Dostupné jazyky:

Vojna na Ukrajine nám drasticky pripomenula pôvodný zámer vytvorenia EÚ – udržanie dlhodobého mieru na kontinente. Bohužiaľ sme na to už zabudli. V určitom momente už európsky príbeh o mieri nebol atraktívny, najmä pre mladšiu generáciu. Teraz opäť zisťujeme, že – slovami Alberta Camusa – mier je to jediné za čo stojí bojovať a že musíme pokračovať v našom úsilí o dosiahnutie potrebných zmien.

Dôležité dátumy

Z Ukrajiny na ceste do...

Image
Sławek Kaminski / GW

Tragický príbeh Ukrajiny môžeme sledovať vlastnými očami vďaka neúnavnej a hrdinskej práci novinárov, fotografov a kameramanov, ktorí idú tam, kam my ísť nemôžeme. Jeden z nich, poľský fotograf Sławek Kaminski, nám poslal svoje fotografie z bielorusko-poľskej hranice, poľského mesta Rzeszowa a ukrajinsko-poľského hraničného priechodu Medyka-Šehyni.

Dnes uverejňujeme prvé z nich z poľsko-ukrajinskej hranice. Ďakujeme za zachytené momenty.

Mimoriadny hosť

Každý mesiac vám v našej rubrike „Mimoriadny hosť“ predstavujeme jednu osobnosť, ktorej práca a angažovanosť sú pre iných zdrojom inšpirácie. Najmä ich odvaha, sila osobnosti a odhodlanie konať sú príkladné.

Sławek Kaminski: Hranica

V sobotu 26. februára 2022 o piatej ráno som sa spontánne s kolegom vybral na hranicu. V tom čase ruská invázia prebiehala už dva dni.

Jedna otázka pre...

V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ člen EHSV a predseda skupiny Európsky semester Javier Doz odpovedá na otázku EHSV info o tom, aké hlavné úlohy bude musieť skupina riešiť v roku 2022.

EHSV: Ste predsedom skupiny Európsky semester. Aké najdôležitejšie úlohy očakávajú skupinu v tomto roku?

Javier Doz: Činnosť skupiny ad hoc Európsky semester

Skupina ad hoc Európsky semester má 42 členov a na jej čele stojí trojčlenné predsedníctvo (funkciu podpredsedov zastávajú Luca Jahier zo skupiny III a Gonçalo Lobo zo skupiny I). Jej sekretariát s tromi zamestnancami a jednou stážistkou vedie Jakob Andersen. Súčasťou jej štruktúry je aj 27 tripartitných národných delegácií, ktoré tvorí ďalších 39 poradcov.

K veci

V našej rubrike „K veci“ vyzývame členov, aby zdôraznili tie body stanoviska, ktoré považujú za dôležité. Tentokrát sme požiadali Ozlem Yildirim, aby nám vysvetlila, aké výzvy vyplývajú z prepojenia medzi ochranou životného prostredia a základnými právami.

Özlem Yildirim: Uznať právo na zdravé životné prostredie ako základné právo

 Zhoršovanie životného prostredia a zmena klímy priamo a nepriamo ovplyvňujú viaceré základné práva (napr. právo na život, právo na zdravie alebo právo na vzdelanie). EHSV sa po prvý raz zaoberal touto zjavnou prepojenosťou, ktorá hrozí zvrátiť pokrok dosiahnutý za posledných niekoľko desaťročí v oblasti rozvoja, globálneho zdravia a zmierňovania chudoby.

Aktuality EHSV

Európa nebude bezpečná bez bezpečnej a chránenej Ukrajiny

Počas spontánnej diskusie, ktorú iniciovala predsedníčka EHSV Christa Schwengová na februárovom plenárnom zasadnutí, členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru odsúdili neoprávnenú a nevyprovokovanú inváziu Ruskej federácie na Ukrajinu. Vyjadrili svoju solidaritu s ukrajinským ľudom a vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby v tomto dramatickom období podnikli rozhodné a jednotné kroky.

Priemyselná politika: udržateľnosť musí ísť ruka v ruke s konkurencieschopnosťou a strategickou autonómiou

EÚ musí prehodnotiť priority svojej priemyselnej politiky vzhľadom na pandémiu a konflikt na svojej východnej hranici. Toto je odkaz, ktorý vyplynul zkonferencie s názvom „Udržateľná budúcnosť európskeho priemyslu“, ktorú usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor 4. marca 2022 v spolupráci s Európskou komisiou a francúzskym predsedníctvom Rady Európskej únie.

Prebiehajúca agresia voči Ukrajine si vyžaduje ďalšie posilnenie projektu EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal konferenciu s názvom Formujeme Európu spoločnými silami. Cieľom tejto konferencie, ktorú výbor zorganizoval v súvislosti s ukončením Konferencie o budúcnosti Európy, bolo zhrnúť jeho doterajšiu činnosť a diskutovať o súčasnom stave, budúcich výzvach a ambíciách do budúcnosti.

Dosiahnutie rodovej rovnosti je beh na dlhú trať, ktorý musíme absolvovať spoločne

Konferencia na tému Ženy na trhu práce, ktorú EHSV zorganizoval pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, sa konala 8. marca v tieni vojny. Účastníci vzdali hold obdivuhodným ukrajinským ženám za ich silu, statočnosť a húževnatosť.

Prvý ročník podujatia Ekologické ocenenia EÚ

EU organic awards

V tomto roku 2022 Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) spoločne zorganizuje prvý ročník podujatia Ekologické ocenenia EÚ s Európskou komisiou, Európskym výborom regiónov (VR), COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe s cieľom oceniť excelentnosť a odmeniť najlepších a najinovatívnejších aktérov v ekologickom hodnotovom reťazci EÚ.

Plenárne zasadnutie EHSV: Čakať, kým bude neskoro – najväčšia hrozba pre klimatickú transformáciu

Európsky hospodársky a sociálny výbor predstavil na svojom plenárnom zasadnutí 24. februára stanovisko na tému Fit for 55“: plnenie cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2030 na ceste ku klimatickej neutralite. EHSV v ňom predložil konkrétne návrhy na urýchlenie energetickej transformácie s cieľom umožniť EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %.

Opatrenia na boj proti pandémii sú výnimočné a nesmú naštrbiť spoločné hodnoty EÚ

Núdzové opatrenia prijaté verejnými orgánmi za mimoriadnych okolností by mali byť vždy primerané, jasne časovo obmedzené a dôkladne monitorované. Predsedníčka EHSV Christa Schweng a podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová vyjadrili svoj rozhodný postoj k tejto otázke na plenárnom zasadnutí EHSV 23. februára 2022.

Pri ekologickej transformácii vodnej dopravy sa musí zohľadňovať zdravie ľudí

Pri ekologizácii námornej a riečnej dopravy je nevyhnutné prihliadať na zdravie a kvalitu života ľudí, ktorí žijú a pracujú v blízkosti plavebných dráh a prístavov. To je hlavná myšlienka stanoviska EHSV, ktoré vypracoval Pierre Jean Coulon a ktoré bolo prijaté na februárovom plenárnom zasadnutí výboru.

EÚ sa musí podľa EHSV zamerať na hospodársky rámec orientovaný na prosperitu

EHSV a GR ECFIN usporiadali online konferenciu o rámci správy hospodárskych záležitostí EÚ ako súčasť verejnej diskusie na túto tému. Zámerom podujatia bolo zapojiť občiansku spoločnosť s cieľom dosiahnuť konsenzus o budúcnosti rámca správy hospodárskych záležitostí.

EHSV má nového riaditeľa pre komunikáciu a vzťahy s inštitúciami

Alexander Kleinig je novým riaditeľom EHSV pre komunikáciu a vzťahy s inštitúciami. Jeho profesionálna kariéra sa začala v Európskom parlamente, kam nastúpil v roku 1996 ako administrátor vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci. Od roku 2005 pracoval ako projektový manažér pre návštevnícke centrum na generálnom riaditeľstve komunikácie v EP a v rokoch 2011 až 2018 spustil a riadil Parlamentárium.

„Kvalita diskusií a profesionalita zamestnancov vo výbore sú ohromujúce. Kamkoľvek prídem, stretávam kolegov, ktorí sú zanietení, hrdí na svoju prácu a nechýba im nadšenie. Úprimne ma dojalo aj priateľské privítanie, ktorého sa mi dostalo od zamestnancov riaditeľstva D. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať svojej predchodkyni Eleonore Di Nicolantonio, ktorá tak dobre riadila toto riaditeľstvo.“

Aktuality skupín

Prebudenie novej Európy

Stefano Mallia, predseda skupiny Zamestnávatelia v EHSV

„Spíme, až kým sa nezamilujeme!“ Tento brilantný výrok možno čítať v nesmrteľnom majstrovskom diele Leva Tolstého Vojna a mier.

Ak by si Vladimír Putin pozorne prečítal dielo svojho krajana, pochopil by, že Európa možno spala, keď Rusko anektovalo Krym, no zjednotený kontinent, ktorý na svojej pôde zažil dve svetové vojny, nemohol spať navždy.

Medzinárodný deň žien 2022

Maria Nikolopoulou, členka skupiny Pracovníci v EHSV

Tento rok je Medzinárodný deň žien poznamenaný pandémiou COVID-19 a vojnou na Ukrajine. Z oboch skutočností jasne vyplýva, že práva žien v čase politickej, sociálnej a hospodárskej nestability ustupujú do úzadia.

Organizácie občianskej spoločnosti 27 krajín EÚ vyzývajú na okamžité opatrenia v oblasti klímy, ktoré chcú samy viesť

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Na konferencii v Paríži organizácie občianskej spoločnosti z celej Európy vyzvali na spravodlivú, primeranú a inkluzívnu klimatickú a energetickú transformáciu, do ktorej sa zapoja občania, organizácie občianskej spoločnosti a najmä mladí ľudia.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Kultúrne podujatia EHSV

Súčasťou konferencie Európskej platformy pre obehové hospodárstvo (ECESP) 2022 a oslavy Medzinárodného dňa žien boli aj rôzne kultúrne podujatia.

Vaša Európa, váš názor 2022

Podujatie pre mládež Vaša Európa, váš názor 2022 sa uskutoční v plnom rozsahu online 31. marca a 1. apríla 2022. Žiaci budú diskutovať na tému Pravda o klamstvách. Mládež vzdoruje dezinformáciám.