Skupina „Raznolikost Europe“

This page is also available in

Prisutnost Skupine „Raznolikost Europe“ (Skupina III.), uz Skupinu poslodavaca i Skupinu radnika, osigurava Odboru obilježje dinamične sile te mu omogućuje da u potpunosti zastupa interese različitih socijalnih, profesionalnih, gospodarskih i kulturnih organizacija koje sačinjavaju civilno društvo u državama članicama. U skladu s promjenama uvedenima Ugovorom iz Lisabona Skupina III. sastavljena je od „drugih predstavnika i dionika civilnog društva, osobito onih u ekonomskom, građanskom, profesionalnom i kulturnom području“. 

Jedinstveno obilježje Skupine III. širok je spektar zastupljenih interesa. Njezini članovi dolaze iz organizacija poljoprivrednika, malih poduzeća, obrtničkog sektora, slobodnih profesija, aktera socijalne ekonomije (uzajamnih društava, zadruga, zaklada i neprofitnih udruga), organizacija za zaštitu potrošača, organizacija za zaštitu okoliša te udruga koje zastupaju obitelj, ženska pitanja i pitanja povezana s rodnom ravnopravnošću, mlade, manjinske i socijalno ugrožene skupine, osobe s invaliditetom, volonterski sektor, kao i zdravstvenu, pravnu, znanstvenu i akademsku zajednicu.

Zajednički je cilj ostvariti istinsku gospodarsku, socijalnu i participativnu demokraciju u EU-u. Slogan Skupine III. glasi „Ostvarivanje stvarne participativne demokracije u EU-u, uz pomoć građanskog dijaloga“, a njezino se djelovanje zasniva na vrijednostima koje obuhvaćaju sljedeća tri područja:

  • raznolikost u demokraciji
  • postizanje konsenzusa
  • europski građanski angažman – lokalno djelovanje.

Prioriteti 2018-2020