu nistennew sakemm ikun tard wisq

Fis-sessjoni plenarja tiegħu tal-24 ta’ Frar, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ippreżenta l-Opinjoni “Lesti għall-mira ta’ 55 %”: Nilħqu l-mira klimatika tal-UE għall-2030 fi triqitna lejn in-newtralità klimatika. Il-KESE ressaq proposti konkreti biex jgħin ħalli jitħaffef il-pass tat-tranżizzjoni tal-enerġija, sabiex l-UE tkun tista’ tnaqqas l-emissjonijiet netti ta’ gassijiet serra b’mill-inqas 55 % sal-2030.

Il-miżuri għall-ġlieda kontra l-pandemija huma eċċezzjonali u ma jridux ikunu għad-detriment tal-valuri kondiviżi tal-UE

Miżuri ta’ emerġenza meħuda mill-awtoritajiet pubbliċi f’ċirkostanzi straordinarji għandhom dejjem ikunu strettament proporzjonati, limitati b’mod ċar fiż-żmien u sorveljati mill-qrib. Huma u jindirizzaw il-plenarja tal-KESE fit-23 ta’ Frar 2022, Christa Schweng, il-President tal-KESE u Věra Jourová, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Valuri u t-Trasparenza, ħadu pożizzjoni soda.

It-tranżizzjoni ekoloġika fit-trasport bl-ilma trid tqis is-saħħa tan-nies

L-ekoloġizzazzjoni tat-trasport marittimu u fl-ilmijiet navigabbli interni trid tqis is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tal-popolazzjonijiet li jgħixu qrib il-kanali tan-navigazzjoni jew il-portijiet. Dan huwa l-messaġġ ewlieni tal-Opinjoni tal-KESE li tfasslet minn Pierre Jean Coulon, u li ġiet adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Frar tal-Kumitat.

Il-KESE jgħid li l-UE teħtieġ li tibdel għal qafas ekonomiku orjentat lejn il-prosperità

Il-KESE u d-DĠ ECFIN organizzaw konferenza online dwar il-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE bħala parti mid-dibattitu pubbliku relatat. L-avveniment kellu l-għan li jinvolvi lis-soċjetà ċivili bil-ħsieb li jinbena kunsens dwar il-futur tal-qafas ta’ governanza ekonomika.

Direttur ġdid tal-KESE għall-Komunikazzjoni u r-Relazzjonijiet Interistituzzjonali

Alexander Kleinig huwa d-Direttur il-ġdid tal-KESE għall-Komunikazzjoni u r-Relazzjonijiet Interistituzzjonali. Is-Sur Kleinig beda l-karriera tiegħu fil-Parlament Ewropew fl-1996 bħala amministratur tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Fl-2005 ingħaqad mad-DĠ COMM tal-Parlament Ewropew bħala direttur ta’ proġett għaċ-ċentru tal-viżitaturi, fejn ħa ħsieb it-tnedija u l-ġestjoni tal-Parlamentarium bejn l-2011 u l-2018.

“Ninsab impressjonat bil-livell ta’ kwalità tad-dibattiti u l-professjonaliżmu tal-persunal tal-Kumitat. Kull fejn immur qed niltaqa’ ma’ kollegi li huma impenjati, kburin b’xogħolhom u entużjasti. Jiena wkoll emozzjonat b’mod sinċier mill-merħba amikevoli li rċevejt mill-persunal tad-Direttorat D. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lill-predeċessur tiegħi, is-Sinjura Eleonora Di Nicolantonio, li ħadet ħsieb tant tajjeb tal-ġestjoni tad-direttorat fil-passat.”

Aħbarijiet mill-Gruppi

Il-qawmien ta’ Ewropa ġdida

Minn Stefano Mallia, President tal-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

“Inkunu reqdin sakemm insiru nħobbu!” Leo Tolstoy jikteb dan b’mod brillanti fil-kapulavur etern tiegħu “Il-Gwerra u l-Paċi”.

Vladimir Putin messu qara bejn il-linji ta’ xogħol il-kompatrijott tiegħu biex jifhem li l-Ewropa jaf kienet rieqda meta r-Russja annessat il-Krimea, iżda li kontinent magħqud li esperjenza żewġ gwerer dinjija fuq artu ma setgħax jibqa’ rieqed għal dejjem.

Jum Internazzjonali tan-Nisa 2022

Minn Maria Nikolopoulou, membru tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Il-kommemorazzjoni ta’ din is-sena tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa ġiet affettwata mill-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna. Iż-żewġ avvenimenti jagħmluha ċara li d-drittijiet tan-nisa jisfaxxaw fi żminijiet ta’ instabbiltà politika, soċjali u ekonomika.

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-UE27 jappellaw għal azzjoni klimatika immedjata mmexxija taħt il-patroċinju tagħhom

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

F’konferenza ġewwa Pariġi, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili minn madwar l-Ewropa appellaw għal tranżizzjoni klimatika u tal-enerġija ġusta u inklużiva, li tinvolvi liċ-ċittadini, lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u, b’mod partikolari, liż-żgħażagħ.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

L-avvenimenti kulturali tal-KESE

Il-Konferenza tal-Partijiet Interessati tal-Ekonomija Ċirkolari (ECESP) 2022 u l-Jum Internazzjonali tan-Nisa ġew iċċelebrati permezz ta’ espressjonijiet kulturali differenti.

L-Ewropa Tiegħek, Leħnek 2022!

L-avveniment taż-żgħażagħ ‘L-Ewropa Tiegħek, Leħnek 2022!’ se jsir kompletament online fil-31 ta’ Marzu u l-1 ta’ April 2022. “Il-verità dwar il-gideb. Iż-żgħażagħ kontra l-isfida tad-diżinformazzjoni” huwa s-suġġett li l-istudenti tal-iskola se jiddibattu dwaru.