Kitos kalbos:

Karas Ukrainoje mums brutaliai priminė pirminį ES sukūrimo tikslą, t. y. išsaugoti žemyne ilgalaikę taiką. Deja, mes tai buvome pamiršę. Atėjo metas, kai Europos taikos naratyvas tapo nebepatrauklus, ypač jaunesnei kartai. Bet štai dabar vėl suprantame, kad, kaip sakė Albert Camus, „taika yra vienintelis kovos vertas mūšis“ ir kad turime dėti visas pastangas, kad pokyčiai įvyktų ten, kur jie būtini.

Įsidėmėtinos datos

Iš Ukrainos kelyje į...

Image
Sławek Kaminski / GW

Prieš mūsų akis – tragiška Ukrainos istorija. Nenuilstančio ir herojiško žurnalistų, fotografų ir operatorių darbo dėka nusikeliame ten, kur nuvykti negalime. Vienas iš jų, lenkų fotografas Sławekas Kaminskis, atsiuntė mums fotografijų iš Baltarusijos ir Lenkijos pasienio, Žešuvo ir Medykos–Šeginių.

Šiandien publikuojame pirmąją nuotrauką iš Lenkijos ir Ukrainos pasienio. Ačiū už įamžintas akimirkas.

Netikėtas svečias

Kiekvieną mėnesį mūsų rubrikoje „Netikėtas svečias“ kviečiame Jus susipažinti su žinoma asmenybe, kurios darbas ir veikla kitiems tampa įkvėpimo šaltiniu. Šių žmonių drąsa, charakterio stiprybė ir ryžtas imtis veiksmų yra pavyzdiniai.

Sławek Kaminski: Pasienis

2022 m. vasario 26 d., šeštadienį, penktą valandą ryto, kartu su kolega spontaniškai išvykau į pasienį. Rusijos invazija į Ukrainą buvo vykdoma jau dvi dienas.

„Klausimas ...“

Mūsų skiltyje „Klausimas ...“ EESRK narys, Europos semestro grupės pirmininkas Javier Doz atsako į „EESC info“ klausimą apie svarbiausias 2022 m. grupei tenkančias užduotis.

EESRK: Jūs esate Europos semestro grupės pirmininkas. Kokios šiemet svarbiausios užduotys tenka Jūsų vadovaujamai grupei?

Javier Doz: Europos semestro grupės veikla

Europos semestro grupę sudaro 42 nariai, jai vadovauja trijų asmenų prezidiumas, kuriame be pirmininko yra du pirmininko pavaduotojai Luca Jahier (III grupė) ir Gonçalo Lobo (I grupė). Grupei padeda Jakobo Anderseno vadovaujamas sekretoriatas, kuriame dirba trys darbuotojai ir vienas stažuotojas. Grupės struktūrą papildo 27 trišalės nacionalinės delegacijos, kurioms priklauso likę 39 nariai.

„Tiesiai prie reikalo!“

Savo skiltyje „Tiesiai prie reikalo!“ EESRK narių prašome nurodyti jų manymu svarbius nuomonės aspektus. Šį kartą paprašėme Ozlem Yildirim paaiškinti, kokių problemų kyla dėl aplinkos apsaugos ir pagrindinių teisių sąsajos.

Ozlem Yildirim: teisę į sveiką aplinką būtina pripažinti kaip vieną iš pagrindinių teisių

 Pripažindamas, kad aplinkos būklės blogėjimas ir klimato kaita daro tiesioginį ir netiesioginį poveikį įvairioms pagrindinėms teisėms (pvz., teisei į gyvybę, teisei į sveikatą ar teisei į mokslą), EESRK pirmą kartą atkreipė dėmesį į šią akivaizdžią sąsają, dėl kurios gali žlugti pastaraisiais dešimtmečiais padaryta vystymosi, viso pasaulio žmonių sveikatos gerinimo ir skurdo mažinimo pažanga.

EESRK naujienos

Kol nesaugi Ukraina, nesaugi ir Europa

Per vasario mėn. plenarinę sesiją EESRK pirmininkės Christos Schweng pradėtą spontanišką diskusiją Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai pasmerkė nemotyvuotą ir neišprovokuotą Rusijos Federacijos invaziją į Ukrainą. EESRK nariai išreiškė solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir paragino šiuo dramatišku laikotarpiu vieningai imtis ryžtingų veiksmų tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu.

Pramonės politika.Tvarumas turi tapti nemažiau svarbus nei konkurencingumas ir strateginis savarankiškumas

Atsižvelgdama į pandemiją ir konfliktą prie Europos rytinės sienos, ES turi iš naujo įvertinti savo pramonės politikos prioritetus. Tokia žinia buvo suformuluota 2022 m. kovo 4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete vykusioje konferencijoje „Tvari Europos pramonės ateitis“, kuri buvo surengta bendradarbiaujant su Europos Komisija ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančia Prancūzija.

Besitęsianti agresija prieš Ukrainą skatina dar labiau stiprinti ES projektą

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) surengė konferenciją Kartu kurti Europą. Šios konferencijos, surengtos besibaigiant Konferencijai dėl Europos ateities, tikslas buvo apibendrinti Komiteto iki šiol atliktą darbą ir aptarti dabartinę padėtį, būsimus iššūkius ir ateities siekius.

Ilgą kelią lyčių lygybės link turime nueiti kartu

Kovo 8 d. Tarptautinės moters dienos proga EESRK surengtą konferenciją „Moterys darbo rinkoje“ aptemdė karas Ukrainoje. Konferencijos dalyviai pagerbė nuostabias Ukrainos moteris už jų stiprybę, drąsą ir atsparumą.

Pirmieji ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimai

EU organic awards

2022 m. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) kartu su Europos Komisija, Europos regionų komitetu, COPA-COGECA ir IFOAM Organics Europe drauge organizuos ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimų konkursą, kuriame norima atkreipti dėmesį į laimėjimus ir apdovanoti geriausius ir inovatyviausius ES ekologinės gamybos vertės grandinės subjektus.

EESRK plenarinė sesija. Didžiausia grėsmė su klimato kaita susijusiais pertvarkai yra laukimas, kol bus per vėlu

Vasario 24 d. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pateikė savo nuomonę „55 % tikslas – pasiekiamas. ES 2030 m. klimato tikslo įgyvendinimas siekiant neutralizuoti poveikį klimatui“ EESRK pateikė konkrečių pasiūlymų, kaip padėti paspartinti energetikos pertvarką, kad iki 2030 m. ES galėtų iki bent 55 proc. sumažinti grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Kovos su pandemija priemonės yra išimtinės ir dėl jų negali nukentėti bendros ES vertybės

Neatidėliotinos priemonės, kurių imasi viešosios institucijos ypatingomis aplinkybėmis, visada turėtų būti itin proporcingos, aiškiai nustatytos trukmės ir atidžiai stebimos. 2022 m. vasario 23 d. vykusioje EESRK plenarinėje sesijoje kalbėjusios EESRK pirmininkė Christa Schweng ir už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová išdėstė savo tvirtą poziciją šiuo klausimu.

Žalinant vandens transportą reikia atsižvelgti į žmonių sveikatą

Žalinant jūrų ir vidaus vandenų transportą reikia atsižvelgti į žmonių, gyvenančių ir dirbančių netoli laivybos kelių ar uostų, sveikatą ir gyvenimo kokybę. Tai pagrindinė Pierre’o Jeano Coulono parengtos EESRK nuomonės, kuri buvo priimta Komiteto vasario mėn. plenarinėje sesijoje, mintis.

EESRK teigia, kad ES turi kurti į gerovę orientuotą ekonomikos sistemą

EESRK ir Ekonomikos ir finansų reikalų GD surengė internetinę konferenciją dėl ES ekonomikos valdymo sistemos, susijusią su viešomis diskusijoms šiuo klausimu. Renginio tikslas – įtraukti pilietinę visuomenę, kad būtų pasiektas bendras sutarimas dėl ekonomikos valdymo sistemos ateities.

Naujasis EESRK komunikacijos ir tarpinstitucinių ryšių direktorius

Naujuoju EESRK komunikacijos ir tarpinstitucinių ryšių direktoriumi tapo Alexander Kleinig. A. Kleinig karjerą pradėjo Europos Parlamente 1996 m. kaip Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto administratorius. 2005 m. jis pradėjo dirbti Europos Parlamento Komunikacijos GD lankytojų centro projektų vadovu, o 2011–2018 m. jis įsteigė Parlamentariumą ir jam vadovavo.

„Esu sužavėtas diskusijų kokybės lygiu ir Komiteto darbuotojų profesionalumu. Visi mano sutikti kolegos dirba su atsidavimu, pasididžiavimu ir entuziazmu. Taip pat nuoširdžiai džiaugiuosi, kad D departamento darbuotojai mane priėmė labai draugiškai. Naudodamasis proga norėčiau padėkoti savo pirmtakei Eleonorai Di Nicolantonio, kuri anksčiau taip gerai vadovavo departamentui.“

Grupių naujienos

Naujosios Europos pabudimas

Stefano Mallia, EESRK Darbdavių grupės pirmininkas

„Mes miegame, kol įsimylime!“ – rašo Levas Tolstojus savo epiniame šedevre „Karas ir taika“.

Jei Vladimiras Putinas būtų atidžiai skaitęs savo tautiečio knygą, jis būtų supratęs, kad, Rusijai vykdant Krymo aneksiją, Europa gal ir miegojo, bet vieningas žemynas, patyręs du pasaulinius karus, vieną dieną pabus.

2022 m. Tarptautinė moters diena

Maria Nikolopoulou, EESRK darbuotųjų grupė

Šiais metais Tarptautinę moters dieną minime COVID-19 pandemijos ir karo Ukrainoje akivaizdoje. Tiek karas, tiek pandemija aiškiai parodė, kad politinio, socialinio ir ekonominio nestabilumo laikotarpiu stipriai nukenčia moterų teisės.

27 šalių Europos Sąjungos pilietinės visuomenės organizacijos ragina nedelsiant imtis veiksmų klimato kaitos srityje ir stoja už jų vairo

Parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Paryžiuje vykusioje konferencijoje visos Europos pilietinės visuomenės organizacijos paragino vykdyti teisingą, sąžiningą ir įtraukią klimato ir energetikos pertvarką, kurioje dalyvautų piliečiai, pilietinės visuomenės organizacijos ir ypač jaunimas.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Kultūros renginiai EESRK

2022 m. Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferencija (ECESP) ir Tarptautinė moters diena paminėtos įvairiomis kultūros raiškos priemonėmis.

2022 m. Tavo Europa, tavo balsas! 

2022 m. Jaunimo renginys „Tavo Europa, tavo balsas!“ vyks tik internetu 2022 m. kovo 31–balandžio 1 d. Moksleiviai diskutuos tema „Tiesa apie melą. Jaunimas prieš dezinformaciją“.