Irini Ivoni Pari: „A válság ismét megmutatta nekünk, hogy a jövőnk összekapcsolódik”

Amikor ezeket a sorokat írom, a kijárási korlátozásokat követően lassan megnyílnak a kapuk, és egyre több kérdést teszünk fel magunknak: milyen világba lépünk most? Milyen nyomokat vagy sebeket hagy ez a járvány gazdaságainkban, társadalmainkban, az életünkben? Tanultunk-e valamit? Másképp fogjuk-e csinálni a dolgokat?

Engem görögként kétségbe ejtett, hogy hazám egy új válságba süllyed, hiszen Görögország épp most kezdett talpra állni egy tízéves rémálom után. Ezt igazságtalanságnak találtam. Ezzel az új világjárvánnyal a korábbi válság miatt meggyengült egészségügyi rendszerrel és gazdasággal kellett szembenéznünk. Ma büszkén állítom, hogy Görögország gyorsan, reálisan és sikeresen kezelte az első szakaszt. A szolidaritás és az összetartozás érzése mindenütt érezhető volt.

A vállalkozások képviselőiként az elsődleges gondunk az életmentés volt. A vállalkozások nagyon gyorsan aktivizálódtak és jelentős összegeket adományoztak orvosi és klinikai felszerelések beszerzésére. Ezzel egyidejűleg meg kellett szerveznünk a távmunkát és biztosítanunk kellett a munkavállalók biztonságát a munkahelyeken, intézkedéseket kellett fontolóra vennünk a vállalatok és munkahelyek megmentésére, enyhítenünk kellett a likviditási nehézségeken, meg kellett őriznünk az értékláncokat és fel kellett készülnünk a következő fázisra.

A döntéseket a kormányunk hozta, de tudtuk, hogy senki sem képes egyedül megbirkózni egy ilyen aszimmetrikus sokkal. Európa sokkal fontosabb volt, mint valaha! Európa válaszolt – egyesek szerint „kicsit későn” –, de megtette, és büszkék lehetünk arra, hogy európaiak vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez az első tanulság, amit levonhatunk ebből a válságból: a jövőnk összekapcsolódik.

A második tanulság pedig hitem szerint az, hogy nem szabad feladnunk erőfeszítéseinket amikor a koronavírus által okozott fenyegetettség majd véget ér, hanem előre kell haladnunk az európai integrációval, különös tekintettel a Kína–USA kapcsolatok alakulására. Folytatnunk kell az utat, amelyet a legutóbbi válság idején terveztünk és alakítottunk ki, hogy gazdasági, pénzügyi, fiskális, ökológiai, szociális és politikai szempontból tovább mélyítsük az európai integrációt. Biztos vagyok abban, hogy ezúttal kitartóak leszünk.

Harmadszor, a világjárvány előtt mindig megdöbbentett, hogy életünk két alapvető területét – az egészségügyet és az oktatást – sok európai társadalomban mennyire alábecsülik, alulértékelik és elhanyagolják. Ennek következményeivel szembesülünk most: emberek vesztik életüket, a populizmus pedig egyre erősödik. Éppen ezért ma még fontosabb egy erősebb Európa létrehozása az egészségügy és az oktatás terén.

A magam részéről elmondhatom, hogy a válság alatt volt időm egy kis filozófiával foglalkozni, és most szeretnék Önökkel megosztani egy gyönyörű képet. Az ókori görögök hittek a „harmóniában élő kozmoszban”. Ez a koncepció a következő két értéken alapult: αιδώς (mások és világunk minden alkotóeleme: növények, állatok és emberek tisztelete) és δίκη (igazságosság). Szolgáljon ez inspirációul számunkra, és hozzuk létre ezt a „kozmoszt” magunknak!