Grupul Diversitate Europa

This page is also available in

Datorită activității în comun a Grupurilor Diversitate Europa (Grupul III), „Angajatori” și „Lucrători”, Comitetul este o forță dinamică și este îndreptățit să dea glas preocupărilor diverselor organizații sociale, profesionale, economice și culturale care alcătuiesc societatea civilă din statele membre. În conformitate cu modificările introduse de Tratatul de la Lisabona, Grupul III este alcătuit din „alți reprezentanți și părți interesate din societatea civilă, în special din domeniile economic, civic, profesional și cultural”.

Trăsătura specifică a Grupului III este gama sa largă de categorii. Membrii reprezintă organizații ale agricultorilor, din întreprinderi mici, din sectorul artizanatului, al profesiilor liberale, actori din economia socială (societăți mutuale, cooperative, fundații și asociații non-profit), organizații ale consumatorilor, organizații de mediu, asociații reprezentând familia, femeile și aspectele legate de egalitatea de gen, tineretul, minoritățile și grupurile defavorizate, persoanele cu handicap, precum și din sectorul voluntariatului și din comunitatea medicală, juridică, științifică și academică.

Obiectivul comun este de a asigura o veritabilă democrație economică, socială și participativă în UE. De fapt, Grupul III are drept motto „Obținerea unei reale democrații participative în UE, prin intermediul dialogului civil”, iar filosofia care stă la baza activităților sale se încadrează în trei piloni:

  • mocrațieDiversitatea în de
  • Realizarea consensului
  • Angajamentul civic european – acțiunea locală

Priorități 2018-2020